Království Boží je skutečností, jež má určovat ráz našeho života zde na zemi.  - archív citátů

29. 6. 2019 , Marek Orko Vácha

... aby i naši vnuci mohli říkat: Dědictví otců zachovej nám, Pane

otec, dítě, nesení na zádech, cesta / -ima-

Ježíš umírá a zdá se, že jeho učení nepřežije

Boha lze najít v přírodě, ale též v dějinách. Charismatický rabbi Ježíš umírá na kříži poté, co jej zradil jeden z jeho žáků, jiný z jeho žáků se k němu nehlásí a prohlašuje, že jej nezná, jeho přívrženci jsou rozprášeni a zdá se, že nové učení nepřežije ani o minutu smrt svého zakladatele.

Vinný kmen roste dál

Přece se cosi stalo. Jakoby se metafora o vinném kmeni uskutečnila. Žáci, kteří jej přímo pamatují, ale i ti, kteří jej ty roky neznali osobně, se napájejí z mízy kmene, z pramene, půjdou a obrátí Evropu vzhůru nohama. Budou psát texty, které jsou čteny dodnes, překrásné, hluboké texty. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, kdybych nebyl napojen na podzemní pramen, nic mi to neprospěje.

Každý křesťan konvertitou

Hinduistou se člověk nestává, jím se člověk rodí. I židovství je narození, a víc než to, obřízka symbolizuje společný osud, soudržnost horizontální i vertikální, spojení se všemi předky, je to jakási společná DNA. Křesťanem se naopak nerodím, nýbrž stávám, stávám se jím v každé další generaci, není rozdíl mezi tradičními křesťany odmala a konvertity, neboť všichni jsme konvertité, každý z nás si musí cestu probojovat sám, dotknout se světla, napít se z pramene, dotknout se kmene a nechat proudit mízu. Křest, biřmování, mše svatá, život ze svátostí, modlitba, lámání Božího Slova. To cosi nepojmenovatelného, co z ustrašených žáků vytvořilo odvážné svědky, kteří jeden po druhém pak umírali násilně, každý ve svůj čas, skoro každý hodně bolestivou smrtí. Ne že by Přítomnost odstranila jejich chyby, Petr i Pavel mají ty své stále s sebou.

Stojíme na ramenou předků a naše děti budou stát na těch našich

V každé další generaci to přichází, a není to způsobeno ani příkladem rodičů, ani čímkoli jiným, co by bylo možné pojmenovat. Od začátku křesťanství je naším povoláním žít ve světě, ale nebýt ze světa.

Narodili jsme se do příběhu našich rodičů a příběhu jejich rodičů. Nyní píšeme ty své, nyní jsme, se vší pokorou, pro svět solí a světlem. Nedočkáme se dalších kapitol a nevíme, jak příběh skončí. Jen to jediné víme, že svou kapitolu musíme napsat co nejlépe, až se jednou stane součástí historie. Dědictví otců zachovej nám, Pane, a dej, aby i naši vnukové se totéž modlili o nás. Stojíme na ramenou předků a naše děti budou stát na těch našich.

Se svolením zpracováno podle knihy
Marek Vácha, Radost z Boha, kterou vydalo nakladatelství Cesta.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Pátek

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k Lk 19,45-48: „Všechen lid na něm visel“, zatímco velekněží a znalci zákona jej chtěli umlčet. To, že se Ježíš dnes obrací k prostým, bezmocným, k těm, kteří na něm nechtějí vydělávat, je známkou pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(22. 11. 2019) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2019 – Ježíše Krista Krále 2020. Texty si…

Slavnost Ježíše Krista Krále

(22. 11. 2019) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Litanie ke Kristu Králi

(22. 11. 2019) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

C. S. Lewis

(21. 11. 2019) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(18. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Den Bible

(16. 11. 2019) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…

Světový den chudých

(14. 11. 2019) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol
(13. 11. 2019) Sokolovy texty jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním závažných a nejednou též problematických témat. V tomto…