Zavrhnout myšlenku Boha jako osobního bytí

V posledních desetiletích se rozšířil fenomén New Age, který představuje novou filozofii a duchovnost. Podstata této filozofie tkví v tom, abychom zavrhli myšlenku Boha jako osobního bytí. Člověk takového Boha prý nepotřebuje. Spíš je třeba hledat jiného boha, boha nebo sílu, která je v každém člověku.

New Age určitě nemluví stejným jazykem jako Pavel, který tvrdí: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). Nemluví ani jazykem Ježíše, který říká, že přijde a bude v nás přebývat spolu s Otcem a Duchem svatým. To je jiný, naprosto odlišný jazyk.

Skutečný bůh je prý skrytá síla v každé lidské bytosti

New Age učí, že neexistuje jeden Bůh. Vytvořila jej pouze lidská představivost. Skutečný bůh je skrytá síla v každé lidské bytosti. Když se ve svém nitru k ní dostanete do kontaktu, objevíte svého boha. Jinými slovy, začnete sebe pokládat za boha, který se zjevuje na základě toho, že vám postupně odhaluje vaše síly, jež jsou ve vás skryty.

Kristus už není víc historickým Kristem, který přišel před 2000 lety a skončil na kříži, ale Kristus je síla, která je ve vás. Pokud jste se dostali s touto silou do kontaktu, našli jste svého vlastního Krista.  

Toto jsou duchovní zkušenosti, o kterých mluví New Age. Člověk může mít tyto zkušenosti z mimozemského prostoru od mimozemšťanů. Prostřednictvím tzv. chanellingu (spojování se) můžeme prý navázat kontakt s „učiteli“ z minulosti. Je to nový způsob, s jehož pomocí může člověk – podle přívrženců New Age – najít nové Kristy a nové bohy. Skutečným bohem je především Matka příroda, bohyně Gaia.

Krok za krokem opouštějí křesťanskou víru

Jak můžeme pozorovat, člověk tak ztrácí víru v pravého Boha, Otce a Ducha Svatého, a pokouší se najít někoho jiného.Lidé, kteří se snaží tyto nové věci kolem New Age zažít, se zpočátku cítí dobře a myslí si, že na tom není nic špatného. Ale krok za krokem se jim začne zdát, že Boha nepotřebují. Opouštějí křesťanskou víru, v kostele se cítí jako zablokovaní a víru zpochybňují. Takový je účinek New Age. Člověk se od Boha postupně odvrátí, protože se nyní stává sám sobě bohem a spasitelem.