Bl. César de Bus - vzor dobrého katechety,
který praktikuje srozumitelnou katechezi

Papež František při první postcovidové kanonizaci v neděli 15. května 2022 zapíše mezi svaté rovněž zakladatele kongregace Otců křesťanské nauky („doktrinářů“), bl. Césara de Bus. V římském generalátu doktrinářů byla otevřena multimediální výstava pod názvem „Hereditas de Bus“ o životě a charismatu tohoto významného francouzského katechety šestnáctého století. Při inauguraci vystoupili prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Marcello Semeraro, a prefekt Dikasteria pro komunikaci, Paolo Ruffini.

Otec katecheze „vtělené“ do kultury své doby a komunikátor, který užíval jednoduchý jazyk a běžná slova, aby všem zpřístupnil křesťanskou nauku. Takto bývá popisován o. César de Bus, který se narodil roku 1544 ve šlechtické rodině ve francouzském Cavaillon a zemřel v Avignonu o třiašedesát let později. Sv. Pavel VI. jej blahořečil v dubnu 1975 a v beatifikační homilii jej označil za vzor dobrého katechety, který „podporuje přístupnou a srozumitelnou katechezi a doprovází mladého či dospělého člověka v jeho pomalém hledání Boha“.

César de Bus se nenarodil jako světec

„Jak říká sv. Pavel, víra je ze slyšení, fides ex auditu. Vše začíná nasloucháním, a proto se musíme ptát, jak lze rozumět bez toho, že by někdo kázal? Bl. César nám připomíná tuto prioritu křesťanského života“, pokračoval kard. Semeraro a vyzdvihl, že bl. de Bus se nenarodil jako světec, ba právě naopak. Jeho životní svědectví tedy vypovídá o mladém a spíše lehkomyslném člověku, který se původně zaměřoval na zcela jinou dráhu, ale po setkání s Kristem našel víru i sám sebe. „Je pěkné odhalit, že světci jako každý jiný křesťan se jimi postupně stali, nenarodili se svatí“. Dodejme, že de Bus zaslechl Pánovo volání při četbě knihy a za naslouchání zpěvu klauzurních sester.

Nezatěžoval své hlásání odbornými citacemi,
nýbrž volil běžná a známá slova

Jak upřesňuje Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci, de Bus nezatěžoval své hlásání odbornými citacemi, nýbrž volil běžná a známá slova, jež ovšem vzbuzovala pozornost. Jednalo se tudíž o mluvu, jakou papež František doporučuje křesťanským komunikátorům: nikoli umělý a laboratorní jazyk, podléhající módě, ustáleným rčením a klišé. Zásadní úlohou komunikátora je zažehnout jiskru, skrytou v každém slově, jak říká František. Busovo kázání podle Ruffiniho souzní s tím, co dnes papež požaduje od katolických hlasatelů: „Naslouchání, zaujetí a misionářskou tvořivost, abychom nepředávali historický repertoár, ale život“.