Svatost není ani tak výsledkem našeho výkonu, nýbrž plodem milosti, kterou člověk přijímá a na niž odpovídá. - archív citátů

10. 7. 2019 , Aleš Opatrný (Foto: ima)

Překonat stadium narcismu – nutný předpoklad manželství

dítě, zrcadlo, zrcadlení, komunikace se svým odrazem, narcismus  / foto -ima-

Překonat stadium narcismu – zásadně nutné pro manželství

Pro manželství je zásadně nutné, aby člověk při svém růstu a zrání překonal stadium narcismu, které si z dětství může nést stále s sebou. Potřebuje se dostat do stavu, v němž je schopen dávat bez braní. Kdy je schopen dělat něco pro druhého, ačkoliv z toho sám nic nemá.

Láska není jen zalíbení, nějaká citová excitace, ať už typu romantického, nebo nějakého jiného.  Pravá láska – to je rozhodnutí se pro druhého člověka, které musí přestát nejen nepříjemné zásahy z vnějšku, ale i špatnou náladu, omrzelost, neúspěch. Končí-li schopnost lásky k bližnímu ve chvíli, kdy někoho rozbolel zub, vynadal mu šéf, kdy ho vyhodili ze zkoušky nebo když se ho jeho protějšek nějak dotkl, potom to není láska, ale pouhé zalíbení, a to ještě jen pro příjemné chvíle. Na tom manželství stát nemůže.

Umět žít i sám

Jakkoli je manželství párovým vztahem, kde oba mají mnohé prožívat společně, je třeba s malou nadsázkou říci, že v manželství může dobře žít jenom člověk, který je schopen také žít sám. Tedy člověk, který druhému stále „nevisí na krku“, což je chvíli milé a po čase únavné. Je to rub toho, co se říká o celibátu, že totiž celibát je schopen dobře žít jen ten, kdo by byl schopen žít i v manželství.

Kdo se o sebe pořád jen bojí, není schopen lásky

U věřícího člověka je důležitým momentem také souvislost mezi jeho láskou k člověku a láskou k Bohu. V žádném případě by nemělo jít o konkurenční  vztah. Protože láska k Bohu a láska k bližnímu, to je jedna a táž schopnost realizovaná jen různým způsobem.

Nikdy nelze věřit tomu, že někdo je sice schopen milovat Boha, ale není schopen milovat člověka. Jestliže člověk není schopen milovat lidi, pak není schopen milovat ani Boha, protože za obojím stojí schopnost vyjít ze sebe sama. Kdo se ale o sebe pořád jen bojí, kdo má strach pustit si někoho do srdce, aby se tím nezničil, kdo se obává, že má stále všeho míň než ostatní, kdo prostě zůstává pořád takto obrácený do sebe, ten není schopen ani lásky k Bohu, ani k bližnímu. I když dokáže někomu poplést hlavu, i když se někým nadchne, není to ještě zdaleka vztah, který překoná všechny překážky.

Aby byl člověk schopen skutečné lásky, musí se otevřít, musí vyjít sám ze sebe. Teprve když toto dokáže, je naděje, že naváže plnohodnotný vztah a vytrvá v něm. Je-li člověk ve svém psychickém růstu nějak poškozen, či doslova zmrzačen, tedy není-li schopen vyjít sám ze sebe a otevírat se okolnímu světu, pak je to situace pro manželství velice nebezpečná. Může sice uzavřít manželství, ale bude to vztah velmi problematický a je otázkou, zda vydrží.

 

Se svolením zpracováno podle knihy
Aleš Opatrný, Příprava na manželství,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Manželství
Manželství tematické texty na webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v katalogu webu vira.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu vira.cz
- www.manzelstvi.cz - web o manželství a rodině
Manželství na webu iencyklopedie.cz 
- Dostupná literatura k tématu: manželství

Láska
Bůh tě miluje jedinečným odstínem své odvěké lásky
V srdci každého z nás je bolest a hněv, ale i něco jiného
Znám tvou bídu, tvé zápasy...
(Ne)valentýnské zamyšlení 
Jedině Bůh dokáže ukojit naši žízeň po lásce, ať je jakkoli veliká
Většina lidí pochybuje o lásce 
Desatero bezlásky
´Položit svůj život´ znamená také přijímat lidi s jejich charakterovými omezeními 
Duch svatý v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost
Chovej se k sobě jako k někomu, koho miluješ 
Nejdůležitější vztah v rodině je vztah mezi manželi 
Jak zabít lásku 
Miluj a dělej co chceš
- Rejstřík: Láskaláska k soběláska v manželství, ​láska, vztahy

Soběstačnost, sebestřednost
Prosím vás, abyste nedůvěřovali jen sami sobě
Slabost bereme jen jako nevýhodu. Je ale i dobrem… 
Často chceme vše vyřešit sami
Církev potřebuje pyšné lidi… 
Existují pastýři, kteří si tak rádi nechávají říkat, ale své povinnosti plnit nechtějí
Je lépe hovořit s Bohem než o Bohu
Jean Paul Sartre – Co je peklo?
Jidáš opustil místo, které mu Ježíš vyhradil ve společenství

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pátek 19.7.

Ex 11,10-12,14; Mt 12,1-8

Komentář k :

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2019) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"
(17. 7. 2019) Při hledání odpovědi na otázku, zda je svatost opravdu pro každého, jsme zašli za salesiánem Liborem Všetulou, který má...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2019) z kláštera Compiègne u Paříže

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život
(15. 7. 2019) Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech...

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2019) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka
(10. 7. 2019) Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Autor k nim připojuje svoji úvahu,...

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2019) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2019) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2019) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)