Nesplněná očekávání patří k častým zážitkům každého člověka na této zemi. - archív citátů

4. 6. 2019

V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu

mříž vězení / ima

Jsem šťastný ve své vězeňské cele, 
protože ty, Ježíši, jsi se mnou

V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu. Ve vězení jsem se někdy ocital na samé hranici šílenství. V některých věznicích jsem byl v cele bez oken, kde bylo strašlivé vedro. Někdy jsem byl prakticky na konci svých sil a už jsem se nemohl ani modlit. Co jsem si měl počít? Musel jsem hledět na ukřižovaného Ježíše v jeho nejhlubší opuštěnosti. V lidských očích to vypadalo tak, že Ježíšův pozemský život skončil krachem, že byl neužitečný, zmarněný, ale před Božím zrakem to bylo úplně naopak…

Nejdražší Ježíši, dnes večer, v hloubi své cely, 
bez osvětlení, bez okna, ve vedru,
přemýšlím s nostalgií o svém dřívějším životě.

Osm let jsem zastával úlohu biskupa v rezidenci,
která se nachází sotva dva kilometry
od tohoto místa, od mé vězeňské cely.
Bylo to na stejné ulici, poblíž téhož moře…
Slyším hukot vln Tichého oceánu, zvony katedrály.

Kdysi jsem jezdil po světě a hovořil na shromážděních,
dnes jsem uzavřen ve velmi těsné cele bez oken.

Kdysi jsem slavil mši svatou
před tisícovkami věřících,
dnes tajně slavím mši svatou v noci
a podávám druhým svaté přijímání
přes moskytiéru.

Pane, nyní jsem spokojen,
že dokážu všechno přijímat z tvých rukou
– všechny smutky, každé utrpení, úzkosti,
dokonce i možnou smrt.

Jsem šťasten právě tady, v této cele,
kde na slamníku rostou bílé plísně,
protože ty jsi se mnou.

Hovořil jsem ve svém životě hodně,
nyní již skoro nemluvím. Je řada na tobě, Ježíši.
Ty mluvíš ke mně. Naslouchám ti.

Přijímám tvůj kříž
a zasazuji ho do svého srdce.
Kdybys mi dal na vybranou, neměnil bych,
protože ty jsi se mnou!
Už se nebojím, pochopil jsem,
že tě následuji v tvém utrpení,
abych mohl dospět až k tvému vzkříšení.

Se svolením zpracováno podle knížky: F. X. Nguyen Van Thuan, 
Svoboden ve víře - Ze zkušenosti vězněného biskupa,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně upraveno.

F. X. Nguyen Van Thuan  (1928 – 2002) byl vietnamský biskup a později kardinál, dlouholetý politický vězeň komunistického režimu ve Vietnamu.

 

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
1680-pronasledovani-NGUYEN-THUAN-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.8.

Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40

Komentář k Mt 22,34-40: Pádná odpověď i pro mě, když chci svými problémy uvést své svědomí do úzkých: milovat Jej celým srdcem a druhé jako sám sebe. Ne míň, ale ani ne víc.

Zdroj: Nedělní liturgie

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23. 8. 2019) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým
(21. 8. 2019) Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka...

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…