Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

4. 6. 2019

V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu

mříž vězení / ima

Jsem šťastný ve své vězeňské cele, 
protože ty, Ježíši, jsi se mnou

V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu. Ve vězení jsem se někdy ocital na samé hranici šílenství. V některých věznicích jsem byl v cele bez oken, kde bylo strašlivé vedro. Někdy jsem byl prakticky na konci svých sil a už jsem se nemohl ani modlit. Co jsem si měl počít? Musel jsem hledět na ukřižovaného Ježíše v jeho nejhlubší opuštěnosti. V lidských očích to vypadalo tak, že Ježíšův pozemský život skončil krachem, že byl neužitečný, zmarněný, ale před Božím zrakem to bylo úplně naopak…

Nejdražší Ježíši, dnes večer, v hloubi své cely, 
bez osvětlení, bez okna, ve vedru,
přemýšlím s nostalgií o svém dřívějším životě.

Osm let jsem zastával úlohu biskupa v rezidenci,
která se nachází sotva dva kilometry
od tohoto místa, od mé vězeňské cely.
Bylo to na stejné ulici, poblíž téhož moře…
Slyším hukot vln Tichého oceánu, zvony katedrály.

Kdysi jsem jezdil po světě a hovořil na shromážděních,
dnes jsem uzavřen ve velmi těsné cele bez oken.

Kdysi jsem slavil mši svatou
před tisícovkami věřících,
dnes tajně slavím mši svatou v noci
a podávám druhým svaté přijímání
přes moskytiéru.

Pane, nyní jsem spokojen,
že dokážu všechno přijímat z tvých rukou
– všechny smutky, každé utrpení, úzkosti,
dokonce i možnou smrt.

Jsem šťasten právě tady, v této cele,
kde na slamníku rostou bílé plísně,
protože ty jsi se mnou.

Hovořil jsem ve svém životě hodně,
nyní již skoro nemluvím. Je řada na tobě, Ježíši.
Ty mluvíš ke mně. Naslouchám ti.

Přijímám tvůj kříž
a zasazuji ho do svého srdce.
Kdybys mi dal na vybranou, neměnil bych,
protože ty jsi se mnou!
Už se nebojím, pochopil jsem,
že tě následuji v tvém utrpení,
abych mohl dospět až k tvému vzkříšení.

Se svolením zpracováno podle knížky: F. X. Nguyen Van Thuan, 
Svoboden ve víře - Ze zkušenosti vězněného biskupa,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně upraveno.

F. X. Nguyen Van Thuan  (1928 – 2002) byl vietnamský biskup a později kardinál, dlouholetý politický vězeň komunistického režimu ve Vietnamu.

 

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
1680-pronasledovani-NGUYEN-THUAN-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…