Eucharistie nás učí,  že Boží blízkost a lásku  jednou zažijeme tváří v tvář.  - archív citátů

4. 6. 2019

V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu

mříž vězení / ima

Jsem šťastný ve své vězeňské cele, 
protože ty, Ježíši, jsi se mnou

V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu. Ve vězení jsem se někdy ocital na samé hranici šílenství. V některých věznicích jsem byl v cele bez oken, kde bylo strašlivé vedro. Někdy jsem byl prakticky na konci svých sil a už jsem se nemohl ani modlit. Co jsem si měl počít? Musel jsem hledět na ukřižovaného Ježíše v jeho nejhlubší opuštěnosti. V lidských očích to vypadalo tak, že Ježíšův pozemský život skončil krachem, že byl neužitečný, zmarněný, ale před Božím zrakem to bylo úplně naopak…

Nejdražší Ježíši, dnes večer, v hloubi své cely, 
bez osvětlení, bez okna, ve vedru,
přemýšlím s nostalgií o svém dřívějším životě.

Osm let jsem zastával úlohu biskupa v rezidenci,
která se nachází sotva dva kilometry
od tohoto místa, od mé vězeňské cely.
Bylo to na stejné ulici, poblíž téhož moře…
Slyším hukot vln Tichého oceánu, zvony katedrály.

Kdysi jsem jezdil po světě a hovořil na shromážděních,
dnes jsem uzavřen ve velmi těsné cele bez oken.

Kdysi jsem slavil mši svatou
před tisícovkami věřících,
dnes tajně slavím mši svatou v noci
a podávám druhým svaté přijímání
přes moskytiéru.

Pane, nyní jsem spokojen,
že dokážu všechno přijímat z tvých rukou
– všechny smutky, každé utrpení, úzkosti,
dokonce i možnou smrt.

Jsem šťasten právě tady, v této cele,
kde na slamníku rostou bílé plísně,
protože ty jsi se mnou.

Hovořil jsem ve svém životě hodně,
nyní již skoro nemluvím. Je řada na tobě, Ježíši.
Ty mluvíš ke mně. Naslouchám ti.

Přijímám tvůj kříž
a zasazuji ho do svého srdce.
Kdybys mi dal na vybranou, neměnil bych,
protože ty jsi se mnou!
Už se nebojím, pochopil jsem,
že tě následuji v tvém utrpení,
abych mohl dospět až k tvému vzkříšení.

Se svolením zpracováno podle knížky: F. X. Nguyen Van Thuan, 
Svoboden ve víře - Ze zkušenosti vězněného biskupa,
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně upraveno.

F. X. Nguyen Van Thuan  (1928 – 2002) byl vietnamský biskup a později kardinál, dlouholetý politický vězeň komunistického režimu ve Vietnamu.

 

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
1680-pronasledovani-NGUYEN-THUAN-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 20.6. slavnost Těla a krve Páně

Gn 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci naplnit svůj život díkůčiněním za Pánovu přítomnost! Kéž se jeho přebývání mezi námi stane samozřejmým jako denní chléb.

Zdroj: Nedělní liturgie

Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy"

Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy"
(19. 6. 2019) Kdo je pro tebe eucharistický Kristus? Tuto nevšední otázku jsme položili našim hostům v květnovém magazínu Víra do...

Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina

Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina
(19. 6. 2019) Životopisný příběh misionáře Jana Nepomuka Neumanna nám přibližuje nelehkou situaci v Severní Americe v první polovině...

Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019

Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019
(18. 6. 2019) Bible. Kniha knih, nejvíce vydávaná a čtená kniha světa. Bible a knihtisk patří již stovky let neodmyslitelně...

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2019) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(17. 6. 2019) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými...

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(16. 6. 2019) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

Slavnost Nejsvětější Trojice

(14. 6. 2019) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -...

Výběr z letáčků Brněnské tiskové misie k využití např. v kostelích

Výběr z letáčků Brněnské tiskové misie k využití např. v kostelích
(13. 6. 2019) Brzy budou prázdniny a kostely budou otevřeny i pro náhodné kolemjdoucí, trávící v našem okolí třeba dovolenou....

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2019) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...