Začíná nový den.

Ježíš ho chce prožít ve mně.
On se neuzavřel, ale chodil mezi lidmi.
Se mnou je mezi dnešními lidmi.
Setká se s každým, kdo vstoupí do mého domu,
s každým, koho potkám na ulici.

Všichni budou těmi, které se vydal hledat.
Každého z nich přišel zachránit.  
Bůh mě ponechává ve světě, aby tu mohl být se mnou.
A nic mi nemůže zabránit, abych já byla s Bohem -  
- vždyť všechno se může stát setkáním s ním.
Podobně jako dítě v náručí své matky - 
- i když právě procházejí davem, dítě s ní není o to méně.

Ježíš je vysílán do světa neustále.
Nehrajme si na schovávanou,
jako bychom nebyli Božími vyslanci v tomto světě.
V průběhu dne, který právě začíná, je Ježíš neustále vysílán
ke všem lidem naší doby, v mém městě i na celém světě.
Vlny jeho lásky se vydávají až na konec země
a dospějí až na konec časů skrze bližní,
kterým posloužím a které budu milovat a zachraňovat spolu s ním.

Buď požehnán tento nový den,
který se stává Vánocemi pro zemi,
protože ho ve mně přichází prožít Ježíš.