15. 3. 2019 , Madeleine Delbrel Delbrelová (Foto: ima)

Ježíš jde se mnou - k dnešním lidem

ples, lidé, sál / foto -ima-

Začíná nový den. Ježíš ho chce prožít ve mně.
On se neuzavřel, ale chodil mezi lidmi.
Se mnou je mezi dnešními lidmi.
Setká se s každým, kdo vstoupí do mého domu,
s každým, koho potkám na ulici.

Všichni budou těmi, které se vydal hledat.
Každého z nich přišel zachránit.  
Bůh mě ponechává ve světě, aby tu mohl být se mnou.
A nic mi nemůže zabránit, abych já byla s Bohem -  
- vždyť všechno se může stát setkáním s ním.
Podobně jako dítě v náručí své matky - 
- i když právě procházejí davem, dítě s ní není o to méně.

Ježíš je vysílán do světa neustále.
Nehrajme si na schovávanou,
jako bychom nebyli Božími vyslanci v tomto světě.
V průběhu dne, který právě začíná, je Ježíš neustále vysílán
ke všem lidem naší doby, v mém městě i na celém světě.
Vlny jeho lásky se vydávají až na konec země
a dospějí až na konec časů skrze bližní,
kterým posloužím a které budu milovat a zachraňovat spolu s ním.

Buď požehnán tento nový den,
který se stává Vánocemi pro zemi,
protože ho ve mně přichází prožít Ježíš.

Se svolením zpracováno podle knížky:
Madeleine Delbrelová, Člověk mezi vírou a ateismem,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21.10.

Řím 4,20-25 ; Lk 12,13-21

Komentář k Lk 12,13-21: Spotřební společnost ve své chamtivosti je v protikladu k péči o duši. Kéž se my, křesťané, dokážeme právě v tomto většinové společnosti postavit a svou skromností být světu znamením.

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(21. 10. 2019) Při příležitosti svátku sv. Jana Pavla II. (22.10.) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…