Nesplněná očekávání patří k častým zážitkům každého člověka na této zemi. - archív citátů

2. 8. 2019 , Anselm Grün (Foto: Miloš Padevět)

Život s Bohem nás má otevřít pro naši původní krásu

běžec, slunce / foto Miloš Padevět

Skrze každého z nás se může a má rozzářit Boží sláva

Skrze každého z nás se může a má rozzářit Boží sláva. Život s Bohem nás chce učinit otevřenými pro původní krásu, kterou Bůh pro každého z nás zamýšlel v oné jedinečnosti, jíž jsme. Událost Ježíšova proměnění na hoře Proměnění je obrazem naděje, že i my budeme stále více proměňováni v onen jedinečný obraz, který si o nás vytvořil Bůh. Znamená to, že tak jako zazářil Ježíš na hoře Proměnění, rozzáří se i na naší tváři její původní jas, který bývá ale často skryt pod nejrůznějším nánosem.

Ježíš byl vždycky naplněn Boží slávou, ale učedníci to nevnímali. Nyní se tato sláva zviditelnila na jeho tváři. Boží záře prostoupila dokonce i jeho oděv, který náhle také začal zářit.

Proč i Mojžíš a Eliáš?

Při události proměnění se u Ježíše zjevili Mojžíš a Eliáš. Proč zrovna oni?  Mojžíš je osvoboditel Izraele a zároveň zákonodárce. Lze říci, že necháme-li se podle Ježíšova vzoru beze zbytku naplnit Božím světlem a zazáří-li v nás Boží sláva, budeme osvobozeni od vnitřních pnutí a tlaku, jemuž se často sami vystavujeme, a náš život dostane řád. Sami od sebe začneme dělat to, co odpovídá našemu bytí, a jednat podle Božích přikázání. Eliáš je prorok. Každý z nás může být prorok, který zjevuje tomuto světu něco z Boha, co může být vyjádřeno pouze jeho osobou. Máme se stávat zrcadlem Boží slávy. Vytušíme slovo, které chce Bůh skrze nás říci tomuto světu.

V naší člověčině a křehkosti

Událost Ježíšova proměnění nám ukazuje také cíl naší duchovní cesty. Tím cílem je být „prostupný“ pro Boží světlo a lásku. To, co se tu vypráví o Ježíši, je zaslíbeno stejně i nám, vnímáme-li se jako Boží synové a dcery. I v nás se chce rozzářit Boží sláva, a to právě v naší člověčině a křehkosti. Putujeme-li spolu s Ježíšem, může se nám dostat vnitřního pokoje, zkušenosti naplnění světlem, kdy začneme pojednou vyzařovat dobro i na druhé. Sami si onoho vlastního vyzařování vůbec nemusíme všimnout.

Jsme proměňováni k obrazu Páně mocí Ducha Páně. (2 Kor 3,18)

Se svolením zpracováno podle knížky:
Anselm Grün – Otče, odpusť jim; Sedm Ježíšových slov na kříži,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
promeneni-pane-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Jer 38,4-6.8-10; Žalm 40; Žid 12,1-4
Lk 12,49-53

Ježíšovo slovo v Lk 12,49-53 je nečekaně tvrdé. Proč říká takto drsná slova? Nepřehlédněme úvod do této perikopy. Pán mluví o ohni a křtu, které se mají na něm naplnit. Jde o vášeň, zapálení se pro Boží věc. Spása je ve skutečnosti cíl celého stvoření. Vše, co Bůh v dějinách učinil, směřuje k tomu, aby člověk mohl stanout před samotným Bohem. Hřích a selhání zakalily tyto skutečnosti. Proto se Ježíš nedočkavě těší, až toto pouto zla bude zlomeno a člověk bude moci svobodně předstoupit před Boha. Ale už v té chvíli ví, že bude řada lidí, kteří z opatrnosti, strachu, lhostejnosti či kvůli honbě za aktuálním prospěchem vůbec nepřijmou tak zásadní dar milosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2019) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl...

CAMPFEST - HUDEBNÍ FESTIVAL UŽ ZA PÁR DNÍ

(30. 7. 2019) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa čoskoro začne na Ranči Kráľova Lehota a bude trvať od...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2019) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do...