Událost Ježíšova proměnění na hoře je obrazem naděje,
že i my budeme stále více proměňováni. 
Život s Bohem nás otevírá pro naši původní krásu.

Skrze každého z nás se může a má rozzářit Boží sláva

Skrze každého z nás se může a má rozzářit Boží sláva. Život s Bohem nás chce učinit otevřenými pro původní krásu, kterou Bůh pro každého z nás zamýšlel v oné jedinečnosti, jíž jsme. Událost Ježíšova proměnění na hoře Proměnění je obrazem naděje, že i my budeme stále více proměňováni v onen jedinečný obraz, který si o nás vytvořil Bůh. Znamená to, že tak jako zazářil Ježíš na hoře Proměnění, rozzáří se i na naší tváři její původní jas, který bývá ale často skryt pod nejrůznějším nánosem.

Ježíš byl vždycky naplněn Boží slávou, ale učedníci to nevnímali. Nyní se tato sláva zviditelnila na jeho tváři. Boží záře prostoupila dokonce i jeho oděv, který náhle také začal zářit.

Proč i Mojžíš a Eliáš?

Při události proměnění se u Ježíše zjevili Mojžíš a Eliáš. Proč zrovna oni?  Mojžíš je osvoboditel Izraele a zároveň zákonodárce. Lze říci, že necháme-li se podle Ježíšova vzoru beze zbytku naplnit Božím světlem a zazáří-li v nás Boží sláva, budeme osvobozeni od vnitřních pnutí a tlaku, jemuž se často sami vystavujeme, a náš život dostane řád. Sami od sebe začneme dělat to, co odpovídá našemu bytí, a jednat podle Božích přikázání. Eliáš je prorok. Každý z nás může být prorok, který zjevuje tomuto světu něco z Boha, co může být vyjádřeno pouze jeho osobou. Máme se stávat zrcadlem Boží slávy. Vytušíme slovo, které chce Bůh skrze nás říci tomuto světu.

V naší člověčině a křehkosti

Událost Ježíšova proměnění nám ukazuje také cíl naší duchovní cesty. Tím cílem je být „prostupný“ pro Boží světlo a lásku. To, co se tu vypráví o Ježíši, je zaslíbeno stejně i nám, vnímáme-li se jako Boží synové a dcery. I v nás se chce rozzářit Boží sláva, a to právě v naší člověčině a křehkosti. Putujeme-li spolu s Ježíšem, může se nám dostat vnitřního pokoje, zkušenosti naplnění světlem, kdy začneme pojednou vyzařovat dobro i na druhé. Sami si onoho vlastního vyzařování vůbec nemusíme všimnout.

Jsme proměňováni k obrazu Páně mocí Ducha Páně. (2 Kor 3,18)