Marie nebyla ještě narozená, když ji Pán určil za Ježíšovu matku  - archív citátů

2. 8. 2019 , Anselm Grün (Foto: Miloš Padevět)

Život s Bohem nás má otevřít pro naši původní krásu

běžec, slunce / foto Miloš Padevět

Skrze každého z nás se může a má rozzářit Boží sláva

Skrze každého z nás se může a má rozzářit Boží sláva. Život s Bohem nás chce učinit otevřenými pro původní krásu, kterou Bůh pro každého z nás zamýšlel v oné jedinečnosti, jíž jsme. Událost Ježíšova proměnění na hoře Proměnění je obrazem naděje, že i my budeme stále více proměňováni v onen jedinečný obraz, který si o nás vytvořil Bůh. Znamená to, že tak jako zazářil Ježíš na hoře Proměnění, rozzáří se i na naší tváři její původní jas, který bývá ale často skryt pod nejrůznějším nánosem.

Ježíš byl vždycky naplněn Boží slávou, ale učedníci to nevnímali. Nyní se tato sláva zviditelnila na jeho tváři. Boží záře prostoupila dokonce i jeho oděv, který náhle také začal zářit.

Proč i Mojžíš a Eliáš?

Při události proměnění se u Ježíše zjevili Mojžíš a Eliáš. Proč zrovna oni?  Mojžíš je osvoboditel Izraele a zároveň zákonodárce. Lze říci, že necháme-li se podle Ježíšova vzoru beze zbytku naplnit Božím světlem a zazáří-li v nás Boží sláva, budeme osvobozeni od vnitřních pnutí a tlaku, jemuž se často sami vystavujeme, a náš život dostane řád. Sami od sebe začneme dělat to, co odpovídá našemu bytí, a jednat podle Božích přikázání. Eliáš je prorok. Každý z nás může být prorok, který zjevuje tomuto světu něco z Boha, co může být vyjádřeno pouze jeho osobou. Máme se stávat zrcadlem Boží slávy. Vytušíme slovo, které chce Bůh skrze nás říci tomuto světu.

V naší člověčině a křehkosti

Událost Ježíšova proměnění nám ukazuje také cíl naší duchovní cesty. Tím cílem je být „prostupný“ pro Boží světlo a lásku. To, co se tu vypráví o Ježíši, je zaslíbeno stejně i nám, vnímáme-li se jako Boží synové a dcery. I v nás se chce rozzářit Boží sláva, a to právě v naší člověčině a křehkosti. Putujeme-li spolu s Ježíšem, může se nám dostat vnitřního pokoje, zkušenosti naplnění světlem, kdy začneme pojednou vyzařovat dobro i na druhé. Sami si onoho vlastního vyzařování vůbec nemusíme všimnout.

Jsme proměňováni k obrazu Páně mocí Ducha Páně. (2 Kor 3,18)

Se svolením zpracováno podle knížky:
Anselm Grün – Otče, odpusť jim; Sedm Ježíšových slov na kříži,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
promeneni-pane-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Čtení z dnešního dne: Úterý

Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

Komentář k Iz 40,1-11: Těšte, těšte můj národ – tak začíná i velkolepé Händelovo oratorium „Mesiáš“. Tak se stávají i přísná slova Radostnou zvěstí! Toužíme po tom ji přinášet?

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2019) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12.…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Kdy začíná advent 2019?

(29. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2019) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy
(27. 11. 2019) Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...

Advent

Advent
(27. 11. 2019) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(26. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…