Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po křtu. V nebezpečí smrti úak může pokřtít v podstatě dítě kdokoliv a kdekoliv. Stačí k tomu voda, úmysl křtít a formule „Já tě křtím ve jménu Otce, i Syna i Duch svatého“ a křest ohlásit na faře. To ale platí v nebezpečí smrti, ne „pro jistotu, kdyby…“. A pokud je dítě pokřtěno takto v nouzi nebo knězem v zavřeném kostele či v domácnosti, je možné pak později uspořádat společnou slavnost díků nad narozením i přijetím do církve, která ovšem není opakováním křtu.