Věcný rejstřík


Zobrazeny štítky pod písmenem: N

 • Náboženství
 • nacionalismusviz národ
 • nacismus
 • náctiletí - krize víry
 • NÁCTILETÍ - sexualita; vztahy
 • Naděje

  (V naději) máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého vnitřku
  (nebeské velesvatyně), kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš. (Žid 6, 19-20)

  Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky (Iz 26,4).

  Hospodin zničí smrt navždy, Pán setře slzy z každé tváře... 
  V ten se řekne: "Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin,
  v něho jsme doufali, budeme jásat a a radovat se, že nás spasil." (Iz 25,  8-9)

  Ti, kdo doufají v hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla,
  běží a neumdlí, jdou bez únavy. (Iz 40,30-31)

 • nadhled, souvislosti
  podobná hesla: úhel pohledu, nadhled, Boží pohled, pohled, chvála.
 • náhoda
 • Nanebevstoupení PáněNanebevstoupení a Svatodušní svátky jsou dva křesťanské svátky, následující po velikonocích - první za čtyřicet a druhý za padesát dní. Jsou to svátky na památku událostí, které prožili první křesťané. Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista - potom, co se zpřítomnil svým učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude viditelný a vzdálil se, stoupaje k nebi (odtud název "Nanebevstoupení"). Svatodušní svátky (letnice) jsou shromáždění, při němž první křesťané dostávají Kristova Ducha a uvědomují si, že jsou jeho církví - obnovuje se jejich naděje. Skrze Nanebevstoupení a letnice je možno pochopit celý význam Kristova vzkříšení - není již sice viditelný, ale zůstává spojen s námi a dává nám svého Ducha, své světlo a sílu od Boha.
 • nanebevzetí Marie
 • naplnění
 • napsali jste námVybíráme z vašich ohlasů...
 • národviz vlast, nacionalismus
 • Násilí, brutalita
 • Následování Krista, učednictví, život z víry
 • nasloucháníviz boží vedení
 • Nástěnky - fotky

  Pastorační středisko zatím ve zkušebním režimu připravuje fotografické podklady ("plakátky") k textům na nástěnky. Základ podkladu tvoří fotografie s heslem, uvozujícím text na nástěnky, který k ní lze připojit. Soubor podkladů je postupně rozšiřován. Plakátky lze jednoduše tisknout na kancelářských (domácích) tiskárnách - nejlépe barevných... S ohledem na autorská práva prosíme nepoužívat fotografie, ani jejich výřezy k jiným účelům, než je stanoveno, nebo bez uvedení jmen autorů. 

 • Nástěnky - texty

  Zde naleznete odkazy na (některé) nástěnkové texty uložené na tomto webu,
  řazeno tématicky dle abecedy a následně pak dle roku vydání.
  Kompletní soubory textů na nástěnky (dle data vydání) naleznete zde.

 • Nebe
 • nebe, posmrtný život, věčnostviz eschatologie, domov

Čtení z dnešního dne: Úterý 27. 9. 2022 - Památka sv. Vincence z Paula, kněze

1. čtení - Job 3,1-3.11-17.20-23; Evangelium – Lk 9,51-56

Komentář k Lk 9,51-56: Nesvolávat oheň ani nehubit! To není náš úkol ani dnes. Však už tenkrát Pán horlivce přísně pokáral!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2022) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2022) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2022) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.
(22. 9. 2022) Seminář Skrytý potenciál smíšených skupin - pátek 21. 10. 2022, 15:00 - 19:00.

Oblastní setkání katechetů a pedagogů Arcidiecéze pražské

Oblastní setkání katechetů a pedagogů Arcidiecéze pražské
(22. 9. 2022) Prostor k vzájemnému poznávání, sdílení zkušeností a potřeb, vzdělávání a hledání... Pořádá Středisko katecheze a výuky…