papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
3. neděle velikonoční - B / Regina coeli - papež František (Jak krásné je sdílet víru)

Dnešní evangelium nás zavádí do velikonočního večera. Apoštolové jsou shromážděni ve večeřadle, když se dva učedníci vracejí z Emauz a vyprávějí o svém setkání s Ježíšem. A zatímco vyjadřují radost ze svého zážitku, Vzkříšený se zjevuje celému shromáždění. Ježíš přichází právě ve chvíli, kdy se oni dělí o příběh svého setkání s ním. To mě přivádí k myšlence, že je dobré se podělit o důležitost sdílení víry. Tato zpráva nás nutí přemýšlet o důležitosti sdílení víry ve vzkříšeného Ježíše.

Každý den jsme bombardováni tisíci zprávami. Mnohé jsou povrchní a zbytečné, jiné prozrazují nerozvážnou zvědavost nebo, což je ještě horší, vycházejí z pomluv a zloby. Jsou to zprávy, které neslouží žádnému účelu, ba naopak zraňují. Existují však i zprávy dobré, pozitivní a konstruktivní, a všichni víme, jak je dobré slyšet dobré věci a jak se při nich cítíme lépe. A je také dobré sdílet skutečnosti, které se v dobrém či zlém dotkly našeho života, abychom mohli pomoci ostatním.

Přesto je tu jedna věc, o které se často těžko mluví. O čem se nám nedaří mluvit? O tom nejkrásnějším, o čem můžeme vyprávět: o našem setkání s Ježíšem. Každý z nás se setkal s Kristem, a přesto se o tom těžko mluví. Každý z nás by o tom mohl tolik vyprávět a sdílet, jak se nás Hospodin dotkl, a o to bychom se mohli podělit, ne poučovat druhé, ale sdílet jedinečné okamžiky, kdy jsme vnímali Krista živého, blízkého, který v našem srdci rozzářil radost nebo setřel slzy, který nám zprostředkoval důvěru a útěchu, sílu a nadšení nebo odpuštění, laskavost. Tato setkání s Ježíšem prožil každý z nás, sdílel ho a předával. Důležité je to také v rodině, ve společenství, s přáteli. Stejně tak je dobré mluvit o dobrých vnuknutích, která nás v životě provázela, o dobrých myšlenkách a pocitech, které nám tolik pomáhají jít kupředu, dokonce i o úsilí a námaze, které jsme vynaložili, abychom pochopili a pokročili v životě víry, možná i abychom činili pokání a vrátili se zpět na cestu. Pokud to uděláme, Ježíš nás stejně jako učedníky z Emauz o velikonočním večeru překvapí a učiní naše setkání a naše okolí ještě krásnějšími.

Zkusme si tedy nyní připomenout silný okamžik v našem životě víry, rozhodující setkání s Ježíšem. Každý ho zažil, každý prožil setkání s Kristem. Ztišme se a zamysleme se: Kdy jsem ho našel? Kdy se mi stal blízkým? Přemýšlejme v tichu. A toto setkání s Kristem, podělil jsem se o něj, abych ho oslavil? A také: naslouchal jsem druhým, když nám o tomto setkání s Ježíšem vyprávěli? 

Kéž nám Panna Maria pomůže sdílet naši víru, aby se naše společenství stávala stále více místy setkání s Kristem.

 

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Víra, život z víry, víra jako vztah

Čtení z dnešního dne: Pondělí 27. 5.

1. čtení 1 Petr 1,3-9; Evangelium Mk 10,17-27

Komentář k Mk 10,17-27: Nebrání mi hmotné věci, kterými jsem se obklopil, soustředit se na to podstatné? Pak i já bych odešel od Ježíše zarmoucený…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…