Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
4. neděle velikonoční - B / Regina Coeli-papež František

V tuto čtvrtou velikonoční neděli zvanou “Neděle dobrého pastýře” představuje evangelium (Jan 10,11–18) Ježíše jako pravého pastýře, který brání, zná a miluje své ovce.

On, dobrý pastýř, je protikladem „nájemce“, který se o ovce nestará, protože nejsou jeho. Tuto práci vykonává pouze kvůli odměně a neobtěžuje se je bránit: když přijde vlk, uteče a opustí je (srov. v. 12-13). Místo toho nás Ježíš, pravý pastýř, vždy brání a zachraňuje v mnoha obtížných a nebezpečných situacích, a to prostřednictvím světla jeho slova a síly jeho přítomnosti, kterou denně zakoušíme, pokud jí chceme naslouchat.

Druhým aspektem je skutečnost, že Ježíš, dobrý pastýř, zná své ovce a ovce znají jeho (v. 14). Jak krásné a útěšné je vědět, že Ježíš zná každého jednotlivě, že pro něj nejsme anonymní, že je mu známo naše jméno! Pro něj nejsme „masou“, „zástupem“, ne. Jsme jedineční lidé, každý se svou vlastní historií, každý se svou vlastní hodnotou, ať jako stvoření, ať jako vykoupení Kristem. Každý z nás může říci: Ježíš mě zná! Je to pravda, je to tak: Zná nás jako nikdo jiný. Pouze On ví, co je v našem srdci, úmysly, nejskrytější pocity. Ježíš zná naše silné stránky a naše vady a je vždy připraven se o nás postarat, hojit rány našich chyb hojností svého milosrdenství. V něm se plně realizuje obraz pastýře Božího lidu, naznačený proroky: Ježíš se stará o své ovce, shromažďuje je, obvazuje zraněné, uzdravuje nemocné. Čteme to v Knize proroka Ezechiela  (srov. Ez 34,11-16) .

Ježíš dobrý pastýř proto své ovce brání, zná a především miluje. Proto za ně dává svůj život (srov. Jan 10,15). Láska k jeho ovcím, tedy ke každému z nás, ho vede k tomu, aby zemřel na kříži. Protože to je vůle Otce, aby nikdo nebyl ztracen. Kristova láska není selektivní, zahrnuje každého. Sám nám to připomíná v dnešním evangeliu, když říká: «Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.“ (Jan 10,16). O jeho univerzální starosti svědčí tato slova: On je pastýřem všech. Ježíš chce, aby každý mohl přijímat Otcovu lásku a setkal se s Bohem.

Církev je povolána vykonávat toto poslání Krista. Kromě těch, kteří často navštěvují naše komunity, existuje mnoho lidí, vlastně většina, kteří to dělají jen ve zvláštních případech nebo nikdy. To však neznamená, že to nejsou Boží děti, které Otec svěřil Kristu, dobrému pastýři, který dal svůj život za všechny.

Bratři a sestry, Ježíš brání, zná a miluje každého z nás. Kéž nám Panna Maria pomůže, abychom jako první přivítali a následovali dobrého pastýře a spolupracovali s radostí na jeho poslání.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Související texty k tématu:

Církev

Čtení z dnešního dne: Pátek 19. 7. 2024, Pátek 15. týdne v mezidobí

Iz 38,1-6.21-22.7-8;

Komentář k Mt 12,1-8: Pokud budu doprovázet Ježíše (a On se mnou chce být stále!), nemám se úzkostlivě bát, že přestoupím příkazy. Jeho přítomnost prozáří mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."