Duch svatý uzdravuje ze stresu a z rutiny  Stres a nuda jsou v podstatě rezignací.  - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Mráz

3. Iniciace v kodexu - celkový pohled

z knihy Církevní právo a křesťanská iniciace

Kodex nepojednává křesťanskou iniciaci nějakým samostatným oddílem nebo traktátem. Kánony je třeba hledat roztroušené v kodexu. Musíme samozřejmě vzpomenout na II. vatikánský koncil, který rozhodl o obnově katechumenátu jako formy křesťanské iniciace.(4) Na základě toho byl vypracován řád "Uvedení dospělých do křesťanského života.(5) Pak 11 let po tomto "Ordo" přichází nový kodex, který základní prvky, které najdeme v "Řádu" kodifikuje do norem, ale odkazuje také na "Ordo" - podobně jako odkazuje na liturgické předpisy, o kterých dál už nemluví, přičemž ovšem některé věci které do liturgie patří jsou obsaženy v Kodexu. Poslední kniha, která vychází ze všech těchto jmenovaných je Katechismus katolické církve, jako "platný a legitimní nástroj ke službě církevní komunitě a jistá norma pro vyučování víře".(6)

Přehled kánonů:
II. kniha (Boží lid):
Kán. 206 (Postavení katechumenů v Církvi)(7)
srov. Kniha I., Kán. 96 (osobou v Církvi se člověk stává křtem)
Je zde zvláštní spojitost. Otázka diskutovaná. Někteří tvrdí, že by katechumeni měli být také osobami v církvi, byť ještě nejsou pokřtěni. Myslím, že profesor Zedníček tady použil přirovnání k nascituru, který se má teprve narodit a víme, že v římském právu byl také už subjektem nějakých práv potenciálních i když vlastně nebyl uznávaný normálně jako osoba v právu.

III. kniha (Učitelský úřad církve):
Stať II. Misijní činnost církve: najdeme základní náčrt, řekněme cesty víry nebo katechumenátní cesty od evangelizace až po péči o nově pokřtěné.

IV. kniha (Posvěcující úřad církve):
V první části o svátostech, pak při probírání jednotlivých iniciačních svátostí, tam je tedy vlastně paralelně při probírání těch jednotlivých svátostí něco i také o iniciaci jako takové. V druhé části, kde jsou ostatní úkony bohoslužby, o svátostinách, je zmínka že žehnání je pro katolíky, ale také pro katechumeny, také pro nekatolíky a pak "populární" kánon o církevním pohřbu na který katechumeni mají nárok.
Proberme nyní základní prvky, aspoň některé.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20. 5., památka Panny Marie, Matky církve

1. čtení Gn 3,9-15.20 nebo Sk 1,12-14; Evangelium Jan 19,25-34

Komentář k Jan 19,25-34: Mocný příslib i úkol být syny v dnešní době: kdo se odváží vytrhnout nás z náručí milované Matky?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

22. května 1942 byl uvězněn německý kněz z Francie, který sloužil na Domažlicku

(19. 5. 2024) Nacistům se nelíbilo, že P. Ernst Lohner má „neblahý“ vliv na členy Hitlerjugend.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

21.5. bl. Franz Jägerstätter
(19. 5. 2024) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář,  který považoval nacismus jako neslučitelný s…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2024) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)
(15. 5. 2024) * 29. prosinec 1888 Plzeň / † 17. květen 1969 Řím

Svatý Jan Nepomucký (svátek 16. 5.)

(14. 5. 2024) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...