Bůh soucítí s manželstvími, která prožívají problémy a krize.    - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Mráz

3. Iniciace v kodexu - celkový pohled

z knihy Církevní právo a křesťanská iniciace

Kodex nepojednává křesťanskou iniciaci nějakým samostatným oddílem nebo traktátem. Kánony je třeba hledat roztroušené v kodexu. Musíme samozřejmě vzpomenout na II. vatikánský koncil, který rozhodl o obnově katechumenátu jako formy křesťanské iniciace.(4) Na základě toho byl vypracován řád "Uvedení dospělých do křesťanského života.(5) Pak 11 let po tomto "Ordo" přichází nový kodex, který základní prvky, které najdeme v "Řádu" kodifikuje do norem, ale odkazuje také na "Ordo" - podobně jako odkazuje na liturgické předpisy, o kterých dál už nemluví, přičemž ovšem některé věci které do liturgie patří jsou obsaženy v Kodexu. Poslední kniha, která vychází ze všech těchto jmenovaných je Katechismus katolické církve, jako "platný a legitimní nástroj ke službě církevní komunitě a jistá norma pro vyučování víře".(6)

Přehled kánonů:
II. kniha (Boží lid):
Kán. 206 (Postavení katechumenů v Církvi)(7)
srov. Kniha I., Kán. 96 (osobou v Církvi se člověk stává křtem)
Je zde zvláštní spojitost. Otázka diskutovaná. Někteří tvrdí, že by katechumeni měli být také osobami v církvi, byť ještě nejsou pokřtěni. Myslím, že profesor Zedníček tady použil přirovnání k nascituru, který se má teprve narodit a víme, že v římském právu byl také už subjektem nějakých práv potenciálních i když vlastně nebyl uznávaný normálně jako osoba v právu.

III. kniha (Učitelský úřad církve):
Stať II. Misijní činnost církve: najdeme základní náčrt, řekněme cesty víry nebo katechumenátní cesty od evangelizace až po péči o nově pokřtěné.

IV. kniha (Posvěcující úřad církve):
V první části o svátostech, pak při probírání jednotlivých iniciačních svátostí, tam je tedy vlastně paralelně při probírání těch jednotlivých svátostí něco i také o iniciaci jako takové. V druhé části, kde jsou ostatní úkony bohoslužby, o svátostinách, je zmínka že žehnání je pro katolíky, ale také pro katechumeny, také pro nekatolíky a pak "populární" kánon o církevním pohřbu na který katechumeni mají nárok.
Proberme nyní základní prvky, aspoň některé.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Neděle

Zdroj: Nedělní liturgie

Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.)

Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.)
(30. 1. 2023) Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.

Křesťanův POVOLEBNÍ program

Křesťanův POVOLEBNÍ program
(28. 1. 2023) Není vůbec jedno, jak dopadly současné prezidentské volby! Jak se k tomu postavit jako křesťané?

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2023) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2023) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2023) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…