Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Mráz

3. Iniciace v kodexu - celkový pohled

z knihy Církevní právo a křesťanská iniciace

Kodex nepojednává křesťanskou iniciaci nějakým samostatným oddílem nebo traktátem. Kánony je třeba hledat roztroušené v kodexu. Musíme samozřejmě vzpomenout na II. vatikánský koncil, který rozhodl o obnově katechumenátu jako formy křesťanské iniciace.(4) Na základě toho byl vypracován řád "Uvedení dospělých do křesťanského života.(5) Pak 11 let po tomto "Ordo" přichází nový kodex, který základní prvky, které najdeme v "Řádu" kodifikuje do norem, ale odkazuje také na "Ordo" - podobně jako odkazuje na liturgické předpisy, o kterých dál už nemluví, přičemž ovšem některé věci které do liturgie patří jsou obsaženy v Kodexu. Poslední kniha, která vychází ze všech těchto jmenovaných je Katechismus katolické církve, jako "platný a legitimní nástroj ke službě církevní komunitě a jistá norma pro vyučování víře".(6)

Přehled kánonů:
II. kniha (Boží lid):
Kán. 206 (Postavení katechumenů v Církvi)(7)
srov. Kniha I., Kán. 96 (osobou v Církvi se člověk stává křtem)
Je zde zvláštní spojitost. Otázka diskutovaná. Někteří tvrdí, že by katechumeni měli být také osobami v církvi, byť ještě nejsou pokřtěni. Myslím, že profesor Zedníček tady použil přirovnání k nascituru, který se má teprve narodit a víme, že v římském právu byl také už subjektem nějakých práv potenciálních i když vlastně nebyl uznávaný normálně jako osoba v právu.

III. kniha (Učitelský úřad církve):
Stať II. Misijní činnost církve: najdeme základní náčrt, řekněme cesty víry nebo katechumenátní cesty od evangelizace až po péči o nově pokřtěné.

IV. kniha (Posvěcující úřad církve):
V první části o svátostech, pak při probírání jednotlivých iniciačních svátostí, tam je tedy vlastně paralelně při probírání těch jednotlivých svátostí něco i také o iniciaci jako takové. V druhé části, kde jsou ostatní úkony bohoslužby, o svátostinách, je zmínka že žehnání je pro katolíky, ale také pro katechumeny, také pro nekatolíky a pak "populární" kánon o církevním pohřbu na který katechumeni mají nárok.
Proberme nyní základní prvky, aspoň některé.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Mediálně spolupracujeme:

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 20. 8.

1. čtení - Ez 43,1-7a; Evangelium – Mt 23,1-12

Komentář k Ez 43,1-7a: Příslib Jeho přítomnosti se naplňuje v církvi. On vchází branou, která je pro něj otevřená, i když je město opevněné.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2022) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale…

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…