Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Mráz

3. Iniciace v kodexu - celkový pohled

z knihy Církevní právo a křesťanská iniciace

Kodex nepojednává křesťanskou iniciaci nějakým samostatným oddílem nebo traktátem. Kánony je třeba hledat roztroušené v kodexu. Musíme samozřejmě vzpomenout na II. vatikánský koncil, který rozhodl o obnově katechumenátu jako formy křesťanské iniciace.(4) Na základě toho byl vypracován řád "Uvedení dospělých do křesťanského života.(5) Pak 11 let po tomto "Ordo" přichází nový kodex, který základní prvky, které najdeme v "Řádu" kodifikuje do norem, ale odkazuje také na "Ordo" - podobně jako odkazuje na liturgické předpisy, o kterých dál už nemluví, přičemž ovšem některé věci které do liturgie patří jsou obsaženy v Kodexu. Poslední kniha, která vychází ze všech těchto jmenovaných je Katechismus katolické církve, jako "platný a legitimní nástroj ke službě církevní komunitě a jistá norma pro vyučování víře".(6)

Přehled kánonů:
II. kniha (Boží lid):
Kán. 206 (Postavení katechumenů v Církvi)(7)
srov. Kniha I., Kán. 96 (osobou v Církvi se člověk stává křtem)
Je zde zvláštní spojitost. Otázka diskutovaná. Někteří tvrdí, že by katechumeni měli být také osobami v církvi, byť ještě nejsou pokřtěni. Myslím, že profesor Zedníček tady použil přirovnání k nascituru, který se má teprve narodit a víme, že v římském právu byl také už subjektem nějakých práv potenciálních i když vlastně nebyl uznávaný normálně jako osoba v právu.

III. kniha (Učitelský úřad církve):
Stať II. Misijní činnost církve: najdeme základní náčrt, řekněme cesty víry nebo katechumenátní cesty od evangelizace až po péči o nově pokřtěné.

IV. kniha (Posvěcující úřad církve):
V první části o svátostech, pak při probírání jednotlivých iniciačních svátostí, tam je tedy vlastně paralelně při probírání těch jednotlivých svátostí něco i také o iniciaci jako takové. V druhé části, kde jsou ostatní úkony bohoslužby, o svátostinách, je zmínka že žehnání je pro katolíky, ale také pro katechumeny, také pro nekatolíky a pak "populární" kánon o církevním pohřbu na který katechumeni mají nárok.
Proberme nyní základní prvky, aspoň některé.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Středa středa 8. 12., slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Žl 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Komentář k Gn 3,9-15.20: Maria učinila konec tomuto nepřátelství. To si uvědomím, když se zahledím na adventní červánky. Vždyť už ve chvíli, kdy byla ve své mamince počata, začalo svítat na lepší časy!

Zdroj: Nedělní liturgie

P. Vojtěch Kodet - obsáhlý knižní rozhovor

P. Vojtěch Kodet -  obsáhlý knižní rozhovor
(6. 12. 2021) Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru.

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2021) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)