Neexistují překážky,  které by láska našeho Spasitele nedokázala překonat. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Mráz

5. Dvě formy křesťanské iniciace

Dvojí forma křtu: křest dětí a křest dospělých

z knihy Církevní právo a křesťanská iniciace

V dalším pak kodex mluví o iniciaci v části o svátostech, tam najdeme vedle sebe o udělování inic. svátostí jak dospělým tak dětem. Uvědomme si dvojí formu křtu. Iniciace, jednak ta "normální", aspoň v křesťanském prostředí, což je iniciace dětí, a iniciace dospělých. Katechismus říká: "Tam, kde se křest dětí stal běžně rozšířenou formou slavení svátosti, tam se vše vykonává velmi zkráceným způsobem, který zahrnuje přípravné úseky uvedení do křesťanského života. Pro tuto svou povahu vyžaduje křest dětí katechumenát, který se prodělává po křtu. Nejde jen o to, že je nezbytné poučování po křtu, nýbrž že se musí rozvíjet křestní milost spolu s růstem osoby. To je vlastní oblast katechismu."(15) Tedy katechumenát po křtu. I zde se užívá toho slova "katechumenát", i když ne v tom nejvlastnějším slova smyslu, pro období uvádění a zasvěcování do křesťanského života. Kán. 852 pak mluví o tom, že všechny normy, které mluví o křtu dospělých, se vztahují na všechny, kdo po skončení dětství nabyli užívání rozumu. Čili máme dvě formy: katechumenát dětí po křtu a katechumenát dospělých.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Středa 7. 12. - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

1. čtení - Iz 40,25-31; Evangelium - Mt 11,28-30

Komentář k Iz 40,25-31: Věčný, „nepřístupný“ Bůh zde dostává osobní rysy. Kéž se nezdráhám přijmout jeho nabízené přátelství. Kéž „dostanu křídla“ a vzlétnu ze své všednodennosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Ježíš se rodí na svět i skrze nás
(6. 12. 2022) Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a  přemožena životem, který roste v jejím těle, že si…

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století