Sekce: Knihovna

Jan Mráz

5. Dvě formy křesťanské iniciace

Dvojí forma křtu: křest dětí a křest dospělých

z knihy Církevní právo a křesťanská iniciace

V dalším pak kodex mluví o iniciaci v části o svátostech, tam najdeme vedle sebe o udělování inic. svátostí jak dospělým tak dětem. Uvědomme si dvojí formu křtu. Iniciace, jednak ta "normální", aspoň v křesťanském prostředí, což je iniciace dětí, a iniciace dospělých. Katechismus říká: "Tam, kde se křest dětí stal běžně rozšířenou formou slavení svátosti, tam se vše vykonává velmi zkráceným způsobem, který zahrnuje přípravné úseky uvedení do křesťanského života. Pro tuto svou povahu vyžaduje křest dětí katechumenát, který se prodělává po křtu. Nejde jen o to, že je nezbytné poučování po křtu, nýbrž že se musí rozvíjet křestní milost spolu s růstem osoby. To je vlastní oblast katechismu."(15) Tedy katechumenát po křtu. I zde se užívá toho slova "katechumenát", i když ne v tom nejvlastnějším slova smyslu, pro období uvádění a zasvěcování do křesťanského života. Kán. 852 pak mluví o tom, že všechny normy, které mluví o křtu dospělých, se vztahují na všechny, kdo po skončení dětství nabyli užívání rozumu. Čili máme dvě formy: katechumenát dětí po křtu a katechumenát dospělých.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Pátek 1.7.

1. čtení - Am 8,4-6.9-12; Evangelium – Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Ježíš dokázal objevit člověka v celníkovi, který měl nevalnou pověst. Chci se to také naučit a tak zlidšťovat církev, instituce a společnost, ve které žiji.

Zdroj: Nedělní liturgie

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…