Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Mráz

7. Pořadí iniciačních svátostí

z knihy Církevní právo a křesťanská iniciace

K této jednotě iniciačních svátostí asi patří i pořadí iniciačních svátostí, které je u nás, nedá se nic dělat, narušené. Jestliže se přijímá Eucharistie před biřmováním, něco není v pořádku. N. Kabasilas říká, že: "Eucharistie je poslední z mystérií. Není možné jít nad ni a něco přidat. Po Eucharistii už není k čemu tíhnout."(20) - To bylo svědectví z východu, já bych zde citoval ještě svědectví ze západu, přímo z Říma: z "Traditio apostolica" Hippolyta Římského, což je text z let 217 - 232 vyplývá:
pokřtěný ne biřmovaný se nesmí účastnit "oratio" a nesmí být ani účasten na slavení mystérií, pokud předtím neobdržel pomazání "oleum sanctificatum" na hlavě, polibek biskupa a pozdrav "Pán s tebou" a odpověď. (Pokřtěný nebiřmovaný se tedy nesmí ani modlit s věřícími, ani být účasten mystérií, čili Eucharistie, nemůže si dát ani políbení pokoje s věřícími.)
Biřmování tedy znamená opravdový počátek plnosti modlitby s bratřími a přístup k Eucharistii.
To je tedy svědectví naší, západní tradice, z Říma.(21)


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Související texty k tématu:

Čtení z dnešního dne: Středa středa 8. 12., slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Žl 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Komentář k Gn 3,9-15.20: Maria učinila konec tomuto nepřátelství. To si uvědomím, když se zahledím na adventní červánky. Vždyť už ve chvíli, kdy byla ve své mamince počata, začalo svítat na lepší časy!

Zdroj: Nedělní liturgie

P. Vojtěch Kodet - obsáhlý knižní rozhovor

P. Vojtěch Kodet -  obsáhlý knižní rozhovor
(6. 12. 2021) Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru.

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2021) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)