Nestačí jen dodržovat pravidla. Zachovat věrnost Ježíši neznamená pouze vyhnout se pochybením.  - archív citátů

Sekce: Knihovna

Wilhelm Zauner

5. Obnova laikátu

z knihy Laici v církvi

VI. Obnova laikátu
Obnova laikátu je asi větší událostí než všechna dogmata poslední doby, víc než nový kodex, víc než všechny encykliky a pastýřské listy. Nový kodex věnoval laikům několik kánonů. Také jiné dokumenty pastýřské.

Nové cesty

Dnes žijeme ve znamení renesance laikátu. Jak k tomu došlo, čím se tak stalo? Negativní stránky nebyly tou hlavní vývojovou silou. Ani všeobecná laicizace není důvodem rozhodujícím.

1. Bylo to nejdřív objevení církve - nebo podle slavného výroku R. Guardiniho: "Církev ožívá v duších". Z druhé strany byla to inspirovaná a inspirující myšlenka Pia XI. o laickém apoštolátu jako účasti na hierarchickém apoštolátu (enc. Ubi arcano, 1922).

2. Za Pia XII. došlo k upřesňování: není dvojí apoštolát, je jeden jediný, společný hierarchii i laikům, i když jejich sféry jsou odlišné, ne však oddělené. Takže je třeba mluvit o samostatném apoštolátu laiků, nikoliv o laickém apoštolátu.

3. Po určení místa v církvi a činnosti laika došlo v třetí etapě k hledání základů a pojmu laika v církvi. Práce teoretické i praktické činy (Katolická akce, JOC atd.) na sebe nedaly čekat. Tak se připravily velké činy II. vatikánského sněmu: obě konstituce o církvi (Lumen gentium a Gaudium et spes), dekrety O apoštolátu laiků (Apostolicam actuositatem), O misijním poslání církve (Ad gentes) a v neposlední řadě i konstituce O liturgické reformě (Sacrosanctum Consilium).

Následovaly další radostné dokumenty týkající se laiků, např. biskupský synod r. 1971 o spravedlnosti ve světě, r. 1974 o hlásání evangelia, r. 1977 o katechezi, r. 1980 o křesťanské rodině, encyklika Jana Pavla II. Laborem exercens (1981), exhortace Familiaris consortio (1982).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Laici

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 25. 2.

Est 4,17; Mt 7,7-12

Komentář k Mt 7,7-12: Ve vytrvalé modlitbě přece nepřemlouvám Boha, který je skoupý! Naopak, já často jeho dary ani nejsem schopen přijmout! Jedním z těchto darů je totiž i změna postoje k lidem…

Zdroj: Nedělní liturgie

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2021) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2021) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá…

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2021) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice…

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“
(22. 2. 2021) Kurz je určen pro setkání menších skupin a lze jej použít i pro setkání online a i pro jednotlivce. Každá lekce obsahuje…

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2021) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2021) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Křížové cesty

(18. 2. 2021) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.

Popeleční středou začíná Postní doba

(15. 2. 2021) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2021) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…