Sekce: Knihovna

Wilhelm Zauner

5. Obnova laikátu

z knihy Laici v církvi

VI. Obnova laikátu
Obnova laikátu je asi větší událostí než všechna dogmata poslední doby, víc než nový kodex, víc než všechny encykliky a pastýřské listy. Nový kodex věnoval laikům několik kánonů. Také jiné dokumenty pastýřské.

Nové cesty

Dnes žijeme ve znamení renesance laikátu. Jak k tomu došlo, čím se tak stalo? Negativní stránky nebyly tou hlavní vývojovou silou. Ani všeobecná laicizace není důvodem rozhodujícím.

1. Bylo to nejdřív objevení církve - nebo podle slavného výroku R. Guardiniho: "Církev ožívá v duších". Z druhé strany byla to inspirovaná a inspirující myšlenka Pia XI. o laickém apoštolátu jako účasti na hierarchickém apoštolátu (enc. Ubi arcano, 1922).

2. Za Pia XII. došlo k upřesňování: není dvojí apoštolát, je jeden jediný, společný hierarchii i laikům, i když jejich sféry jsou odlišné, ne však oddělené. Takže je třeba mluvit o samostatném apoštolátu laiků, nikoliv o laickém apoštolátu.

3. Po určení místa v církvi a činnosti laika došlo v třetí etapě k hledání základů a pojmu laika v církvi. Práce teoretické i praktické činy (Katolická akce, JOC atd.) na sebe nedaly čekat. Tak se připravily velké činy II. vatikánského sněmu: obě konstituce o církvi (Lumen gentium a Gaudium et spes), dekrety O apoštolátu laiků (Apostolicam actuositatem), O misijním poslání církve (Ad gentes) a v neposlední řadě i konstituce O liturgické reformě (Sacrosanctum Consilium).

Následovaly další radostné dokumenty týkající se laiků, např. biskupský synod r. 1971 o spravedlnosti ve světě, r. 1974 o hlásání evangelia, r. 1977 o katechezi, r. 1980 o křesťanské rodině, encyklika Jana Pavla II. Laborem exercens (1981), exhortace Familiaris consortio (1982).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Laici

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 50,4-7; Žalm 22; Flp 2,6-11
Mt 27,33-54

Pán vstupuje do Jeruzaléma, města spojeného s mesiášem, místa, kde stojí jediný chrám, místa oběti. Bude zde slavit Velikonoce, svátek záchrany z otroctví. A v této atmosféře bude zatčen, vyškrtnut ze společenství Izraelitů, ponížen pohany a zmučen. Jako poslední z odsouzenců umučen až za hradbami města. Ale právě toto zavržení všemi se stane nástrojem Božího vítězství nad temnotami, takže křesťané mohou vyznat: Ježíš je Pán!

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Náhražky eucharistie a zpovědi?

(1. 4. 2020) Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze…

Květná neděle

Květná neděle
(1. 4. 2020) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2020) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Text modlitby papeže Františka v období pandemie

Text modlitby papeže Františka v období pandemie
(31. 3. 2020) Přinášíme vám text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020 při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz