Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Wilhelm Zauner

Úvodem

z knihy Laici v církvi

Diskuse, probíhající vrámci přípravy příštího biskupského synodu (87), ukazuje, jak velmi chybí jasné pojmy. Slova svět, svěcení nebo úřad se užívají v různém smyslu, především však není jasný pojem laik. O něm tedy několik poznámek.

I. Boží lid ve Starém zákoně

"Laos" je řecké slovo, označující ve starořečtině, např. u Homéra (8.st.př.Kr.), neurčité množství, prostě "lidi". Řecký překlad Starého zákona, Septuaginta, míní slovem "laos" sjednocený lid, určité množství lidí, kteří z určitého hlediska tvoří jednotu, a to jako partnera Božího jednání. Bůh činí z"lidí" lid, protože k nim mluví, vede je, chrání a trestá. Pohané jsou "ne-lid", zato Izrael je lid "nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid...ale protože vás Hospodin miluje" (Dt7,6.8). Protože s tímto lidem uzavírá Bůh smlouvu, svazek, stává se Izrael celým lidem, lidem smlouvy (Ex19,6).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Laici

Mediálně spolupracujeme:

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 20. 8.

1. čtení - Ez 43,1-7a; Evangelium – Mt 23,1-12

Komentář k Ez 43,1-7a: Příslib Jeho přítomnosti se naplňuje v církvi. On vchází branou, která je pro něj otevřená, i když je město opevněné.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2022) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale…

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…