Nestačí jen dodržovat pravidla. Zachovat věrnost Ježíši neznamená pouze vyhnout se pochybením.  - archív citátů

Sekce: Knihovna

Wilhelm Zauner

Úvodem

z knihy Laici v církvi

Diskuse, probíhající vrámci přípravy příštího biskupského synodu (87), ukazuje, jak velmi chybí jasné pojmy. Slova svět, svěcení nebo úřad se užívají v různém smyslu, především však není jasný pojem laik. O něm tedy několik poznámek.

I. Boží lid ve Starém zákoně

"Laos" je řecké slovo, označující ve starořečtině, např. u Homéra (8.st.př.Kr.), neurčité množství, prostě "lidi". Řecký překlad Starého zákona, Septuaginta, míní slovem "laos" sjednocený lid, určité množství lidí, kteří z určitého hlediska tvoří jednotu, a to jako partnera Božího jednání. Bůh činí z"lidí" lid, protože k nim mluví, vede je, chrání a trestá. Pohané jsou "ne-lid", zato Izrael je lid "nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid...ale protože vás Hospodin miluje" (Dt7,6.8). Protože s tímto lidem uzavírá Bůh smlouvu, svazek, stává se Izrael celým lidem, lidem smlouvy (Ex19,6).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Laici

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 25. 2.

Est 4,17; Mt 7,7-12

Komentář k Mt 7,7-12: Ve vytrvalé modlitbě přece nepřemlouvám Boha, který je skoupý! Naopak, já často jeho dary ani nejsem schopen přijmout! Jedním z těchto darů je totiž i změna postoje k lidem…

Zdroj: Nedělní liturgie

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2021) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2021) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá…

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2021) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice…

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“

V češtině vyšel kurz „Jak se modlit“
(22. 2. 2021) Kurz je určen pro setkání menších skupin a lze jej použít i pro setkání online a i pro jednotlivce. Každá lekce obsahuje…

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2021) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2021) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Křížové cesty

(18. 2. 2021) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.

Popeleční středou začíná Postní doba

(15. 2. 2021) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2021) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…