Někdy potřebujeme vstoupit do temnoty, abychom viděli naše jediné světlo, které nás vede - Krista. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Wilhelm Zauner

Úvodem

z knihy Laici v církvi

Diskuse, probíhající vrámci přípravy příštího biskupského synodu (87), ukazuje, jak velmi chybí jasné pojmy. Slova svět, svěcení nebo úřad se užívají v různém smyslu, především však není jasný pojem laik. O něm tedy několik poznámek.

I. Boží lid ve Starém zákoně

"Laos" je řecké slovo, označující ve starořečtině, např. u Homéra (8.st.př.Kr.), neurčité množství, prostě "lidi". Řecký překlad Starého zákona, Septuaginta, míní slovem "laos" sjednocený lid, určité množství lidí, kteří z určitého hlediska tvoří jednotu, a to jako partnera Božího jednání. Bůh činí z"lidí" lid, protože k nim mluví, vede je, chrání a trestá. Pohané jsou "ne-lid", zato Izrael je lid "nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid...ale protože vás Hospodin miluje" (Dt7,6.8). Protože s tímto lidem uzavírá Bůh smlouvu, svazek, stává se Izrael celým lidem, lidem smlouvy (Ex19,6).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Laici

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.11.

Dan 7,15-27; Dan 3; LK 21,34-36

Komentář k Lk 21,34-36: Na konci církevního roku vzbudím předsevzetí být věrný tomuto Kristovu vybídnutí. Každý další den mohu s jeho Matkou plnit svoje všední povinnosti a děkovat, že o Něm vím.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(15. 11. 2021) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2021) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…