Sekce: Knihovna

Isidor Baumgartner

5. Psychologie, psychoterapie a léčivá pastorace

z knihy Psychologie a víra - orientace a podněty k diskusi

Volání po psychologii pro duchovní je staré. Už studijní řád z roku 1773 žádal, aby "místo zaměstnání kandidátů suchou ontologií" byla "hlavní péče věnována psychologii neboli nauce o duši". Již citovaný farář a psychoanalytik Oskar Pfister vidí, že realizace tohoto postulátu je do značné míry nesplněna, a tak sarkasticky poznamenává: "Duchovní se raději zaměstnávají zavazadlem dogmat než živou lidskou duší".

A už Freud poznal, že jeho psychoanalýza směřuje k obsazení polí, která musela běžná pastorace nechat ležet ladem v důsledku psychologické neznalosti. Jeho výrok: "Co činíme, je duchovní péče v nejlepším smyslu", představuje dodnes výzvu pro církevní pastoraci. Pastorace a teologie jsou bez psychologie stále víc v nebezpečí, že zakrní na jakési "bezduché" zřízení, které bude jednat mimo člověka.

Jak už bylo naznačeno, Druhý vatikánský koncil představuje rozhodující bod obratu v postoji církve k profánní psychologii a psychoterapii. V dekretu o výchově kněží se výslovně žádá "zdravá psychologie a pedagogika při výchově kněží, jakož i "metodicky správná a církevním autoritám odpovídající výuka v psychologii". Vysvětluje se to tím, že duchovním a laikům může mnoho pomoci psychologická věda pro hlubší pochopení lidského života. V souvislosti s psychologií se dále hovoří o pastorační schopnosti vcítění", o"skutečné účasti na životě věřících", o"schopnosti naslouchat druhým a v duchu lásky se otevřít různým lidským situacím".

Tento otevřený a kladný postoj koncilních Otců je třeba dodnes obdivovat. Dali podnět, aby psychologie a psychoterapie byly považovány za něco, co si zachovalo hodně z křesťanské praxe, i když je to zahaleno profánními slovy a smíšeno s nekřesťanstvím. Jde tedy o to, vyzvednout v nich to, co je specificky křesťanské a učinit to užitečným pro pastoraci. Duchovní, ale i členové farnosti mohou v dialogu s Freudem, Jungem, Rogersem, Perlsem, Franklem a jinými znovu objevit svůj úkol rozvíjet v následování Krista léčivé klima. K tomu by bylo třeba, aby co možná nejvíc duchovních i laiků mělo důkladné znalosti o tom, co se děje v přenosu a v protipřenosu, co se projevuje zduševní problematiky v neurotických symptomech, jakou nábožensko-pedagogickou odpověď vyžadují určité dětské vývojové fáze, v jaké symbolické řeči se vyjadřují strach, vina ale i uzdravení, a o tom, kolik se zachovalo zosobní pravdy života. Duchovní, který dokáže uskutečňovat psychoterapeutické základní postoje pravdivosti, úcty a vcítění (Roger), by mohl jako kompetentní mystagog uvádět lidi v procesech osobního provázení do tajemství jejich života, jež spočívá v Božích plánech s nimi.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Sobota

Jer 11,18-20; Jan 7,40-53

Komentář k Jan 7,40-53: Sebejistota farizeů a těch, kdo znali Zákon a vykládali jej ve svůj prospěch je dodnes nakažlivá. A to, že k Ježíšovi měla blíže „lůza, která nezná Zákon“, může být i dnes pro církev inspirující.

Zdroj: Nedělní liturgie

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2020) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2020) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz