Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Isidor Baumgartner

5. Psychologie, psychoterapie a léčivá pastorace

z knihy Psychologie a víra - orientace a podněty k diskusi

Volání po psychologii pro duchovní je staré. Už studijní řád z roku 1773 žádal, aby "místo zaměstnání kandidátů suchou ontologií" byla "hlavní péče věnována psychologii neboli nauce o duši". Již citovaný farář a psychoanalytik Oskar Pfister vidí, že realizace tohoto postulátu je do značné míry nesplněna, a tak sarkasticky poznamenává: "Duchovní se raději zaměstnávají zavazadlem dogmat než živou lidskou duší".

A už Freud poznal, že jeho psychoanalýza směřuje k obsazení polí, která musela běžná pastorace nechat ležet ladem v důsledku psychologické neznalosti. Jeho výrok: "Co činíme, je duchovní péče v nejlepším smyslu", představuje dodnes výzvu pro církevní pastoraci. Pastorace a teologie jsou bez psychologie stále víc v nebezpečí, že zakrní na jakési "bezduché" zřízení, které bude jednat mimo člověka.

Jak už bylo naznačeno, Druhý vatikánský koncil představuje rozhodující bod obratu v postoji církve k profánní psychologii a psychoterapii. V dekretu o výchově kněží se výslovně žádá "zdravá psychologie a pedagogika při výchově kněží, jakož i "metodicky správná a církevním autoritám odpovídající výuka v psychologii". Vysvětluje se to tím, že duchovním a laikům může mnoho pomoci psychologická věda pro hlubší pochopení lidského života. V souvislosti s psychologií se dále hovoří o pastorační schopnosti vcítění", o"skutečné účasti na životě věřících", o"schopnosti naslouchat druhým a v duchu lásky se otevřít různým lidským situacím".

Tento otevřený a kladný postoj koncilních Otců je třeba dodnes obdivovat. Dali podnět, aby psychologie a psychoterapie byly považovány za něco, co si zachovalo hodně z křesťanské praxe, i když je to zahaleno profánními slovy a smíšeno s nekřesťanstvím. Jde tedy o to, vyzvednout v nich to, co je specificky křesťanské a učinit to užitečným pro pastoraci. Duchovní, ale i členové farnosti mohou v dialogu s Freudem, Jungem, Rogersem, Perlsem, Franklem a jinými znovu objevit svůj úkol rozvíjet v následování Krista léčivé klima. K tomu by bylo třeba, aby co možná nejvíc duchovních i laiků mělo důkladné znalosti o tom, co se děje v přenosu a v protipřenosu, co se projevuje zduševní problematiky v neurotických symptomech, jakou nábožensko-pedagogickou odpověď vyžadují určité dětské vývojové fáze, v jaké symbolické řeči se vyjadřují strach, vina ale i uzdravení, a o tom, kolik se zachovalo zosobní pravdy života. Duchovní, který dokáže uskutečňovat psychoterapeutické základní postoje pravdivosti, úcty a vcítění (Roger), by mohl jako kompetentní mystagog uvádět lidi v procesech osobního provázení do tajemství jejich života, jež spočívá v Božích plánech s nimi.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)