Sekce: Knihovna

Isidor Baumgartner

8. Souhrn: psychologie a základní služby církve

z knihy Psychologie a víra - orientace a podněty k diskusi

Úvahy o poměru psychologie a víry jakož i poukazy na jednotlivá pole, kde mohou teologie a pastorace získat od psychologie cenné podněty, musely v rámci tohoto článku vyznít značně zkráceně. O mnohém se nemohlo hovořit, např. o sociální a organizační psychologii farnosti nebo o analýze procesu kázání na základě komunikační psychologie nebo psychologie učení. Na vybraných příkladech z různých oblastí měla být vyjádřena naděje koncilu, že "duchovní pastýři mohou obdržet od psychologické vědy značnou pomoc". Bylo možno ukázat, že se tato "pomoc psychologie" vztahuje na celé spektrum základních služeb církve:
- diakonie, v naší době ve skutek proměněnou radostnou zvěst pro duševně nemocné - sem patří i ti, kdo trpí náboženskou psychopatií a ekleziogenními neurózami - může být obohacena věděním o životě moderní psychoterapie.

- martyria neboli hlásané svědectví může hlubinně psychologickým výkladem Písma získat existenciální závažnost, takže dnešní lidé se opět budou moci cítit jako "současníci" vyprávěných biblických událostí.

- liturgie je psychologií upozorněna na léčivou moc svých symbolů spočívající vtom, že jsou zde korelativně sdruženy lidské aporie a odpověď víry.

- a konečně "zodpovědná psychologie" může spolupracovat na základních úkolech veškeré pastorace tak, aby ve všem zazářil Bůh, vstupující do vztahu k člověku a člověku nakloněný s ochotou léčit ho. Tím, že církev za pomoci psychologie umožní takové léčící vztahy, orientované na Boží praxi - koinonii - pomůže jednotlivci najít hlubší vztah k sobě samému i k Bohu.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Sobota

Jer 11,18-20; Jan 7,40-53

Komentář k Jan 7,40-53: Sebejistota farizeů a těch, kdo znali Zákon a vykládali jej ve svůj prospěch je dodnes nakažlivá. A to, že k Ježíšovi měla blíže „lůza, která nezná Zákon“, může být i dnes pro církev inspirující.

Zdroj: Nedělní liturgie

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2020) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2020) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz