Sekce: Knihovna

Isidor Baumgartner

8. Souhrn: psychologie a základní služby církve

z knihy Psychologie a víra - orientace a podněty k diskusi

Úvahy o poměru psychologie a víry jakož i poukazy na jednotlivá pole, kde mohou teologie a pastorace získat od psychologie cenné podněty, musely v rámci tohoto článku vyznít značně zkráceně. O mnohém se nemohlo hovořit, např. o sociální a organizační psychologii farnosti nebo o analýze procesu kázání na základě komunikační psychologie nebo psychologie učení. Na vybraných příkladech z různých oblastí měla být vyjádřena naděje koncilu, že "duchovní pastýři mohou obdržet od psychologické vědy značnou pomoc". Bylo možno ukázat, že se tato "pomoc psychologie" vztahuje na celé spektrum základních služeb církve:
- diakonie, v naší době ve skutek proměněnou radostnou zvěst pro duševně nemocné - sem patří i ti, kdo trpí náboženskou psychopatií a ekleziogenními neurózami - může být obohacena věděním o životě moderní psychoterapie.

- martyria neboli hlásané svědectví může hlubinně psychologickým výkladem Písma získat existenciální závažnost, takže dnešní lidé se opět budou moci cítit jako "současníci" vyprávěných biblických událostí.

- liturgie je psychologií upozorněna na léčivou moc svých symbolů spočívající vtom, že jsou zde korelativně sdruženy lidské aporie a odpověď víry.

- a konečně "zodpovědná psychologie" může spolupracovat na základních úkolech veškeré pastorace tak, aby ve všem zazářil Bůh, vstupující do vztahu k člověku a člověku nakloněný s ochotou léčit ho. Tím, že církev za pomoci psychologie umožní takové léčící vztahy, orientované na Boží praxi - koinonii - pomůže jednotlivci najít hlubší vztah k sobě samému i k Bohu.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Pondělí 27. 5.

1. čtení 1 Petr 1,3-9; Evangelium Mk 10,17-27

Komentář k Mk 10,17-27: Nebrání mi hmotné věci, kterými jsem se obklopil, soustředit se na to podstatné? Pak i já bych odešel od Ježíše zarmoucený…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…