Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Isidor Baumgartner

8. Souhrn: psychologie a základní služby církve

z knihy Psychologie a víra - orientace a podněty k diskusi

Úvahy o poměru psychologie a víry jakož i poukazy na jednotlivá pole, kde mohou teologie a pastorace získat od psychologie cenné podněty, musely v rámci tohoto článku vyznít značně zkráceně. O mnohém se nemohlo hovořit, např. o sociální a organizační psychologii farnosti nebo o analýze procesu kázání na základě komunikační psychologie nebo psychologie učení. Na vybraných příkladech z různých oblastí měla být vyjádřena naděje koncilu, že "duchovní pastýři mohou obdržet od psychologické vědy značnou pomoc". Bylo možno ukázat, že se tato "pomoc psychologie" vztahuje na celé spektrum základních služeb církve:
- diakonie, v naší době ve skutek proměněnou radostnou zvěst pro duševně nemocné - sem patří i ti, kdo trpí náboženskou psychopatií a ekleziogenními neurózami - může být obohacena věděním o životě moderní psychoterapie.

- martyria neboli hlásané svědectví může hlubinně psychologickým výkladem Písma získat existenciální závažnost, takže dnešní lidé se opět budou moci cítit jako "současníci" vyprávěných biblických událostí.

- liturgie je psychologií upozorněna na léčivou moc svých symbolů spočívající vtom, že jsou zde korelativně sdruženy lidské aporie a odpověď víry.

- a konečně "zodpovědná psychologie" může spolupracovat na základních úkolech veškeré pastorace tak, aby ve všem zazářil Bůh, vstupující do vztahu k člověku a člověku nakloněný s ochotou léčit ho. Tím, že církev za pomoci psychologie umožní takové léčící vztahy, orientované na Boží praxi - koinonii - pomůže jednotlivci najít hlubší vztah k sobě samému i k Bohu.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 20.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro nás znakem její pravosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+

(2. 1. 2022) Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení…