Sekce: Knihovna

Isidor Baumgartner

Úvodem

z knihy Psychologie a víra - orientace a podněty k diskusi

Studie prof. Baumgartnera se zabývá oblastí, která je v cizojazyčné literatuře popsána velmi široce, u nás naopak zatím zcela nepatrně. Proto předkládáme tento pro nás dostupný překlad, i když existují práce novější, leč nepřeložené.

Studie není samozřejmě vyčerpávající, ale může podnítit přemýšlení a diskusi. Jistěže nevzbudí ve všem souhlas, nesmí se ostatně zapomenout na to, že autorem není teolog, ale psycholog a tak očím teologa bude zřejmě vždy něco scházet.

Velmi cenné jsou úvahy v kapitolách 3 a 4., zejména o vztahu k Freudovi a o náboženské psychopatologii. Problematické jsou naproti tomu kapitoly 6 a 7. V šesté kapitole autor dost nekriticky velebí hlubinně-psychologický výklad Písma, což jistě u psychologa nepřekvapí. Rovněž nekriticky se staví k Eugenu Drewermanovi, o jehož psychologicko-exegetických pracích existuje v cizojazyčné literatuře rozsáhlá a fundovaná diskuse, která zdaleka není jen přitakáním, jako u našeho autora. Je třeba ovšem připomenout, že dnes je hlubinně-psychologická metoda výkladu pojata mezi legitimní výkladové metody Písma, ovšem ne jako metoda univerzální, ale speciální (viz dokument Papežské biblické komise "Výklad Písma v církvi", český překlad vydal Zvon 1996). Ostatně v češtině je k dispozici jedna publikace přímo o tomto tématu (Anselm Grun, Hlubinně teologický výklad Písma, Křesťanská akademie, Praha 1995).

Za zcela problematickou pak lze považovat kap. 7, která je možná hlubinně-psychologicky bezchybná, ale výklad křtu dítěte, který je v ní uváděn, zcela pomíjí jak teologické, tak liturgické hledisko. Nebere v úvahu, že obřad křtu dítěte se nevytvořil samostatně, ale byl odvozen od obřadu křtu dospělého, nemohl tedy vyjadřovat to, co Baumgartner předpokládá a co tedy podle mého soudu uměle vnáší do tématu. Kromě toho symbolika křtu je teologicky rozvedena v listech sv. Pavla, zejména v listě Římanům. A tak Baumgartnerovy úvahy se k látce samé mají spíš jako fantazie, než jako výklad. Pro čtenáře je to snad dobrá ilustrace skutečnosti, že psychologie je také jen nástrojem, který, špatně použit, produkuje špatné výsledky.

P. Aleš Opatrný


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Sobota

Jer 11,18-20; Jan 7,40-53

Komentář k Jan 7,40-53: Sebejistota farizeů a těch, kdo znali Zákon a vykládali jej ve svůj prospěch je dodnes nakažlivá. A to, že k Ježíšovi měla blíže „lůza, která nezná Zákon“, může být i dnes pro církev inspirující.

Zdroj: Nedělní liturgie

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2020) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2020) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz