Sekce: Knihovna

Isidor Baumgartner

Úvodem

z knihy Psychologie a víra - orientace a podněty k diskusi

Studie prof. Baumgartnera se zabývá oblastí, která je v cizojazyčné literatuře popsána velmi široce, u nás naopak zatím zcela nepatrně. Proto předkládáme tento pro nás dostupný překlad, i když existují práce novější, leč nepřeložené.

Studie není samozřejmě vyčerpávající, ale může podnítit přemýšlení a diskusi. Jistěže nevzbudí ve všem souhlas, nesmí se ostatně zapomenout na to, že autorem není teolog, ale psycholog a tak očím teologa bude zřejmě vždy něco scházet.

Velmi cenné jsou úvahy v kapitolách 3 a 4., zejména o vztahu k Freudovi a o náboženské psychopatologii. Problematické jsou naproti tomu kapitoly 6 a 7. V šesté kapitole autor dost nekriticky velebí hlubinně-psychologický výklad Písma, což jistě u psychologa nepřekvapí. Rovněž nekriticky se staví k Eugenu Drewermanovi, o jehož psychologicko-exegetických pracích existuje v cizojazyčné literatuře rozsáhlá a fundovaná diskuse, která zdaleka není jen přitakáním, jako u našeho autora. Je třeba ovšem připomenout, že dnes je hlubinně-psychologická metoda výkladu pojata mezi legitimní výkladové metody Písma, ovšem ne jako metoda univerzální, ale speciální (viz dokument Papežské biblické komise "Výklad Písma v církvi", český překlad vydal Zvon 1996). Ostatně v češtině je k dispozici jedna publikace přímo o tomto tématu (Anselm Grun, Hlubinně teologický výklad Písma, Křesťanská akademie, Praha 1995).

Za zcela problematickou pak lze považovat kap. 7, která je možná hlubinně-psychologicky bezchybná, ale výklad křtu dítěte, který je v ní uváděn, zcela pomíjí jak teologické, tak liturgické hledisko. Nebere v úvahu, že obřad křtu dítěte se nevytvořil samostatně, ale byl odvozen od obřadu křtu dospělého, nemohl tedy vyjadřovat to, co Baumgartner předpokládá a co tedy podle mého soudu uměle vnáší do tématu. Kromě toho symbolika křtu je teologicky rozvedena v listech sv. Pavla, zejména v listě Římanům. A tak Baumgartnerovy úvahy se k látce samé mají spíš jako fantazie, než jako výklad. Pro čtenáře je to snad dobrá ilustrace skutečnosti, že psychologie je také jen nástrojem, který, špatně použit, produkuje špatné výsledky.

P. Aleš Opatrný


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Pondělí 27. 5.

1. čtení 1 Petr 1,3-9; Evangelium Mk 10,17-27

Komentář k Mk 10,17-27: Nebrání mi hmotné věci, kterými jsem se obklopil, soustředit se na to podstatné? Pak i já bych odešel od Ježíše zarmoucený…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…