Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Isidor Baumgartner

Úvodem

z knihy Psychologie a víra - orientace a podněty k diskusi

Studie prof. Baumgartnera se zabývá oblastí, která je v cizojazyčné literatuře popsána velmi široce, u nás naopak zatím zcela nepatrně. Proto předkládáme tento pro nás dostupný překlad, i když existují práce novější, leč nepřeložené.

Studie není samozřejmě vyčerpávající, ale může podnítit přemýšlení a diskusi. Jistěže nevzbudí ve všem souhlas, nesmí se ostatně zapomenout na to, že autorem není teolog, ale psycholog a tak očím teologa bude zřejmě vždy něco scházet.

Velmi cenné jsou úvahy v kapitolách 3 a 4., zejména o vztahu k Freudovi a o náboženské psychopatologii. Problematické jsou naproti tomu kapitoly 6 a 7. V šesté kapitole autor dost nekriticky velebí hlubinně-psychologický výklad Písma, což jistě u psychologa nepřekvapí. Rovněž nekriticky se staví k Eugenu Drewermanovi, o jehož psychologicko-exegetických pracích existuje v cizojazyčné literatuře rozsáhlá a fundovaná diskuse, která zdaleka není jen přitakáním, jako u našeho autora. Je třeba ovšem připomenout, že dnes je hlubinně-psychologická metoda výkladu pojata mezi legitimní výkladové metody Písma, ovšem ne jako metoda univerzální, ale speciální (viz dokument Papežské biblické komise "Výklad Písma v církvi", český překlad vydal Zvon 1996). Ostatně v češtině je k dispozici jedna publikace přímo o tomto tématu (Anselm Grun, Hlubinně teologický výklad Písma, Křesťanská akademie, Praha 1995).

Za zcela problematickou pak lze považovat kap. 7, která je možná hlubinně-psychologicky bezchybná, ale výklad křtu dítěte, který je v ní uváděn, zcela pomíjí jak teologické, tak liturgické hledisko. Nebere v úvahu, že obřad křtu dítěte se nevytvořil samostatně, ale byl odvozen od obřadu křtu dospělého, nemohl tedy vyjadřovat to, co Baumgartner předpokládá a co tedy podle mého soudu uměle vnáší do tématu. Kromě toho symbolika křtu je teologicky rozvedena v listech sv. Pavla, zejména v listě Římanům. A tak Baumgartnerovy úvahy se k látce samé mají spíš jako fantazie, než jako výklad. Pro čtenáře je to snad dobrá ilustrace skutečnosti, že psychologie je také jen nástrojem, který, špatně použit, produkuje špatné výsledky.

P. Aleš Opatrný


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)