Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

20. 11. 2021 | Sekce: Citát | Archiv

Někdy potřebujeme vstoupit do temnoty,

abychom viděli naše jediné světlo, které nás vede - Krista.

"Na poušti budu mluvit k jejímu srdci." Oz 2,16 (14)

Nechme Boha, aby nás vedl do našich vlastních pouští,
abychom se tam mohli setkat s Boží láskou a přítomnosti.

Poušť je totiž obtížný prostor, kde nemáme nic jiného než Boha.
Všechny ostatní věci selhávají a nedávají nám to, co od nich očekáváme.
Bolí to, je to obtížné, někdy je to hrozné.
Ale může nás to vést k podstatě, k Láskyplnému Bohu.

Někdy tedy potřebujeme
vstoupit do temnoty,
abychom viděli
naše jediné světlo,
které nás vede - Krista.

S. Kathy, Br. Inigo

 

***

English version:

I will lead her into the desert and I will speak kind words to her. Hos 2:14.16  

Let us allow God to lead us into our own desert spaces to be there in God's love and presence.  

The desert is difficult space, where we do not have anything else then our God. 
All other things fail and do not give what we expect from them. 
It hurts, it is diffficult, it is sometimes terrible. 
But in can lead us to essence, to Lovingly God.

Sometimes we need to really enter into the darkness to see our only guiding light - Christ.

Sr. Kathy, Fr. Inigo

 

Související texty k tématu:

Starost, starosti
Zpívejme aleluja už tady na zemi, uprostřed svých starostí
Jak nerezignovat
Boží Srdce je hlubina všeho dobra, potřební do ní mají pohroužit všechny své potřeby
Když se budeme starat o Boží vůli, ostatní starosti nám odpadnou
Marta a Marie
Neměli bychom se bát jeho blízkosti
Pastorační plány na úkor modlitby?
Bůh dokáže proměnit těžkosti v rodině na zázrak

Krize
Kupředu postupujeme jen překonáváním krizí
Co dělat, když na nás přijde temnota 
Prožíváš-li úzkost a znechucenost, nesmíš kvůli tomu ztrácet důvěru.
I uprostřed existenčních nejistot a strachů mohu Boha chválit... 
Jsi-li na dně, chop se Božího Slova 
Maria je nám blízká, zvláště v období zkoušek 
Krize (soubor textů)

Poušť, krize, temnota

Čtení z dnešního dne: Pondělí 26. 2.

1. čtení - Dan 9,4b-10; Evangelium - Lk 6,36-38

Komentář k Lk 6,36-38: Chci svého Pána napodobovat v rozdávání se? Kéž mě těší být jeho obrazem!

Zdroj: Nedělní liturgie

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.