Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

20. 11. 2021, IMA | Sekce: Citát | Archiv

Někdy potřebujeme vstoupit do temnoty,

abychom viděli naše jediné světlo, které nás vede - Krista.

"Na poušti budu mluvit k jejímu srdci." Oz 2,16 (14)

Nechme Boha, aby nás vedl do našich vlastních pouští,
abychom se tam mohli setkat s Boží láskou a přítomnosti.

Poušť je totiž obtížný prostor, kde nemáme nic jiného než Boha.
Všechny ostatní věci selhávají a nedávají nám to, co od nich očekáváme.
Bolí to, je to obtížné, někdy je to hrozné.
Ale může nás to vést k podstatě, k Láskyplnému Bohu.

Někdy tedy potřebujeme
vstoupit do temnoty,
abychom viděli
naše jediné světlo,
které nás vede - Krista.

S. Kathy, Br. Inigo

 

***

English version:

I will lead her into the desert and I will speak kind words to her. Hos 2:14.16  

Let us allow God to lead us into our own desert spaces to be there in God's love and presence.  

The desert is difficult space, where we do not have anything else then our God. 
All other things fail and do not give what we expect from them. 
It hurts, it is diffficult, it is sometimes terrible. 
But in can lead us to essence, to Lovingly God.

Sometimes we need to really enter into the darkness to see our only guiding light - Christ.

Sr. Kathy, Fr. Inigo

 

Mediálně spolupracujeme:

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 20. 8.

1. čtení - Ez 43,1-7a; Evangelium – Mt 23,1-12

Komentář k Ez 43,1-7a: Příslib Jeho přítomnosti se naplňuje v církvi. On vchází branou, která je pro něj otevřená, i když je město opevněné.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2022) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale…

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…