Ačkoli prostředí nebetyčných skal a útesů je velmi skoupé na výskyt rostlin a živočichů, živé organismy, které se v tomto chudém biotopu usídlily a zvolily si ho za svůj domov, představují skutečné skvosty naší země. Nejvzácnější přírodní poklady se vyskytují někdy na pustých místech, kde bychom je vůbec nečekali. Matka příroda to tak už zařídila, že do skoupého prostředí obsadila málo živých přírodnin, zato je obdařila neskutečným vzhledem a zbarvením, které člověka s hlubokým estetickým cítěním uvádějí v nadšení.

Lišejníky jsou průkopníky života na skalních pustinách. Uchytí se v nehostinném prostředí, kde by se jiné rostliny neuživily. Postupně skalní podklad zušlechťují a tak připravují vhodné prostředí pro vyšší rostlinné formy života. Obrazce, které vyváří na vápencových skalách terčovník zední, musí člověka fascinovat. Je-li obdařen alespoň trochou fantazie, dovede v těchto lišejníkových obrazcích vidět různé postavy nebo karikatury. Tito rostlinní starousedlíci jsou na skalách nápadní už zdaleka, dodávají skalnímu podkladu charakteristický barevný odstín a tak toto nehostinné prostředí nevšedně zkrášlují. Nedivím se proto zedníčkovi skalnímu, skalníkovi zpěvnému či pěvušce podhorní, že snad i kvůli mimořádně krásné lišejníkové výzdobě si toto pusté prostředí vybrali za svůj domov.

Zkusme i my aspoň trochu napodobit lišejníky. Staňme se průkopníky křesťanského života v dnešní civilizované společnosti, zušlechťujme ji a připravme v ní pro dorůstající generaci vhodné prostředí pro vyšší duchovní formu života pod vedením průvodce Ježíše Krista.