Co dělat, když se nemám možnost rozloučit se zemřelým? Vždyť tohle nejde nahradit?!

Pohřeb je jistě projev úcty a lásky k zesnulému a pomůcka pro truchlící pozůstalé. Není-li ale možné pohřeb normálním způsobem konat, není to projev neúcty k zesnulé osobě nebo necitelnosti k pozůstalým. Rozloučit se mohu a mám se zesnulým ve svém nitru a to  především. Nic také člověku také nebrání v tom, aby se modlil za zesnulou osobu i za pozůstalé. Často také máme možnost je potěšit – byť třeba jen telefonem nebo mailem. Je také je dnes možné psát si navzájem mailem nejen projevy lítosti a účasti, ale také vzpomínky na zesnulou osobu. A počítat s tím, že až to bude možné, budeme slavit mši za zesnulého, na které příbuzné a přátele pozveme, která je ostatně tím nejdůležitějším, co můžeme konat.