Anna-Marie Pelletier: Skandály ukazují propast zla, milost však je větší

Současná krize v církvi je konfrontací s tajemstvím zla. Abychom se s ním mohli poměřit, je nutné vstoupit do skutečného duchovního boje – a na to současní katolíci nejsou připraveni. Upozorňuje na to profesorka Anne-Marie Pelletier. Přestože je laička, manželka, matka a dnes již babička, patří mezi nejvýznamnější francouzské teology. V roce 2014 obdržela Ratzingerovu cenu a před třemi lety ji papež František pověřil přípravou rozjímání ke Křížové cestě v Koloseu.
 
***
 
V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas promluvila na téma posledních skandálů, které se bolestně dotkly církve nejen ve Francii, totiž kauzy Jeana Vaniera. Podle profesorky Pelletier je podstatné, abychom tuto hlubokou krizi prožívali křesťansky, to znamená s Kristem, sjednoceni s Jeho utrpením a v jistotě Jeho zmrtvýchvstání. Na otázku, jak v dnešní době zachovat důvěru k církvi, francouzská teoložka odpovídá: Musíme mít na paměti, že církev je Kristova a že On s námi počítá.

„Nyní zveřejněné skandály se netýkají pouze dnešní doby. Zjišťujeme, že tato nepravost byla po několik desetiletí v některých sektorech církve přítomná. Dozvídáme se o tom ovšem teprve dnes, mluví se o tom otevřeně. V tomto smyslu je to pozitvní, i když bolestné. Přicházíme k pravdě, vycházíme z mlčení, které bylo špatným mlčením. Myslím, že v tomto případě je třeba mluvit o tajemství nepravosti, mysterium iniquitatis, protože tento termín vyjadřuje hloubku zla. Když hledíme na dějiny lidstva, na dějiny 20. století, vidíme celou škálu událostí vzbuzujících hrůzu a beroucích naději. Stojíme před propastí zla. Odtud tajemství, mysterium. Je to důležité slovo, protože protějškem tajemství zla je tajemství milosti. Zlo je skutečně radikální a na tuto radikálnost zla může odpovědět jedině radikálnost ještě větší, radikálnost tajemství spásy.“