Všichni účtujeme s životem

»Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám« (Mk 4,24). My všichni účtujeme s životem, v přítomnosti a zejména v budoucnosti, na konci svého života. A citovaná Ježíšova věta popisuje, jaký bude soud. Blahoslavenství a podobně i 25. kapitola Matoušova evangelia nám ukazují, co máme dělat, tedy konkrétní skutky. Zatímco úryvek z Markova evangelia (Mk 4,21-25) popisuje, jak si máme počínat, a jaký by měl být náš životní styl.

Jakou mírou měřím druhým, takovou mírou budu souzen

Jakou mírou měřím druhým? Jakou mírou měřím sobě? Je to míra velkodušná, plná Boží lásky, vysoká anebo přízemní? Takovou mírou budu souzen, žádnou jinou, tou, kterou měřím já. Do jaké výše jsem nasadil svoji laťku? Na to je třeba myslet. A to je vidět nejenom na tom dobrém nebo zlém, co děláme, ale v souvislém životním stylu.

Každý máme svůj způsob, jakým posuzuji sebe a jakým druhé. A Pán použije ten, kterým posuzujeme druhé. Kdo je sobec, nemá slitování, dere se nahoru a šlape po druhých, bude souzen stejně, tedy bez slitování.

Jsem schopen snést příkoří, kříž a ponížení?

Jako křesťan si kladu otázku: co je prubířským kamenem poznání, zda jsem na křesťanské úrovni, na té, kterou si přeje Ježíš? Je to schopnost přijmout pokoření, schopnost snést ponížení. Křesťan, který není schopen snášet pokoření, jež přináší život, něco postrádá. Je to křesťan zdánlivý nebo zainteresovaný, a stěžuje si: »Proč k tomu došlo?«. – Protože to tak praktikoval i Ježíš, který se zřekl sám sebe, jak říká Pavel. »Ponížil se a byl poslušný až k smrti. Nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl« (srv. Flp 2.8.6-7). Toto je vzor.

Tomu ale odporuje světský životní styl, který není schopen držet se Ježíšova vzoru. Svůj vlastní styl posuzování tedy poznám podle postoje, jaký zaujímám vůči příkoří a ponížení, jimž jsem vystaven. »Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám«, toutéž mírou. Je-li to křesťanská míra, která se drží Ježíšovy cesty, budu stejnou mírou souzen já. S velkým slitováním, soucitem a milosrdenstvím. Avšak je-li to míra světská, která křesťanskou víru jenom využívá – chodím sice na mši, ale žiju světsky – bude mi naměřeno touto mírou.

Prosme Pána, abychom neměli strach z kříže a pokoření

Prosme Pána o milost žít křesťansky
a hlavně nemít strach z kříže a  pokoření,
protože to je cesta, kterou zvolil k naší spáse
a která je zárukou křesťanské míry,
totiž schopnost nést kříž, schopnost snášet pokoření.“