Věcný rejstřík


Zobrazeny štítky pod písmenem: V

 • Václav sv.

  Téma svatý václav na webu vira.cz zde

 • válka
 • Vánoce
 • Vánoce - iluze, frustrace
 • vánoční recepty
 • vaření, receptyviz recepty
 • vcítění, empatieviz pochopení
 • Vděčnost
 • Věda
 • vedoucí, vedení
 • Velikonoce
 • Velikonoční triduumVelikonoční třídení
 • Velikonoční vigilie (Velikonoce)Dnešní noc se nazává Veliká
  Veliko-noční = veliká noc
  Křesťané věří, že o této noci byl Ježíš Kristus vzkříšen z mrtvých. Po své smrti nejprve sestoupil mezi mrtvé. Svým vzkříšením pak otevřel každému člověku cestu skrze smrt k Bohu. K životu věčnému a naplněnému. Jeho vzkříšení se nás netýká až "jednou umřeme", nýbrž plody jeho vítězství nad zlem, hříchem a smrtí můžeme čerpat již nyní.
  Více o Veliké velikonoční noci - velikonoční vigilii naleznete zde
 • velkorysost, velkodušnost
 • Velký pátek (Velikonoce)Velký pátek je připomínkou dne smrti Ježíše Krista. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži odpoledne ve tři hodiny. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě. Velikonoce mají dvě hlavní linie: svou smrtí nás Kristus osvobozuje od zla a hříchu (Velký pátek), svým vzkříšením nám zjednává přístup k novému životu a otevírá nám nebe.
 • Věrnost
 • věroukaviz teologie
 • vězení
 • vchodviz brána, dveře
 • Vianney Jan Maria

  Sv. Jan Maria Vianney se narodil se 8. 5. 1786 ve Francii v obci Dardilly u Lyonu. Vyrůstal v době francouzské revoluce, s náboženskými pravdami se mohl seznamovat pouze v rodině nebo neveřejným způsobem, číst a psát se začal učit až v 17 letech. Pod vedením faráře z blízké farnosti Ecully se připravoval na kněžství a po vysvěcení v grenobelském semináři (1815) u něho začal působit jako kaplan. V roce 1818 mu byla svěřena zanedbaná venkovská farnost v Arsu; jeho upřímná zbožnost a horlivá láska k duším ji dokázaly proměnit v ohnisko náboženského života. Nebyl teologem ani řečníkem, většinu času strávil ve zpovědnici a před svatostánkem. Ročně přicházelo za ním do Arsu až sto tisíc lidí. Toužil po řeholním životě, ale z poslušnosti zůstal ve své farnosti až do smrti (4. VIII. 1859). V roce 1925 byl prohlášen za svatého a 1929 za patrona kněží v duchovní správě.

Čtení z dnešního dne: Úterý 27. 9. 2022 - Památka sv. Vincence z Paula, kněze

1. čtení - Job 3,1-3.11-17.20-23; Evangelium – Lk 9,51-56

Komentář k Lk 9,51-56: Nesvolávat oheň ani nehubit! To není náš úkol ani dnes. Však už tenkrát Pán horlivce přísně pokáral!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2022) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2022) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2022) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.
(22. 9. 2022) Seminář Skrytý potenciál smíšených skupin - pátek 21. 10. 2022, 15:00 - 19:00.

Oblastní setkání katechetů a pedagogů Arcidiecéze pražské

Oblastní setkání katechetů a pedagogů Arcidiecéze pražské
(22. 9. 2022) Prostor k vzájemnému poznávání, sdílení zkušeností a potřeb, vzdělávání a hledání... Pořádá Středisko katecheze a výuky…