Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Norbert Baumert

4. Znamení Božího království

z knihy Uzdravení a pověření uzdravovat podle Nového zákona (Norbert Baumert)

Tato nedisponovatelnost, jež je vlastní uzdravením při modlitbě, souvisí především s tím, že tato uzdravení jsou jak v Novém zákoně, tak i dnes vždy znameními přicházejícího Božího království. Jenom kdo je vidí v této souvislosti, vykládá je správně.

Samozřejmě je v nich viditelná láska k trpícím lidem, jejichž bolest chce Bůh mírnit; avšak tím posledním cílem je otevřít zrak pro hlubší uzdravení: smíření s Bohem skrze odpuštění hříchů (Mk 2, 1 - 12). Ježíš tedy nepřišel, aby připravil lékaře o práci a aby se nemocnice staly zbytečnými, nýbrž aby se člověka dotkl z centra jeho bytosti a aby jej odtud, z nitra, uzdravil. Každé tělesné uzdravení je potud jen znamením a reálným symbolem Božího království a není s ním identické. Proto stále zůstává tajemstvím Boží lásky, kdy a komu nějaké takovéto na hlubší skutečnost odkazující uzdravení daruje, zatímco svou milost přislibuje každému.

Po stránce pastorační je proto mimořádně důležité, aby modlitba za uzdravení byla u jednotlivců i ve skupinách a farních obcích začleněna do hlásání radostného poselství a aby se nikdy nestala samoúčelnou. Poněvadž hranice jsou zde plynulé, musejí se především ti, co mají zodpovědnost za velká shromáždění, sami stále prověřovat a stále nově se snažit korigovat a zaujímat velmi citlivý postoj. Člověk bude opatrný vůči křesťanům, kteří jako pouliční vyvolávači a bez jakékoli církevní navázanosti nabízejí své uzdravovací služby, ale současně si bude vědom toho, že Bůh „může Abrahámovi stvořit děti z kamení“ (Mt 3, 9). Ježíš říká o cizinci, který vyháněl démony v jeho jménu: „Nebraňte mu. Kdo není proti vám, je pro vás“ (L 9, 49). Na druhé straně se také podstatně nenechal nebezpečím zneužití odradit od toho, aby poselství, jež měl za úkol hlásat, předával slovem i skutkem, i když mnoho lidí zůstalo jenom na povrchu.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Uzdravení

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 53,10-11; Žalm 33; Žid 4,14-16
Mk 10,35-45

Je smutné sledovat, jak sami učedníci mnohdy Ježíšovi nerozumí. Pán nepřinesl novou formu politického uspořádání či rozdělení si světa. On přinesl spásu. Dokážeme tyto skutečnosti od sebe oddělit? Zdá se, že člověk přemýšlí jen v kontextu vlastního světa, sebezajištění, ohodnocení, moci… Jak jen vysvětlit, že spása nesouvisí s otázkou peněz či politického vlivu? Jak jen přesvědčit člověka, že v jeho životě jde o cosi věčného, co nekončí např. ztrátou funkce? Vzájemné pochopení znamená hledat, co nám druhý sděluje, snažit se vcítit do jeho myšlení, strachů, radostí, vizí, jak to činí Kristus. Teprve pak je možné uplatnit kritiku, protože jsme porozuměli a můžeme vidět chyby v logické či emocionální myšlenkové struktuře člověka, kterému nasloucháme. Ale to znamená být připraven korigovat svět vlastních představ, snů a zvyků.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve