Lidé všechno zanechají na tomto světě, s sebou si ponesou jen lásku a to, co darovali... - archív citátů

Sekce: Knihovna

Norbert Baumert

4. Znamení Božího království

z knihy Uzdravení a pověření uzdravovat podle Nového zákona (Norbert Baumert)

Tato nedisponovatelnost, jež je vlastní uzdravením při modlitbě, souvisí především s tím, že tato uzdravení jsou jak v Novém zákoně, tak i dnes vždy znameními přicházejícího Božího království. Jenom kdo je vidí v této souvislosti, vykládá je správně.

Samozřejmě je v nich viditelná láska k trpícím lidem, jejichž bolest chce Bůh mírnit; avšak tím posledním cílem je otevřít zrak pro hlubší uzdravení: smíření s Bohem skrze odpuštění hříchů (Mk 2, 1 - 12). Ježíš tedy nepřišel, aby připravil lékaře o práci a aby se nemocnice staly zbytečnými, nýbrž aby se člověka dotkl z centra jeho bytosti a aby jej odtud, z nitra, uzdravil. Každé tělesné uzdravení je potud jen znamením a reálným symbolem Božího království a není s ním identické. Proto stále zůstává tajemstvím Boží lásky, kdy a komu nějaké takovéto na hlubší skutečnost odkazující uzdravení daruje, zatímco svou milost přislibuje každému.

Po stránce pastorační je proto mimořádně důležité, aby modlitba za uzdravení byla u jednotlivců i ve skupinách a farních obcích začleněna do hlásání radostného poselství a aby se nikdy nestala samoúčelnou. Poněvadž hranice jsou zde plynulé, musejí se především ti, co mají zodpovědnost za velká shromáždění, sami stále prověřovat a stále nově se snažit korigovat a zaujímat velmi citlivý postoj. Člověk bude opatrný vůči křesťanům, kteří jako pouliční vyvolávači a bez jakékoli církevní navázanosti nabízejí své uzdravovací služby, ale současně si bude vědom toho, že Bůh „může Abrahámovi stvořit děti z kamení“ (Mt 3, 9). Ježíš říká o cizinci, který vyháněl démony v jeho jménu: „Nebraňte mu. Kdo není proti vám, je pro vás“ (L 9, 49). Na druhé straně se také podstatně nenechal nebezpečím zneužití odradit od toho, aby poselství, jež měl za úkol hlásat, předával slovem i skutkem, i když mnoho lidí zůstalo jenom na povrchu.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Uzdravení

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ez 18,25-28; Žalm 25 ; Flp 2,1-11
Mt 21,28-32

Kristus měl vymezený čas na svoji misi. Přichází dny jeho zatčení a odsouzení. Dá se ještě něco udělat proto, aby pochopili ti, kteří se jeho učení nejvíce brání? Pán tedy mluví už velmi ostře na jejich adresu. V naší situaci je otázkou, nakolik se můžeme podobat učitelům Zákona my a podobně jako oni sice souhlasit s hodnotami křesťanství či evangelia, ale nijak to ve vlastním praktickém životě nerealizovat. I my máme možná právě nyní čas, kdy je ještě možné věci změnit. Ale ten nepotrvá navždy. Může nám např. pomoci připustit si, že dnes v kněžských seminářích zcela chybí noví kandidáti a za několik let zákonitě nastane situace, kdy farnosti již kněze nebudou mít. Nepromarněme tedy čas, kdy je možné odpovědět Pánu své „ano“, ale zároveň i „vyjít na vinici“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2023) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.