Sekce: Knihovna

Jan Pavel II.

Obsah

z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)

1. Maria v plánu spásy
1.1 Maria v Kristově tajemství
1.2 Maria matka boží
2. Milostiplná - Mariino vyvolení
2.1 Vyvolení milostiplné za matku Božího Syna
2.2 Maria uchráněná dědičného hříchu
2.3 Maria v nepřátelství se zlem
3. Blahoslavená, která uvěřila
3.1 Mariina víra I
3.2 Mariina víra II
4. Matka ve víře
4.1 Nové příbuzenství s Ježíšem
4.2 Proměna Mariina mateřství
4.3 Rostoucí víra Mariina
5. Maria - prostřednice
5.1 Víra a přímluva
5.2 Nové mateřství na Golgotě
6. Pouť víry Boží lidu
6.1 Maria a Duch svatý
6.2 Církev se dívá na Marii
6.3 Maria ve středu dějin spásy
7. Maria a cesty k jednotě církve
7.1 Maria a východní církve
7.2 Maria a pravoslaví
8. Magnificat
8.1 Naplněná zaslíbení
8.2 Chvála v životě církve
8.3 Maria a obraz svobody
9. Maria prostřednice
9.1 Maria nanebevzatá
10. Maria v našem životě


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Maria

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…