Sekce: Knihovna

Jan Pavel II.

Obsah

z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)

1. Maria v plánu spásy
1.1 Maria v Kristově tajemství
1.2 Maria matka boží
2. Milostiplná - Mariino vyvolení
2.1 Vyvolení milostiplné za matku Božího Syna
2.2 Maria uchráněná dědičného hříchu
2.3 Maria v nepřátelství se zlem
3. Blahoslavená, která uvěřila
3.1 Mariina víra I
3.2 Mariina víra II
4. Matka ve víře
4.1 Nové příbuzenství s Ježíšem
4.2 Proměna Mariina mateřství
4.3 Rostoucí víra Mariina
5. Maria - prostřednice
5.1 Víra a přímluva
5.2 Nové mateřství na Golgotě
6. Pouť víry Boží lidu
6.1 Maria a Duch svatý
6.2 Církev se dívá na Marii
6.3 Maria ve středu dějin spásy
7. Maria a cesty k jednotě církve
7.1 Maria a východní církve
7.2 Maria a pravoslaví
8. Magnificat
8.1 Naplněná zaslíbení
8.2 Chvála v životě církve
8.3 Maria a obraz svobody
9. Maria prostřednice
9.1 Maria nanebevzatá
10. Maria v našem životě


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Maria

Čtení z dnešního dne: Pátek Pátek 14. 6.

1. čtení - 1 Král 19,9a.11-16; Evangelium - Mt 5,27-32

Komentář k Mt 5,27-32: Ježíš mě vede na hlubinu: pouhé dodržování toho, co je v Zákoně, nestačí. Na prvním místě je chtít dobro pro druhého! To je čistota srdce.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2024) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Noc kostelů - datum

Noc kostelů - datum
(4. 6. 2024) Základní informace o Noci kostelů.

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(3. 6. 2024) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2024) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2024) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.