Sekce: Knihovna

Jan Pavel II.

Obsah

z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)

1. Maria v plánu spásy
1.1 Maria v Kristově tajemství
1.2 Maria matka boží
2. Milostiplná - Mariino vyvolení
2.1 Vyvolení milostiplné za matku Božího Syna
2.2 Maria uchráněná dědičného hříchu
2.3 Maria v nepřátelství se zlem
3. Blahoslavená, která uvěřila
3.1 Mariina víra I
3.2 Mariina víra II
4. Matka ve víře
4.1 Nové příbuzenství s Ježíšem
4.2 Proměna Mariina mateřství
4.3 Rostoucí víra Mariina
5. Maria - prostřednice
5.1 Víra a přímluva
5.2 Nové mateřství na Golgotě
6. Pouť víry Boží lidu
6.1 Maria a Duch svatý
6.2 Církev se dívá na Marii
6.3 Maria ve středu dějin spásy
7. Maria a cesty k jednotě církve
7.1 Maria a východní církve
7.2 Maria a pravoslaví
8. Magnificat
8.1 Naplněná zaslíbení
8.2 Chvála v životě církve
8.3 Maria a obraz svobody
9. Maria prostřednice
9.1 Maria nanebevzatá
10. Maria v našem životě


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Maria

Čtení z dnešního dne: Sobota 1. 10. 2022 - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1. čtení - Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Evangelium – Lk 10,17-24

Komentář k Lk 10,17-24: Radostný návrat dvanácti učedníků budí obdiv a trochu závisti. Není naše působení občas bez radosti proto, že jsme opustili jadrnost Ježíšovy zvěsti?

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2022) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.