Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Pavel II.

Obsah

z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)

1. Maria v plánu spásy
1.1 Maria v Kristově tajemství
1.2 Maria matka boží
2. Milostiplná - Mariino vyvolení
2.1 Vyvolení milostiplné za matku Božího Syna
2.2 Maria uchráněná dědičného hříchu
2.3 Maria v nepřátelství se zlem
3. Blahoslavená, která uvěřila
3.1 Mariina víra I
3.2 Mariina víra II
4. Matka ve víře
4.1 Nové příbuzenství s Ježíšem
4.2 Proměna Mariina mateřství
4.3 Rostoucí víra Mariina
5. Maria - prostřednice
5.1 Víra a přímluva
5.2 Nové mateřství na Golgotě
6. Pouť víry Boží lidu
6.1 Maria a Duch svatý
6.2 Církev se dívá na Marii
6.3 Maria ve středu dějin spásy
7. Maria a cesty k jednotě církve
7.1 Maria a východní církve
7.2 Maria a pravoslaví
8. Magnificat
8.1 Naplněná zaslíbení
8.2 Chvála v životě církve
8.3 Maria a obraz svobody
9. Maria prostřednice
9.1 Maria nanebevzatá
10. Maria v našem životě


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Maria

Čtení z dnešního dne: Středa 27. 9.

1. čtení – Ezd 9,5-9; Evangelium – Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9: Ezdrášova modlitba je výrazem zoufalství nad smíšenými sňatky, které tenkrát ohrožovaly existenci národa. Lidé si sami někdy ničili to, co jim Hospodin skrze perského krále dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2023) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2023) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2023) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi