Myslíš si,  že ten, kdo pro tebe tak trpěl, tě opustí?  - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Pavel II.

Úvodem

z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)


Encyklika Jana Pavla II. Redemptoris Mater byla vydána v roce 1987 a tehdy ji měli možnost u nás číst jen nemnozí. V minulém roce vydalo v řadě církevních dokumentů celou encykliku katolické nakladatelství Zvon. Bylo by velmi dobré, kdyby se s jejím obsahem mohlo seznámit co nejvíce lidí u nás. Právě květen s májovou tematikou se k tomu přímo nabízí. Předkládáme zde jakýsi průřez encyklikou, který vyšel v roce 1987 jako příloha Oběžníku arcibiskupství pražského. Encyklika má podtitul "O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve". Protože i my jsme částí putující církve, budeme se snažit pochopit, jaké místo mezi námi a v našem životě Panna Maria má.

Obsah encykliky je velmi bohatý, pokud bychom chtěli podat zhuštěně všechno, co obsahuje, sotva by to někomu pomohlo. Je tedy zvolen jiný způsob. Je vybráno deset témat, které lze snad považovat za jakousi kostru encykliky. Tato témata, očíslovaná 1-10, jsou rozebrána podrobněji. Mohou se použít zejména tam, kde není příležitost během měsíce probrat témata všechna. Ostatní témata jsou probrána stručněji a lze je užít podle potřeby. Kdo tedy potřebuje materiál pro májovou pobožnost nebo pro osobní četbu na každý den v květnu, vezme cyklus po řadě tak, jak je. Kde je májová pobožnost jen některé dny v týdnu, je možné volit právě některá z těch deseti klíčových témat, která tvoří kostru encykliky.

Každé rozjímání tvoří vždy úryvek z encykliky, zamyšlení a modlitba. Je samozřejmě možné volit i jiný postup: číst větší úryvek encykliky a připojit potom jen krátký komentář.

Je také možné použít úvahy pro osobní četbu, pro společnou modlitbu v rodině nebo společenství a podobně.
P. Aleš Opatrný
Poznámka: Citovaná místa z encykliky jsou označena čísly odstavců, které najdeme v textu encykliky.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Maria

Čtení z dnešního dne: Pátek 1. 12.

1. čtení - Dan 7,2-14; Evangelium Lk 21,29-33

Komentář k Dan 7,2-14: Novozákonní závěr tohoto úryvku ať mě naplní radostí. Vždyť mohu prožít celý den v přítomnosti toho, kterému byla dána moc, sláva a království!

Zdroj: Nedělní liturgie

František Xaverský 3.12.

(1. 12. 2023) Světácký mladý muž v Paříži – pak misionář. V šestačtyřiceti letech zemřel u bran Číny...

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2023) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2023) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2023) Datum 1. adventní neděle...

Pastorální teologie včera, dnes a zítra / Doporučujeme

Pastorální teologie včera, dnes a zítra / Doporučujeme
(24. 11. 2023) Úkolem pastorace není pouhé opakování správných zásad a jejich aplikování do života lidí, ale porozumění životu…