Sekce: Knihovna

Jan Pavel II.

Úvodem

z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)


Encyklika Jana Pavla II. Redemptoris Mater byla vydána v roce 1987 a tehdy ji měli možnost u nás číst jen nemnozí. V minulém roce vydalo v řadě církevních dokumentů celou encykliku katolické nakladatelství Zvon. Bylo by velmi dobré, kdyby se s jejím obsahem mohlo seznámit co nejvíce lidí u nás. Právě květen s májovou tematikou se k tomu přímo nabízí. Předkládáme zde jakýsi průřez encyklikou, který vyšel v roce 1987 jako příloha Oběžníku arcibiskupství pražského. Encyklika má podtitul "O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve". Protože i my jsme částí putující církve, budeme se snažit pochopit, jaké místo mezi námi a v našem životě Panna Maria má.

Obsah encykliky je velmi bohatý, pokud bychom chtěli podat zhuštěně všechno, co obsahuje, sotva by to někomu pomohlo. Je tedy zvolen jiný způsob. Je vybráno deset témat, které lze snad považovat za jakousi kostru encykliky. Tato témata, očíslovaná 1-10, jsou rozebrána podrobněji. Mohou se použít zejména tam, kde není příležitost během měsíce probrat témata všechna. Ostatní témata jsou probrána stručněji a lze je užít podle potřeby. Kdo tedy potřebuje materiál pro májovou pobožnost nebo pro osobní četbu na každý den v květnu, vezme cyklus po řadě tak, jak je. Kde je májová pobožnost jen některé dny v týdnu, je možné volit právě některá z těch deseti klíčových témat, která tvoří kostru encykliky.

Každé rozjímání tvoří vždy úryvek z encykliky, zamyšlení a modlitba. Je samozřejmě možné volit i jiný postup: číst větší úryvek encykliky a připojit potom jen krátký komentář.

Je také možné použít úvahy pro osobní četbu, pro společnou modlitbu v rodině nebo společenství a podobně.
P. Aleš Opatrný
Poznámka: Citovaná místa z encykliky jsou označena čísly odstavců, které najdeme v textu encykliky.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Maria

Čtení z dnešního dne: Sobota 1. 10. 2022 - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1. čtení - Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Evangelium – Lk 10,17-24

Komentář k Lk 10,17-24: Radostný návrat dvanácti učedníků budí obdiv a trochu závisti. Není naše působení občas bez radosti proto, že jsme opustili jadrnost Ježíšovy zvěsti?

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2022) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.