Sekce: Knihovna

Jan Pavel II.

Úvodem

z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)


Encyklika Jana Pavla II. Redemptoris Mater byla vydána v roce 1987 a tehdy ji měli možnost u nás číst jen nemnozí. V minulém roce vydalo v řadě církevních dokumentů celou encykliku katolické nakladatelství Zvon. Bylo by velmi dobré, kdyby se s jejím obsahem mohlo seznámit co nejvíce lidí u nás. Právě květen s májovou tematikou se k tomu přímo nabízí. Předkládáme zde jakýsi průřez encyklikou, který vyšel v roce 1987 jako příloha Oběžníku arcibiskupství pražského. Encyklika má podtitul "O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve". Protože i my jsme částí putující církve, budeme se snažit pochopit, jaké místo mezi námi a v našem životě Panna Maria má.

Obsah encykliky je velmi bohatý, pokud bychom chtěli podat zhuštěně všechno, co obsahuje, sotva by to někomu pomohlo. Je tedy zvolen jiný způsob. Je vybráno deset témat, které lze snad považovat za jakousi kostru encykliky. Tato témata, očíslovaná 1-10, jsou rozebrána podrobněji. Mohou se použít zejména tam, kde není příležitost během měsíce probrat témata všechna. Ostatní témata jsou probrána stručněji a lze je užít podle potřeby. Kdo tedy potřebuje materiál pro májovou pobožnost nebo pro osobní četbu na každý den v květnu, vezme cyklus po řadě tak, jak je. Kde je májová pobožnost jen některé dny v týdnu, je možné volit právě některá z těch deseti klíčových témat, která tvoří kostru encykliky.

Každé rozjímání tvoří vždy úryvek z encykliky, zamyšlení a modlitba. Je samozřejmě možné volit i jiný postup: číst větší úryvek encykliky a připojit potom jen krátký komentář.

Je také možné použít úvahy pro osobní četbu, pro společnou modlitbu v rodině nebo společenství a podobně.
P. Aleš Opatrný
Poznámka: Citovaná místa z encykliky jsou označena čísly odstavců, které najdeme v textu encykliky.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Maria

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…