Schopnost žasnout člověku prospívá... - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jan Pavel II.

Úvodem

z knihy Májové úvahy - Výběr z encykliky Redemptoris Mater (Jan Pavel II.)


Encyklika Jana Pavla II. Redemptoris Mater byla vydána v roce 1987 a tehdy ji měli možnost u nás číst jen nemnozí. V minulém roce vydalo v řadě církevních dokumentů celou encykliku katolické nakladatelství Zvon. Bylo by velmi dobré, kdyby se s jejím obsahem mohlo seznámit co nejvíce lidí u nás. Právě květen s májovou tematikou se k tomu přímo nabízí. Předkládáme zde jakýsi průřez encyklikou, který vyšel v roce 1987 jako příloha Oběžníku arcibiskupství pražského. Encyklika má podtitul "O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve". Protože i my jsme částí putující církve, budeme se snažit pochopit, jaké místo mezi námi a v našem životě Panna Maria má.

Obsah encykliky je velmi bohatý, pokud bychom chtěli podat zhuštěně všechno, co obsahuje, sotva by to někomu pomohlo. Je tedy zvolen jiný způsob. Je vybráno deset témat, které lze snad považovat za jakousi kostru encykliky. Tato témata, očíslovaná 1-10, jsou rozebrána podrobněji. Mohou se použít zejména tam, kde není příležitost během měsíce probrat témata všechna. Ostatní témata jsou probrána stručněji a lze je užít podle potřeby. Kdo tedy potřebuje materiál pro májovou pobožnost nebo pro osobní četbu na každý den v květnu, vezme cyklus po řadě tak, jak je. Kde je májová pobožnost jen některé dny v týdnu, je možné volit právě některá z těch deseti klíčových témat, která tvoří kostru encykliky.

Každé rozjímání tvoří vždy úryvek z encykliky, zamyšlení a modlitba. Je samozřejmě možné volit i jiný postup: číst větší úryvek encykliky a připojit potom jen krátký komentář.

Je také možné použít úvahy pro osobní četbu, pro společnou modlitbu v rodině nebo společenství a podobně.
P. Aleš Opatrný
Poznámka: Citovaná místa z encykliky jsou označena čísly odstavců, které najdeme v textu encykliky.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Maria

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Úterý 27.7.

Ex 33,7-11; 34,5b-9.28; Žl 103; ; Mt 13,36-43

Komentář k Ex 33,7-11; 34,5b-9.28: Kéž i já dovedu mluvit s Bohem jako s nejvěrnějším přítelem. Přednesu-li mu prosby za společnost, ve které žiji, bude i dnes Bůh uprostřed svého lidu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme: Komiks o sv. Ignácovi z Loyoly

Doporučujeme: Komiks o sv. Ignácovi z Loyoly
(25. 7. 2021) Ignác hledá něco víc je název zajímavého komiksu (nejen) pro děti. Komiks přehledně a zjímavě vyobrazuje napínavý život…

Světový den prarodičů a starých lidí (25. července)

Světový den prarodičů a starých lidí (25. července)
(23. 7. 2021) V neděli 25. července 2021 se slaví první Světový den prarodičů a starých lidí. Papež František pro něj zvolil motto…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2021) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2021) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole
(16. 7. 2021) Kniha o jedné nestandartní škole, ne/standartním životě z víry, ne/standartním Božím…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2021) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2021) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2021) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Nová kniha: Svědectví z Hospice

Nová kniha: Svědectví z Hospice
(9. 7. 2021) MUDr. Viola Svobodová pracovala jako lékařka na brněnských klinikách celý svůj profesní život. Nakonec dostala nabídku…