I dnes je mnoho takových,
kteří se podobají farizeům a učitelům Zákona
(srov. Mt 23, 23-32).

Také dnes si lidé dávají mnoho práce s tím,
aby okrášlili to, co je vidět navenek,
ale nedbají o čistotu vlastní duše.
Navenek vypadají velmi pěkně,
ale uvnitř jsou plni nezřízeností a nečistot.

Kdybychom mohli vidět do svědomí každého člověka -
- kolik červů, kolik odporného zápachu,
kolik nepředstavitelné hniloby bychom tam nalezli!
Nečisté a zvrácené tužby jsou ale ještě ohavnější než červi.