Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze využít nějaké náhražky?

Když něco nemám, tak to prostě nemám 

Když něco nemáme, tak to prostě nemáme. Rozumný člověk nemudruje ani tak o tom, co mu chybí či jak hledat náhražku, ale spíš si všímá toho, co má k dispozici a jak to lze plodně využívat. A my toho nemáme zas tak málo. Je ale možné, že o lecčems nevíme nebo na to zapomínáme.  

Svátost smíření

Pokud jde o svátost smíření, tak ta je sice jako úkon církve nehraditelná, ale odpuštění, o které v této svátosti jde, může být dostupné i tam, kde není možné svátost konat. Snad si vzpomeneme na pojem „dokonalá lítost“ a její účinky. Katechismus říká:

Lítost zaujímá první místo mezi úkony kajícníka. Je to „bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit“. (KKC 1451)

Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky [contritio]. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné  (KKC 1452)

Nejsme tedy bezmocní a bezradní, ale je možné, že si budeme muset uvědomit hlouběji svou hříšnost jako porušení vztahu s Bohem a poškození jeho díla, kterým je církev a dopracovat se k opravdové lítosti nad ublížení bližním a poškozování Božího plánu. A to může být velmi užitečné. Také si snad lépe uvědomíme, že vyznání hříchů je sice nutné, ale není to jádro svátosti. Tím je naše lítost a Boží milosrdenství. Ovšem cesta dokonalé lítosti klade to na naši víru a poctivost značné nároky.

Eucharistie

Účast na slavení eucharistie, ne jen svaté přijímání, jako jeho součást, nemohu plně nahradit ničím, tak jedinečná skutečnost to je. Ale touha po setkání ve svátosti je také modlitbou! Ježíšovu oběť, jejíž účinky trvají, mi může připomenout každý pohled na kříž. A mohu za ní děkovat. Když se modlím breviář, mám účast na modlitbě celé církve po celém světě, nemodlím se jen osamoceně. A Ježíšova přítomnost? Vzpomeňme si na slova evangelia „Já jsem s vámi po všechny dni až do konce světa“. A „kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsme já uprostřed nich“. Nejsou to náhražky za Eucharistii. Jsou to plnohodnotné Ježíšovy přísliby, které máme přijímat svou vírou a žít.