Aby církev v dnešní světě splnila svůj úkol, musí podle konstituce Gaudium et spes neustále zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na věčné otázky, které si lidé kladou: jaký je smysl přítomného a budoucího života a jaký je jejich vzájemný vztah. Je tedy třeba poznávat a chápat svět, v němž žijeme, jeho očekávání, touhy a často i dramatičnost.

 

Jaký je vlastně vztah církve a světa?

Z četby novozákonních textů může člověk nabýt dojmu, že stojí v přímém protikladu. Jak hledat cestu mezi uzavřeností a splynutím? Může se církev od světa něco naučit? Má se církev světu v hlásání evangelia přizpůsobovat? Jsou oblasti života, kam církev vůbec nezasahuje?

Audio/video záznam přednášky Církev a svět ze středy 7. 6. 2023 pronesené na kulturně-vzdělávací platformě Dominikánská 8 naleznete zde: https://dominikanska8.cz/akce/532/cirkev-a-svet

foto Petr Šístek Dominikánská 8