Ani tuto neděli není možné se sejít na společné slavení bohoslužby v kostele.
Jak duchovně a liturgicky prožít tuto neděli?
Nabízíme vám několik praktických podnětů.

 

Čtení této neděle se věnují otázce
naší víry v Boží moc zlomit pouta smrti a zla

Liturgie postní doby spěje k Velikonocům jako hlavnímu svátku celého roku. Proto i čtení na tuto neděli jsou nesena tématem smrti a vzkříšení, tedy ústředního bodu křesťanské víry. Ježíš na příkladu Lazara ukazuje, že má moc nad lidským životem a smrtí. Zvláště v této nelehké době si klademe otázku po naší víře v Boží moc zlomit pouta smrti a zla. Bůh je dost mocný, aby vstoupil do současné situace pandemie a jednal.

 

Praktické odkazy
pro domácí (liturgické) setkání k modlitbě

Bůh nás vyzval, abychom „slavili“ den Páně. Jde tedy o slavnost. I když se nelze sejít v kostele můžeme a doporučujeme připravit malou domácí bohoslužbu.

Níže naleznete několik praktických odkazů:

 

Podnět k prožívání neděle

Tato neděle se nazývá lidově smrtná. Čte se evangelium o smrti a vzkříšení Lazara. V minulosti se často přede mší svatou v kostele zahalovaly kříže a někdy i další obrazy a zůstaly zahaleny až do konce velkopátečních obřadů respektive velikonoční vigilie. Cílem bylo podtrhnout význam kříže na Velký pátek, až bude odhalen k uctívání.

Když v tyto karanténní dny není možné přicházet do kostela, lze tento starý zvyk využít tam, kde máme na nějakém obvyklém místě kříž. Můžeme ho sundat, očistit a schovat až do Velkého pátku, nebo ho zahalit hezkou rouškou tak, aby symbolizoval tajemství života a smrti, které se připravujeme prožít o Velikonocích. Pozvěme k této přípravě kříže také děti, aby porozuměly, proč kříž snímáme a zahalujeme.