Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho nepřítomnost, ale to, že je mezi námi živý novým způsobem, - archív citátů

Sekce: Knihovna

Jaroslav Brož

10. Trvalý duchovní postoj

z knihy Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!

Celé toto napojení na Ducha vytváří v povolaném duchovní postoj (pevnou strukturu), který se vyznačuje trvalým požíváním plodů Ducha, jimiž jsou láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, sebevláda (Gal 5,22). Sklízí se to, co se zaselo: ten, kdo zasíval v Duchu, sklízí duchovní, věčný život (Gal 6,8), který přináší povolanému vědomí pokoje, celistvosti a životního dynamismu (Řím 6,8), známky přítomnosti Božího království v něm (Řím 14,17).

Tento vnitřní postoj také doprovází vnější výraz, vyznačující se duchovní svobodou (2 Kor 3,17; Řím 8,2) a pevností (2 Kor 4,13; 5,6; srov. 2 Tim 1,7), která se projevuje ve službě, oživované láskou, vykonávanou s rozvážností a dováděnou do konce pevností a silou (2 Tim 1,3).

Tento praktický postoj je znamením pravého apoštolátu, neboť se ukazuje, že je dynamizován jenom Bohem skrze jeho Ducha. Potom všechny apoštolské činnosti jsou upřímná láska a Boží síla, tj. prokazuje se v nich kontemplativní přilnutí k Pánu a apoštolská rozhodnost.

V té míře, jak povolaný roste v Duchu jako Jan Křtitel (Lk 1,80), nabývá postupně podoby autentického křesťana, který žije podle Ježíšových hodnot (2 Kor 3,3), ba dokonce Ježíšův Duch člověka přetváří v samého Ježíše (2 Kor 2,18). A jak se povolaný naplňuje Duchem, oplývá také duchovní radostí, což je trvalý duchovní stav člověka, který má Božího Ducha (Sk 9,31; srov. 13,52).

Protože Duch zpřítomňuje všechny milosti Božího života a s nimi také dar povolání a podněcuje odpověď na ně, je stále aktuální Pavlova výzva v celé její šíři: „Nezhášejte Ducha!“ (1 Sol 5,19).


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Duch svatý

Čtení z dnešního dne: Pondělí 17. 5.

Sk 19,1-8; Jan 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš předpovídá svoji budoucí opuštěnost. Nechci jej v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky. Spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“!

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(23. 5. 2021) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(14. 5. 2021) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2021) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2021) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2021) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

(11. 5. 2021) Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304

Svatodušní novéna

(11. 5. 2021) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Nanebevstoupení Páně

(10. 5. 2021) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.