Nenávistné učení komunistů

Jako křesťané i komunistům dlužíme vše, co Ježíš vztahuje na lásku k bližnímu. Nicméně uvědomělí komunisté jsou nasáklí jejich nenávistným učením, které je zaměřené proti všem jejich odpůrcům i proti Bohu. A nakonec vždy vystupují násilně proti věřícím. V některých zemích se jednalo a jedná o agresi ideologickou, jinde však o agresi fyzickou.

Omyl ve vztahu ke komunistům

Pokud se setkáváme s takovýmto jejich jednáním, můžeme riskovat, že ve vztahu ke komunistům upadneme do zásadního pokušení: že pro nás komunisté budou jenom nenávidění nepřátelé. A postavíme je úplně mimo zákon lásky, čímž tak ztratí právo být našimi bližními. Prostě je budeme ignorovat - už pro nás nebudou lidmi, ale systémovým zlem. Tak s nimi budeme zacházet jako s lidmi, které je třeba porazit jejich vlastními zbraněmi, ať už jde o lži, pomluvy, podvody nebo samopaly.

Nepomáhat komunistům

Pokud se ale obrátíme k jistotám křesťanské víry, k Ježíšovu zákonu lásky a jeho bezpodmínečným požadavkům, zjistíme, že lásku k bližnímu lze v praxi uskutečňovat vždycky. A komunisté nemohou být výjimkou, neboť láska k bližnímu nezná výjimky.

Na druhou stranu je ale také třeba vědět, že pokud komunistovi poskytneme pomoc ne proto, že by ji potřeboval on sám jako člověk, ale proto, aby se ve svém myšlení či jednání stal ještě více komunistou, tehdy se přestáváme řídit láskou a pravdou Ježíše Krista. A to, i kdyby naším původním záměrem byla právě láska.