Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Navigace: Tematické texty S Světové setkání mládeže WYD SDM2023 Lisabon - promluvy papeže Františka 4.8. Ježíš umírá, aby se naše duše mohla usmívat (Promluva papeže Františka při Křížové cestě) PLNÉ ZNĚNÍ ČESKY

4.8. Ježíš umírá, aby se naše duše mohla usmívat (Promluva papeže Františka při Křížové cestě) PLNÉ ZNĚNÍ ČESKY

Drazí bratři a sestry, dobrý večer!

Dnes půjdete s Ježíšem. Ježíš je Cesta a my půjdeme s Ním, protože On šel. Když byl mezi námi, Ježíš putoval. Chodil, uzdravoval nemocné, staral se o chudé, zjednával spravedlnost; putoval, kázal, učil. Ježíš kráčí. Ale cesta, která se nám nejvíce vryla do srdce, je pouť na Kalvárii, cesta kříže. A dnes vy, my, i já, v modlitbě znovu projdeme křížovou cestu. A pohlédneme na procházejícího Ježíše a půjdeme s ním.

Ježíš na své pouti je Bohem, který vychází sám ze sebe, aby kráčel mezi námi. Činí to, co tolikrát slyšíme při mši svaté: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“. Vzpomínáte si? Slovo se stalo člověkem kráčejícím mezi námi. A to dělá z lásky. Činí tak z lásky. A kříž, který provází každé Světové dny mládeže, je ikonou, je to symbol této pouti. Kříž dodává nejvyšší smysl největší lásce, lásce, kterou chce Ježíš obsáhnout náš život. Náš život? Ano, tvůj, tvůj a tvůj, život každého z nás. Ježíš putuje za mne. Musíme to říci všichni. Ježíš podstupuje tuto cestu za mě, aby za mě položil svůj život. A nikdo nemá větší lásku než ten, kdo vydává život za své přátele, než ten, kdo dává svůj život za druhé. Nezapomínejte na to: nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává svůj život, a Ježíš tomu učil. Proto když hledíme na Ukřižovaného, který je tak bolestný, je to něco tak drsného, vidíme krásu lásky, která dává svůj život za každého z nás. Jeden velmi věřící člověk pronesl větu, která mě velmi zasáhla. Řekl: „Pane, díky tvé nevýslovné agónii mohu věřit v lásku. Pane, díky tvé nevýslovné agónii mohu věřit v lásku“.

Ježíš jde, ale v něco doufá, doufá, že půjdeme spolu s ním, doufá, že se podíváme... Nevím, doufá, že otevře okna mé duše, tvé duše, duše každého z nás. Jak ošklivé jsou uzavřené duše, které zasévají dovnitř a usmívají se uvnitř! Nemají žádný smysl. Ježíš putuje a doufá, že nám svou láskou, svou něhou poskytne útěchu, osuší naše slzy.

Teď vám položím otázku, ale neodpovídejte nahlas, každý si odpovězte sám v sobě. Pláču někdy? Jsou v životě věci, které mě nutí plakat? Všichni jsme v životě plakali a stále pláčeme. A tam je Ježíš s námi, pláče s námi, protože nás doprovází v temnotě, která nás vede k pláči.

Teď se chvíli ztišíme a každý z nás ať řekne Ježíši, kvůli čemu v životě pláče; každý z nás mu to teď v tichu řekne.

 

[chvíle ticha]

 

Ježíš svou něhou osuší naše skryté slzy. Ježíš doufá, že svou blízkostí naplní naši osamělost. Jak smutné jsou chvíle samoty! On je tu, chce tuto samotu utišit. Ježíš chce překlenout náš strach, tvé i mé obavy, ony temné obavy, chce je naplnit svou útěchou. A doufá, že nás podnítí k tomu, abychom na sebe vzali riziko lásky. Protože víte, víte to lépe než já, že milovat je riskantní. Člověk musí podstoupit toto riziko plynoucí z lásky. Je to riziko, ale stojí za to ho podstoupit, a On nás v něm doprovází. Vždycky nás doprovází. Vždycky jde s námi. Stále, po celý život, je s námi.

Nechtěl bych říkat mnoho dalších věcí. Dnes s Ním půjdeme po cestě Jeho utrpení, po cestě našich starostí, po cestě naší samoty.

 

V následující chvíli ticha ať každý z nás pomyslí na své vlastní utrpení, pomyslí na své vlastní starosti, pomyslí na své vlastní trápení. Nebojte se, přemýšlejte o tom. A myslete na touhu duše, která by se chtěla opět usmívat.

 

[chvíle ticha]

 

A Ježíš jde až ke kříži, umírá na kříži, aby se naše duše mohla usmívat. Amen.

 

 

(Se svolením převzato z České redakce Vatikánského rozhlasu - Vatican News)  https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-08/papez-pri-lisabonske-via-crucis-jezis-umira-aby-se-nase-duse-m.html


 

2023 Lisabon - promluvy papeže Františka

Na tomto místě naleznete kompletní texty promluv papeže Františka na Světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023.  Dále zde naleznete i komentáře jednotlivých dní, některá videa a reportáže.


Světové dny mládeže s papežem v 90 sekundách.

 

 

Středa 2. 8. 2023
Přílet papeže Františka do Portugalska;
setkání s veřejnými představiteli; 
setkání s kněžími a řeholníky.

 

 

Čtvrtek 3. 8. 2023
Uvítací ceremoniál Světových dní mládeže;
setkání se studenty Katolické univerzity;
návštěva vzdělávací nadace Scholas Occurrentes.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Pátek 4. 8. 2023
Setkání se zástupci charity;
křížová cesta s mládeží.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Sobota 5. 8. 2023
Návštěva Fatimy;
večerní vigilie s mládeží. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Neděle 6. 8. 2023
Závěrečná bohoslužba s účastníky WYD;
promluva před modlitbou Anděl Páně;
setkání s dobrovolníky;
odlet a tisková konference v letadle. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Ohlédnutí za cestou do Portugalska

foto: Vatican Media

 

 

Odkazy k tématu

 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/


 

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...