Navigace: Tematické texty S Světové setkání mládeže WYD SDMPromluvy papeže Františka na světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023 5.8. Panna Mária sa ponáhľa, aby nám bola nablízku (Promluva papeže Františka po modlitbě svatého růžence s nemocnými mladými v Kapli zjevení ve Fatime) PLNÉ ZNĚNÍ SLOVENSKY

5.8. Panna Mária sa ponáhľa, aby nám bola nablízku (Promluva papeže Františka po modlitbě svatého růžence s nemocnými mladými v Kapli zjevení ve Fatime) PLNÉ ZNĚNÍ SLOVENSKY

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Ďakujem vám, pán biskup Ornelas, za vaše slová a vám všetkým ďakujem za vašu prítomnosť a modlitbu. Modlili sme sa ruženec, krásnu modlitbu plnú života, pretože nás uvádza do kontaktu so životom Ježiša a Márie. A rozjímali sme o radostných tajomstvách, ktoré nám pripomínajú, že Cirkev môže byť len radostným domovom. Malá kaplnka, v ktorej sa nachádzame, je krásnym obrazom Cirkvi: je pohostinná, bez dverí, lebo Cirkev nemá dvere, preto, aby do nej mohol vstúpiť každý. A aj tu môžeme trvať na tom, že každý môže vstúpiť, pretože toto je dom Matky a matka má vždy otvorené srdce pre všetky svoje deti, pre každého, bez vylúčenia.

Sme tu pod materinským pohľadom Panny Márie, sme tu ako Cirkev, Matka Cirkev. A práve púť je jej mariánskou črtou, pretože prvá, ktorá sa po Ježišovom zvestovaní vydala na púť, bola Panna Mária. Len čo sa dozvedela, že jej príbuzná je tehotná, bola už totiž veľmi stará, rozbehla sa. Je to trochu voľný preklad, ale v evanjeliu sa hovorí, že „sa ponáhľala“, povedali by sme, že sa ponáhľala s tou horlivosťou pomôcť, byť prítomná.

Je toľko vzývaní Panny Márie, ale jedno, ktoré môžeme povedať aj my, keď nad tým uvažujeme, je toto: Panna Mária, ktorá beží, vždy, keď je nejaký problém, vždy, keď ju vzývame, ona neotáľa, prichádza, ponáhľa sa, „Panna Mária náhliaca sa“, páči sa vám to? Povedzme to všetci spolu: Panna Mária Náhliaca sa. Ponáhľa sa, aby nám bola nablízku, ponáhľa sa, pretože je Matka.

V portugalčine hovoríme: apressada - Panna Mária sa ponáhľa. Sprevádza Ježišov život a po zmŕtvychvstaní sa neskrýva, sprevádza učeníkov, ktorí čakajú na Ducha Svätého, a sprevádza Cirkev, ktorá začína rásť po Turícach. Panna Mária, ktorá sa ponáhľa a Panna Mária, ktorá sprevádza, vždy sprevádza, nikdy nie je hlavnou hrdinkou!

Máriino gesto prijatia je dvojité, najprv prijíma a potom ukazuje na Ježiša. Mária vo svojom živote nerobí nič iné, len ukazuje na Ježiša. „Urobte všetko, čo vám povie“, nasledujte Ježiša, toto sú dve Máriine gestá, zamyslime sa nad tým, ona nás všetkých víta a ukazuje na Ježiša, a robí to tak trochu v zhone, v náhlivosti. Panna Mária, ktorá sa ponáhľa, ktorá nás všetkých prijíma a ukazuje nám na Ježiša.

Zakaždým, keď sem prichádzame, si to pripomíname: Mária sa tu zvláštnym spôsobom sprítomnila, aby sa toľké neveriace srdcia otvorili Ježišovi, svojou prítomnosťou nám ukazuje na Ježiša, vždy ukazuje na Ježiša. A dnes je tu medzi nami, vždy je medzi nami, ale dnes som ju cítil oveľa bližšie. Mária sa ponáhľa.

Priatelia, Ježiš nás miluje do takej miery, že sa s nami stotožňuje a žiada nás, aby sme s ním spolupracovali, a Panna Mária nám ukazuje, čo od nás Ježiš žiada, aby sme kráčali životom a spolupracovali s ním. Chcel by som, aby sme sa dnes pozreli na obraz Panny Márie a aby sa každý z nás zamyslel, čo mi Mária ako Matka hovorí? Na čo mi ukazuje prstom? Poukazuje nám na Ježiša, niekedy aj na nejakú maličkosť, ktorá v našom srdci dobre nefunguje, ale vždy nám ukazuje na neho.

Urobme si krátku chvíľu ticha a každý z nás vo svojom srdci povedzme: Matka, na čo mi poukazuješ? Čo ťa v mojom živote znepokojuje? Čo ťa v mojom živote trápi? Čo ťa v mojom živote zaujíma? A ty na to poukazuješ. Na obraze ukazuje na srdce, aby tam Ježiš prišiel, a rovnako ako nám ukazuje na Ježiša, ukazuje aj Ježišovi naše srdce.

Drahí bratia a sestry, precíťme dnes túto prítomnosť Panny Márie, Matky, ktorá nám vždy povie: „Urobte všetko, čo vám Ježiš povie“, ona nám poukazuje na Ježiša, ale aj Matky, ktorá hovorí Ježišovi: Urob to, o čo ťa tento človek prosí. To je naša Matka, naša Panna Mária, ktorá sa ponáhľa, aby nám bola nablízku. Nech nás všetkých požehná. Amen.

 

 


Se svolením převzato ze Slovenské redakce Vatikánského rozhlasu - Vatican news.

 

2023 Lisabon - promluvy papeže Františka

Na tomto místě naleznete kompletní texty promluv papeže Františka na Světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023.  Dále zde naleznete i komentáře jednotlivých dní, některá videa a reportáže.


Světové dny mládeže s papežem v 90 sekundách.

 

 

Středa 2. 8. 2023
Přílet papeže Františka do Portugalska;
setkání s veřejnými představiteli; 
setkání s kněžími a řeholníky.

 

 

Čtvrtek 3. 8. 2023
Uvítací ceremoniál Světových dní mládeže;
setkání se studenty Katolické univerzity;
návštěva vzdělávací nadace Scholas Occurrentes.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Pátek 4. 8. 2023
Setkání se zástupci charity;
křížová cesta s mládeží.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Sobota 5. 8. 2023
Návštěva Fatimy;
večerní vigilie s mládeží. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Neděle 6. 8. 2023
Závěrečná bohoslužba s účastníky WYD;
promluva před modlitbou Anděl Páně;
setkání s dobrovolníky;
odlet a tisková konference v letadle. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

Záznam celé mše:

 

 

Ohlédnutí za cestou do Portugalska

foto: Vatican Media

 

 

Odkazy k tématu

 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/


 

Čtení z dnešního dne: Úterý 28. 5.

1. čtení 1 Petr 1,10-16; Evangelium Mk 10,28-31

Komentář k Mk 10,28-31: Odvaha vše opustit není dána každému. Ale při následování Pána musím často opustit své rozpínající se „já“. Zkušenost mi říká, že dostanu víc!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(27. 5. 2024) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…