Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Navigace: Tematické texty S Světové setkání mládeže WYD SDM2023 Lisabon - promluvy papeže Františka 6.8. Buďte serfaři lásky (Promluva papeže Františka k dobrovolníkům SDM) V PLNÉM ZNĚNÍ SLOVENSKY

6.8. Buďte serfaři lásky (Promluva papeže Františka k dobrovolníkům SDM) V PLNÉM ZNĚNÍ SLOVENSKY

Drahí priatelia, dobrý ráno! A ďakujem vám!

Ďakujem lisabonskému patriarchovi za jeho slová, biskupovi Aguiarovi a vám všetkým za to, že ste tak usilovne a dobre pracovali: umožnili ste, aby sa uskutočnili tieto nezabudnuteľné dni! Pracovali ste celé mesiace, skryte, bez rozruchu a bez svetla reflektorov, aby sme tu mohli všetci spoločne spievať: „Ježiš žije a neopúšťa nás: nikdy neprestaneme milovať“. Nielen to: dali ste príklad, pretože ste boli tímom v spoločnej práci! Ale vaša práca, bola viac ako práca, bola to služba: ďakujem vám!

Bola to podobná služba, akú urobila Panna Mária, ktorá „vstala a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39), aby poslúžila svojej príbuznej Alžbete, keď cítila naliehavosť podeliť sa o radosť službou. Zdieľať radosť slúžením. Radosť v službe. Pomyslime na Zacheja, ktorý sa ponáhľal dole zo stromu, aby sa stretol s Ježišom - niečo sa ho dotklo - chcel sa stretnúť s Ježišom a prijať ho vo svojom dome (porov. Lk 19, 6); pomyslime na ženy a učeníkov, ktorí na Veľkú noc utekali od hrobu do chrámu, aby oznámili, že Kristus vstal z mŕtvych (porov. Jn 20, 1 - 18); Kto miluje, nestojí nečinne, kto miluje slúži, kto miluje, ten beží slúžiť, beží, aby sa venoval službe druhým. A vy ste v uplynulých mesiacoch bežali, veľa ste sa nabehali!

Počas týchto dní som mal možnosť vidieť výsledky vášho úsilia, pozorovať vás, ako ste odpovedali na tisíce potrieb, niekedy s tvárami poznačenými únavou, niekedy trochu zahltení naliehavosťou chvíle a - všimol som si jednu vec: že ste mali stále žiaru v očiach, oči rozžiarené radosťou zo služby: ďakujem vám. Vďaka vám sa uskutočnilo toto Svetové stretnutie mládeže, urobili ste veľké veci v tých najmenších gestách, ako je malá fľaša vody ponúknutá cudzincovi: toto vytvára priateľstvo. Veľa ste bežali, ale nie zbesilo, nie bezcieľne, čo je občas bežné v našom svete; bežali ste iným spôsobom, bežali ste, aby ste sa stretli s inými, aby ste slúžili iným v mene Ježiša. Prišli ste do Lisabonu, aby ste slúžili, a nie aby vám slúžili: ďakujem vám, patrí vám veľká vďaka!

A teraz by som chcel umocniť to, čo ste nám povedali vo svojich krásnych svedectvách. Počuli sme svedectvá Chiary, Francisca a Filipa: všetci traja ste nám hovorili o zvláštnom stretnutí s Ježišom. Pripomenuli ste nám, že najkrajšie stretnutie, motor všetkých ostatných stretnutí, to, vďaka ktorému naozaj kráčame a život ide ďalej, to je stretnutie s Ježišom. Je to najdôležitejšie stretnutie v našom živote. Každodenné obnovovanie osobného stretnutia s Ježišom je srdcom kresťanského života. A treba ho obnovovať každý deň, aby bolo stále čerstvé, a to nielen v hlave, ale aj v srdci. A človek zažije, že malé „áno“ Ježišovi môže zmeniť jeho život. Ale aj „áno“ vyslovené druhým prináša úžitok, ak je určené na službu: vo chvíli únavy ste sa oživili tým, že ste povedali „áno“, aby ste slúžili druhým. Ďakujem vám za to.

Ty, Francisco, si povedal, že si tu našiel niečo, čo si potreboval, a pritom si to ani nehľadal. Keď si kráčal, pracoval a modlil sa s ostatnými, uvedomil si si, že sa nemôžeš nechať uväzniť neporiadkom, či „neustlanými posteľami“ z minulosti, ani nemôžeš žiť so srdcom sužovaným pocitom neúplnosti, ale že si s pomocou Ježiša a svojich bratov dostal príležitosť upratať si „izbu života“. To je krásne: tieto Dni boli užitočné, veľmi pomohli upratať si v živote. Ale je to vďaka týmto Dňom? Nie, je to vďaka Ježišovi, ktorý kráča vedľa nás a ukazuje sa nám. Na to, aby sme si dali do poriadku život, nepotrebujeme veci, nepotrebujeme rozptýlenia, nepotrebujeme peniaze. Je potrebné rozšíriť si srdce. A ak si rozšírite srdce, urobíte si poriadok v živote. Nebojte sa: zväčšite si srdce!

A nakoniec ty, Filipe, medzi mnohými krásnymi vecami, o ktoré si sa podelil, si povedal jednu, ktorú chcem zdôrazniť: že si tu zažil dvojité stretnutie, stretnutie s Ježišom a stretnutie s druhými. Je to veľmi dôležité: stretnutie s Ježišom je osobný a jedinečný okamih, ktorý sa dá opísať a vyrozprávať len do určitého bodu, ale vždy prichádza prostredníctvom cesty, ktorá sa uskutočňuje s druhými, uskutočňuje sa na príhovor druhých. Stretnutie s Ježišom a stretnutie so službou druhým.  

Priatelia, na záver by som vám rád zanechal jeden obraz. Ako mnohí z vás vedia, severne od Lisabonu sa nachádza miesto Nazaré, kde môžete obdivovať vlny, ktoré dosahujú výšku až tridsať metrov a sú svetovou atrakciou najmä pre surfistov, ktorí na nich jazdia. V týchto dňoch ste aj vy čelili skutočnej vlne: nie vody, ale mladých ľudí, mladých ľudí ako vy, ktorí sa nahrnuli do tohto mesta. S Božou pomocou, s takou veľkorysosťou a vzájomnou podporou ste sa však na tejto veľkej vlne zviezli. Zviezli ste sa na tejto veľkej vlne: ste odvážni! Dôverujte. Ďakujem vám, Obrigado.

Chcem vám povedať: pokračujte v tom, pokračujte v jazde na vlnách lásky, na vlnách dobročinnosti, buďte „surfistami lásky“! A toto je úloha, ktorú vám v tejto chvíli zverujem: nech služba, ktorú ste vykonali na týchto Svetových dňoch mládeže, je prvou z mnohých vĺn dobra; zakaždým vás to vynesie vyššie, bližšie k Bohu, a to vám umožní vidieť vašu cestu z lepšej perspektívy.

Ešte raz všetkým ďakujem. Prajem vám šťastnú cestu! A prosím, modlite sa za mňa aj naďalej! Ďakujem vám!


Se svolením převzato ze Slovenské redakce Vatikánského rozhlasu - Vatican News

 

2023 Lisabon - promluvy papeže Františka

Na tomto místě naleznete kompletní texty promluv papeže Františka na Světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023.  Dále zde naleznete i komentáře jednotlivých dní, některá videa a reportáže.


Světové dny mládeže s papežem v 90 sekundách.

 

 

Středa 2. 8. 2023
Přílet papeže Františka do Portugalska;
setkání s veřejnými představiteli; 
setkání s kněžími a řeholníky.

 

 

Čtvrtek 3. 8. 2023
Uvítací ceremoniál Světových dní mládeže;
setkání se studenty Katolické univerzity;
návštěva vzdělávací nadace Scholas Occurrentes.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Pátek 4. 8. 2023
Setkání se zástupci charity;
křížová cesta s mládeží.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Sobota 5. 8. 2023
Návštěva Fatimy;
večerní vigilie s mládeží. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Neděle 6. 8. 2023
Závěrečná bohoslužba s účastníky WYD;
promluva před modlitbou Anděl Páně;
setkání s dobrovolníky;
odlet a tisková konference v letadle. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Ohlédnutí za cestou do Portugalska

foto: Vatican Media

 

 

Odkazy k tématu

 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/


 

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...