Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Navigace: Tematické texty S Světové setkání mládeže WYD SDMPromluvy papeže Františka na světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023 3.8. 2023 Boh ťa volá po mene (Papež František při uvítacom ceremoniáli) SHRNUTÍ A KOMENTÁŘ ČESKY

3.8. 2023 Boh ťa volá po mene (Papež František při uvítacom ceremoniáli) SHRNUTÍ A KOMENTÁŘ ČESKY

„Bůh vás miluje. V církvi je místo pro každého“ 

 

„Queridos jovens, boa tarde! Drazí mladí lidé, dobrý večer! Vítám vás a děkuji, že jste přišli, rád vás vidím!“. Papež František se s mladými lidmi, kteří přijeli do Lisabonu na Světové dny mládeže, setkal v podvečer 3. srpna v Parque Eduardo VII, rozlehlé zelené ploše v centru města. Přítomno bylo přibližně 500 000 lidí. Po pozdravu lisabonského patriarchy, kardinála Manuela José Macária do Nascimento Clemente, byli právě mladí lidé protagonisty první části tohoto setkání se svou hudbou, písněmi a choreografií. Někteří symbolicky předávají Františkovi dopisy se svými četnými otázkami o životě, víře a příslušnosti k církvi, jiní mávají vlajkami všech zemí světa, z nichž pocházejí, a na pódium nesou symboly Světového setkání mládeže: Poutní kříž a ikonu Panny Marie Salus populi romani.

 

Pán vás povolal jménem

Na papežova slova, která následovala po čtení evangelia, v němž Ježíš posílá své učedníky, aby všem hlásali Království, se čekalo s velkým napětím. František děkuje mladým lidem, že přijali pozvání k účasti, a zdůrazňuje, že je to především Ježíš, kdo je sem povolal.

Nejste tu náhodou. Pán vás povolal nejen v těchto dnech, ale od počátku vašich dnů. Ano, povolal vás jménem. Z Božího slova jsme slyšeli, že nás povolal jménem. Zkuste si představit tato tři slova napsaná velkými písmeny; a pak si pomyslete, že jsou napsána ve vás, ve vašich srdcích, jako by tvořila název vašeho života, smysl toho, kdo jste: jste povoláni jménem.

 

Boží láska je výchozím bodem života

Jsme povoláni, protože jsme milováni, pokračuje František, pro Boha je každý člověk vzácný takový, jaký je, a z každého chce vytvořit mistrovské dílo. Světové dny mládeže nám mohou pomoci tuto skutečnost rozpoznat, poznamenává papež a každému mladému člověku přeje:

Ať jsou to dny, v nichž tvé jméno bude skrze bratry a sestry tolika jazyků a národů, kteří ho přátelsky vysloví, zaznívat jako jedinečná zpráva v dějinách, protože jedinečný je Boží tep, který pro tebe pulsuje. Ať jsou to dny, kdy si v srdci upevníme, že jsme milováni takoví, jací jsme, ne takoví, jací bychom chtěli být: takoví, jací jsme nyní. To je výchozí bod Světových dnů mládeže, ale především celého života.

 

Pro Ježíše je každý člověk cenný

Papež František poznamenává, že pro Boha se za každým jménem skrývá tvář, ale ve společnosti tomu tak vždy není. Například sociální sítě využívají naše osobní údaje nikoliv s cílem poukázat na jedinečnost každého člověka, ale na jeho užitečnost pro průzkumy trhu. Papež mluví o vlcích, kteří se skrývají za falešnými úsměvy, jež nás oklamou a pak odhodí. A varuje:

To jsou iluze virtuálna a my si musíme dávat pozor, abychom se nenechali oklamat, protože tolik skutečností, které nás přitahují a slibují štěstí, se pak ukáže, čím jsou: marnostmi, mýdlovými bublinami, zbytečnostmi, věcmi, které nejsou k ničemu a které člověka nechávají uvnitř prázdného. Řeknu vám jedno: Ježíš takový není, není takový: důvěřuje vám, důvěřuje každému z vás, každému z nás, protože pro Ježíše je každý z nás důležitý, každý z vás je důležitý. To je Ježíš.

 

V církvi je místo pro každého

Církev není společenstvím nejlepších, ale povolaných, zdůrazňuje papež, všech bratří a sester, protože jsou dětmi téhož Otce. V církvi má každý nalézt přijetí.

Přátelé, rád bych vám, kteří jste alergičtí na faleš a prázdná slova, řekl jasně: v církvi je místo pro každého - pro každého! - Nikdo není zbytečný, nikdo není nadbytečný, pro každého je místo. Pro takové, jací jsme, pro každého. A Ježíš to říká jasně, když posílá apoštoly, aby pozvali hosty na hostinu: „Jděte a přiveďte všechny, mladé i staré, zdravé i nemocné, spravedlivé i hříšníky: všechny, všechny“. Církev je místem pro všechny. „Otče, ale já jsem ubožák, já jsem ubožák: je tu pro mě místo?“: je tu místo pro všechny, pro všechny společně. Každý ve svém jazyce opakujte se mnou: „Pro všechny, pro všechny“.

 

Boží láska nás vždy překvapuje

Mladí lidé položili papeži Františkovi řadu otázek, a to je, jak říká papež, pozitivní, protože to ukazuje na neklid duše. Každý má v sobě svůj vlastní neklid, říká a poznamenává, že si tento neklid neseme s sebou, i když se modlíme před Bohem. Naše otázky se v životě stávají odpověďmi, na které stačí jen čekat, protože Boží láska je vždy překvapením.

Vyzývám vás, abyste se zamysleli nad touto velmi krásnou věcí: že Bůh nás miluje, Bůh nás miluje takové, jací jsme, ne takové, jací bychom chtěli být nebo jaké by nás chtěla mít společnost: takové, jací jsme. Miluje nás i s chybami, které máme, s omezeními, která máme, a s touhou jít v životě dál. Bůh nás takto volá: důvěřujte tomu, protože Bůh je otec a je to milující otec. Není to příliš snadné, a proto máme velkou pomoc v Pánově Matce: ona je také naší Matkou. Ona je naší Matkou. Jen to jsem vám chtěl říci: nebojte se, mějte odvahu, jděte vpřed s vědomím, že nás chrání Boží láska. Bůh nás miluje: řekněme to všichni společně: Bůh nás miluje. Hlasitěji, neslyším! Děkuji vám!

 

(Se svolením převzato z České redakce Vatikánského rozhlasu - Vatican News)

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-08/papez-zahajil-svetove-dny-mladeze-buh-vas-miluje-v-cirkvi-je-m.html


 

2023 Lisabon - promluvy papeže Františka

Na tomto místě naleznete kompletní texty promluv papeže Františka na Světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023.  Dále zde naleznete i komentáře jednotlivých dní, některá videa a reportáže.


Světové dny mládeže s papežem v 90 sekundách.

 

 

Středa 2. 8. 2023
Přílet papeže Františka do Portugalska;
setkání s veřejnými představiteli; 
setkání s kněžími a řeholníky.

 

 

Čtvrtek 3. 8. 2023
Uvítací ceremoniál Světových dní mládeže;
setkání se studenty Katolické univerzity;
návštěva vzdělávací nadace Scholas Occurrentes.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Pátek 4. 8. 2023
Setkání se zástupci charity;
křížová cesta s mládeží.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Sobota 5. 8. 2023
Návštěva Fatimy;
večerní vigilie s mládeží. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Neděle 6. 8. 2023
Závěrečná bohoslužba s účastníky WYD;
promluva před modlitbou Anděl Páně;
setkání s dobrovolníky;
odlet a tisková konference v letadle. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

Záznam celé mše:

 

 

Ohlédnutí za cestou do Portugalska

foto: Vatican Media

 

 

Odkazy k tématu

 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/


 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 20. 6. 2024, Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

Sir 48,1-15 ;

Komentář k Mt 6,7-15: Vezmu Pána za slovo: kéž nás v našich pokušeních neopouští! Zamyšlení nad tolikrát vyřčenými prosbami mě má přivést k hlubšímu pohledu na modlitbu Páně.

Zdroj: Nedělní liturgie

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2024) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2024) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…