Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Navigace: Tematické texty S Světové setkání mládeže WYD SDM2023 Lisabon - promluvy papeže Františka 5.8. Radost je třeba objevovat v dialogu s druhým (Promluva papeže Františka při vigilii s mladými lidmi) V PLNÉM ZNĚNÍ ČESKY

5.8. Radost je třeba objevovat v dialogu s druhým (Promluva papeže Františka při vigilii s mladými lidmi) V PLNÉM ZNĚNÍ ČESKY

Mám velkou radost, že vás vidím: děkuji vám, že jste cestovali, šli pěšky, a děkuji vám, že jste tady! A myslím, že i Panna Maria musela cestovat za Alžbětou: „vydala se na cestu a spěchala“ (Lk 1,39), praví evangelium tohoto Světového setkání mládeže. Člověk se ptá: proč Maria vstala a spěchala za svou sestřenicí? Jistě, právě se dozvěděla, že je její sestřenice těhotná, ale ona byla také těhotná, tak proč tam šla, když ji o to nikdo nežádal?

Maria činí nevyžádané a nezávazné gesto, Maria jde prostě proto, že miluje, a „kdo miluje, ten letí, běží a raduje se“ (Následování Krista, III, 5). Toto s námi dělá láska. Mariina radost je dvojí: právě obdržela od anděla zprávu, že přijme Vykupitele, a také zprávu, že její sestřenice je těhotná. Je to tedy zvláštní: místo aby myslela na sebe, myslí na tu druhou. proč? Protože radost je misionářská, radost není sama pro sebe, má něco přinést. Zeptám se vás: vy, kteří jste zde, kteří jste přišli najít sami sebe, hledat Kristovo poselství, hledat krásný smysl života, necháte si to pro sebe, nebo to přinesete druhým? Co si o tom myslíte? Neslyším... Máme to přinášet druhým, protože radost je misionářská! Zopakujme si všichni společně: radost je misionářská! A tak musím tuto radost odnést druhým, ale radost, kterou máme, nám připravili i druzí, abychom ji mohli přijmout. Nyní se ohlédněme za vším, co jsme přijali. To, co jsme dostali, a to, co nám připravili druzí, to vše připravilo naše srdce na radost. Když se ohlédneme zpět, máme ve svém životě lidi, kteří nám byli paprskem světla: rodiče, prarodiče, přátele, kněze, řeholníky, katechety, animátory, učitele... Jsou jako kořeny naší radosti. Nyní se na chvíli ztišme a každý z nás si vzpomeňme na ty, kteří nám v životě něco dali, kteří jsou jako kořeny radosti.

(Chvíle ticha)

Našli jste tváře, našli jste příběhy? Tu radost, která z těchto kořenů vzešla, musíme dávat dál, protože máme kořeny této radosti. A my můžeme být také pro druhé kořeny radosti. Nejde o to přinášet pomíjivou radost, chvilkovou radost. Jde o to přinášet radost, která vytváří kořeny. Ptám se: jak se můžeme stát kořeny radosti? Radost není zamčená v knihovně, i když je potřebné studovat, ale je někde jinde. Není zamčená, radost je třeba hledat, je třeba ji objevovat, je třeba ji objevovat v dialogu s druhými, do něhož máme vkládat ony kořeny radosti, které jsme dostali. A to nás někdy unavuje.

Položím vám otázku: unavilo vás to někdy? Ne... Ano? Neslyším vás, unavilo vás to někdy? Přemýšlejte o tom, co se stane, když jste unavení: nemáte chuť nic dělat, jak říkáme ve španělštině, hodíte ručník do ringu, protože se vám nechce pokračovat, a pak to vzdáte, nejdete dál a upadnete. Myslíte si, že člověk, který v životě upadne, který nemá úspěch, který dokonce dělá těžké, závažné chyby, je vyřízený? Ne, neslyším... Ne. Co je správné udělat? Neslyším... Vstát. A je tu něco velmi krásného, co bych chtěl, abyste si dnes odnesli na památku: italská horská pěchota, alpini, kteří rádi lezou po horách, mají velmi krásnou písničku, která zní takto: „Při výstupu na horu není důležité neupadnout, ale nezůstat na zemi“. A to je to, na čem záleží. Pěkně řečeno!

Ti, kdo zůstávají na zemi, už totiž „odešli“ ze života, uzavřeli se, uzavřeli svou naději, své sny a setrvávají v pádu. A když vidíme některé z našich přátel, kteří upadli, co máme dělat? Pozvedněte je, silou. Pozvedněte je. Podívejte se na gesto, které děláme, když máme někoho zvednout nebo mu pomoci nahoru: díváme se na něj shora dolů. Jediná příležitost, jediný okamžik, kdy je přípustné dívat se na člověka shora dolů, je pomoci mu vstát.

(Potlesk)

Kolikrát vidíme, že se na nás lidé dívají takto přezíravě, přes rameno, shora dolů! Je to smutné. Jediný způsob, kdy je to přípustné, jediná situace, kdy je přípustné dívat se na člověka shora dolů, je... Řekněte to. Silně! Když mu pomáháme nahoru. Dobře, tolik k cestě a vytrvalosti v ní.

Ale v životě, abyste něčeho dosáhli, musíte na cestě trénovat. Někdy se nám nechce, nemáme chuť se snažit, podvádíme při zkouškách, protože se nám nechce učit, a nedaří se nám. Nevím, jestli někteří z vás mají rádi fotbal. Já ho mám rád. Co se skrývá za gólem? Hodně tréninku. Co je za úspěchem? Spousta tréninku. A v životě nemůžete vždycky dělat to, co chcete, ale to, k čemu nás vede povolání, které máme v sobě - každý má své povolání. Takže kráčet; když upadnu, vstát nebo mi někdo pomůže vstát; nezůstat na zemi; a trénovat se, cvičit se na cestě. A to všechno je možné nikoli proto, že bychom absolvovali kurzy o cestě životem - neexistuje žádný kurz, který by nás naučil, jak kráčet životem, učíme se to od rodičů, prarodičů, od přátel, držíme se navzájem za ruce. V životě se učíte, a to je trénink na cestě.

Zanechávám vám tuto myšlenku: jděte, a když upadnete, vstaňte; jděte za cílem; trénujte každý den v životě. V životě není nic zadarmo. Za všechno se platí. Jen jedna věc je zdarma: Ježíšova láska. A tak s touto bezplatnou Ježíšovou láskou a s poutnickou touhou kráčejme s nadějí, dívejme se na své kořeny a jděme vpřed, beze strachu, bez obav. Nebojte se, děkuji, na shledanou!


Se svolením převzato z České redakce Vatikánského rozhlasu - Vatican News

 

2023 Lisabon - promluvy papeže Františka

Na tomto místě naleznete kompletní texty promluv papeže Františka na Světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023.  Dále zde naleznete i komentáře jednotlivých dní, některá videa a reportáže.


Světové dny mládeže s papežem v 90 sekundách.

 

 

Středa 2. 8. 2023
Přílet papeže Františka do Portugalska;
setkání s veřejnými představiteli; 
setkání s kněžími a řeholníky.

 

 

Čtvrtek 3. 8. 2023
Uvítací ceremoniál Světových dní mládeže;
setkání se studenty Katolické univerzity;
návštěva vzdělávací nadace Scholas Occurrentes.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Pátek 4. 8. 2023
Setkání se zástupci charity;
křížová cesta s mládeží.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Sobota 5. 8. 2023
Návštěva Fatimy;
večerní vigilie s mládeží. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Neděle 6. 8. 2023
Závěrečná bohoslužba s účastníky WYD;
promluva před modlitbou Anděl Páně;
setkání s dobrovolníky;
odlet a tisková konference v letadle. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Ohlédnutí za cestou do Portugalska

foto: Vatican Media

 

 

Odkazy k tématu

 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/


 

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...