Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Navigace: Tematické texty S Světové setkání mládeže WYD SDM2023 Lisabon - promluvy papeže Františka 9.8. Bylo to setkání s živým Kristem (Katecheze papeže Františka při generální audienci, při níž shrnul zkušenost ze SDM ) V PLNÉM ZNĚNÍ ČESKY

9.8. Bylo to setkání s živým Kristem (Katecheze papeže Františka při generální audienci, při níž shrnul zkušenost ze SDM ) V PLNÉM ZNĚNÍ ČESKY

Dobrý den, drazí bratři a sestry!

V minulých dnech jsem se vydal do Portugalska na 37. Světové dny mládeže. Tyto lisabonské Dny mládeže, které se konaly po pandemii, byly všemi vnímány jako dar Boha, který opět rozpohyboval srdce a kroky mladých lidí. Přijelo tolik mladých lidí ze všech částí světa, aby se setkali mezi sebou navzájem a s Ježíšem.

Jak dobře víme, pandemie závažně ovlivnila společenské chování: izolace se často zvrhla v uzavřenost, čímž trpěli zejména mladí lidé. A těmito Světovými dny mládeže je Bůh „postrčil“ opačným směrem: staly se znamením nového začátku veliké pouti mladých lidí skrze světadíly, ve jménu Ježíše Krista. Není náhodou, že k tomu došlo v Lisabonu, městě přiléhajícímu k oceánu, které je symbolem významných námořních objevů.

Na těchto Světových dnech mládeže evangelium předložilo mladým lidem vzor v Panně Marii, která jde ve své nejkritičtější chvíli navštívit svou sestřenici Alžbětu. Evangelium říká, že se Maria vydala na cestu a spěchala (Lk 1,39). Rád vzývám tuto Matku Boží „spěchající“, která vždy koná věci ve spěchu, nikdy nás nenechává čekat, je matkou všech. Takto dnes, ve třetím tisíciletí, Maria vede putující mladé lidi v Ježíšově následování, jako to již před stoletím učinila v portugalské Fatimě, když se obrátila ke třem dětem a svěřila jim poselství víry a naděje pro církev a svět. Proto jsem se během Světových dní mládeže vrátil do Fatimy, místa zjevení, a společně s několika nemocnými mladými lidmi jsem prosil Boha, aby uzdravil svět z nemocí duše: pýchy, lži, nepřátelství a násilí. Jsou to nemoci duše a svět jimi ochořel. Také jsme obnovili zasvěcení sebe sama, Evropy a světa Mariinu srdci, Neposkvrněnému Mariinu srdci. Modlil jsem se za mír, protože ve světě je mnoho válek, v každé jeho části, je jich tolik.

Mladí lidé z celého světa přijeli do Lisabonu v hojném počtu a s velkým nadšením. Setkal jsem se s některými menšími skupinami, které mnohdy mají značné problémy, například skupina mladých Ukrajinců s sebou přinesla bolestné příběhy. Dny mládeže nejsou dovolená nebo turistická cesta ani samoúčelná duchovní událost: je to setkání s živým Kristem skrze církev. Mladí lidé přijíždějí, aby potkali Krista. Je pravda, že kde jsou mladí lidé, tam je radost, je tam tak trochu všeho (typického pro mládí).

Má návštěva v Portugalsku u příležitosti Světových dní mládeže prospěšně těžila z této slavnostní atmosféry vyvolané záplavou mladých lidí. Děkuji za to Bohu a myslím zvláště na lisabonskou církev, která náhradou za veliké organizační úsilí a pohostinství obdrží nové energie na pokračování v nové cestě, aby znovu s apoštolským nadšením rozhodila sítě. Mladí lidé v Portugalsku se již dnes (na životě církve) živě podílejí a po této „transfúzi“ od církví z celého světa se zapojí ještě více. Mnozí mladí lidé se cestou domů zastavili v Římě a vidíme, že jsou také zde, jsou tu někteří účastníci Světových dní. Tamhle jsou! Tam, kde jsou mladí lidé, tam je rušno, to se jim opravdu daří!

V téže době, kdy se na Ukrajině a v jiných částech světa válčí a kdy se v jistých skrytých sálech plánuje válka, což je ošklivé, ukázaly Světové dny mládeže všem lidem, že je možné žít v jiném světě: světě bratrů a sester, kde vlajky všech národů vlají pospolu, jedna vedle druhé, beze strachu a nenávisti, bez uzavřenosti a zbraní! Poselství mladých lidí bylo jasně vysláno: budou mu mocní této země naslouchat? Ptám se, zda vyslyší toto mladistvé nadšení, které chce mír? Je podobenstvím pro náš svět – a ještě dnes Ježíš praví: „Kdo má uši k slyšení, slyš! Kdo má oči k vidění, ať vidí!“ Doufejme, že bude celý svět naslouchat těmto Světovým dnům mládeže a pohlédne na tuto krásu mladých lidí, kteří jdou vpřed.

Opětovně vyjadřuji svou vděčnost Portugalsku, Lisabonu, prezidentu republiky, který byl přítomen na všech částech programu, a dalším státním představitelům, lisabonskému patriarchovi, který byl skvělý, předsedovi biskupské konference a biskupovi koordinátorovi Světových dní mládeže, všem spolupracovníkům a dobrovolníkům. Pomyslete, že dobrovolníků, které jsem se vydal navštívit poslední den, bylo dvacet pět tisíc. Na těchto Dnech se podílelo dvacet pět tisíc dobrovolníků! Všem děkuji. Kéž na přímluvu Panny Marie žehná Pán všem mladým lidem z celého světa a požehná portugalskému národu. Všichni společně se pomodleme k Matce Boží, aby požehnala portugalskému národu.

(Zdrávas Maria…)

 

 


Se svolením převzato z České redakce Vatikánského rozhlasu - Vatican News

 

2023 Lisabon - promluvy papeže Františka

Na tomto místě naleznete kompletní texty promluv papeže Františka na Světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023.  Dále zde naleznete i komentáře jednotlivých dní, některá videa a reportáže.


Světové dny mládeže s papežem v 90 sekundách.

 

 

Středa 2. 8. 2023
Přílet papeže Františka do Portugalska;
setkání s veřejnými představiteli; 
setkání s kněžími a řeholníky.

 

 

Čtvrtek 3. 8. 2023
Uvítací ceremoniál Světových dní mládeže;
setkání se studenty Katolické univerzity;
návštěva vzdělávací nadace Scholas Occurrentes.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Pátek 4. 8. 2023
Setkání se zástupci charity;
křížová cesta s mládeží.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Sobota 5. 8. 2023
Návštěva Fatimy;
večerní vigilie s mládeží. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Neděle 6. 8. 2023
Závěrečná bohoslužba s účastníky WYD;
promluva před modlitbou Anděl Páně;
setkání s dobrovolníky;
odlet a tisková konference v letadle. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Ohlédnutí za cestou do Portugalska

foto: Vatican Media

 

 

Odkazy k tématu

 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/


 

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...