Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Navigace: Tematické texty S Světové setkání mládeže WYD SDM2023 Lisabon - promluvy papeže Františka 6.8. Sním o míru a mírové budoucnosti (Promluva Svatého otce před polední modlitbou Anděl Páně v závěru Světových dní mládeže) PLNÉ ZNĚNÍ ČESKY

6.8. Sním o míru a mírové budoucnosti (Promluva Svatého otce před polední modlitbou Anděl Páně v závěru Světových dní mládeže) PLNÉ ZNĚNÍ ČESKY

Drazí bratři a sestry,

V těchto dnech mnohokrát zazněl jeden výraz, a to: „Děkuji“, lépe řečeno „Obrigado“. Je krásné, co nám právě vysvětlil lisabonský patriarcha, že obrigado vyjadřuje nejen vděčnost za to, co bylo přijato, ale také touhu oplatit dobro. V této události milosti jsme obdrželi všichni, a nyní, když se připravujeme na návrat domů, nám Pán dává pocítit potřebu se o to podělit a také to předat a s radostí, nezištně svědčit o tom, co Bůh vložil do našich srdcí.

Než vás však vyšlu na cestu, chtěl bych i já poděkovat: Obrigado. Především kardinálu Clementemu a spolu s ním církvi a celému portugalskému lidu. Obrigado panu prezidentovi, který nás provázel událostmi těchto dnů; obrigado národním a místním institucím za podporu a pomoc, kterou nám poskytly; obrigado biskupům, kněžím, zasvěceným osobám i laikům; a obrigado tobě, Lisabone, který zůstaneš v paměti těchto mladých lidí jako „dům bratrství“ a „město snů“. Vyjadřuji také vděčnost kardinálu Farrellovi, který za těchto Dnů omládl, a těm, kdo tyto dny připravili, stejně jako všem, kdo je doprovázeli modlitbou, a dobrovolníkům, kterým patří náš srdečný potlesk za jejich skvělou službu! Zvláštní poděkování náleží těm, kteří v nebi bděli nad Světovými dny mládeže, jmenovitě svatým patronům této akce, a jednomu z nich zvláště: Janu Pavlu II., který uvedl Světové dny mládeže v život.

obrigado, poděkování, vám všem, drazí mladí lidé! Bůh vidí vše dobré, co jste, a jen on ví, co zasel do vašich srdcí. Pečlivě se o to starejte a dejte (této setbě) růst. Chtěl bych vám dát doporučení: uchovejte si ty nejkrásnější okamžiky ve své mysli a ve svém srdci, protože takto, až přijdou nevyhnutelné chvíle únavy a sklíčenosti a možná i pokušení přerušit cestu nebo se uzavřít do sebe, ve vzpomínce znovu oživíte zážitky a milost těchto dnů, protože – nikdy nezapomeňte – toto je skutečnost, toto jste vy: svatý Boží věřící lid, který kráčí v radosti z evangelia! Rád bych také pozdravil mladé lidi, kteří zde nemohli být přítomni, ale kteří se zúčastnili iniciativ organizovaných jejich zeměmi, biskupskými konferencemi a diecézemi; mám na mysli například subsaharské bratry a sestry, kteří se sešli v Tangeru. Všem díky, díky!

Zvláštním způsobem doprovázíme s láskou a modlitbou ty, kteří nemohli přijet kvůli konfliktům a válkám. Na světě je mnoho válek a konfliktů. Když myslím na tento kontinent, cítím velký smutek nad drahou Ukrajinou, která stále tolik trpí. Přátelé, dovolte mi, abych se jako starý muž s vámi, mladými lidmi, podělil o sen, který nosím ve svém srdci: sen o míru, sen mladých lidí, kteří se modlí za mír, žijí v míru a budují mírovou budoucnost. Prostřednictvím modlitby Anděl Páně vložme budoucnost lidstva do rukou Marie, Královny míru.

A ještě jedno poděkováí, obrigado, bych rád zdůraznil na závěr: obrigado našim kořenům, našim prarodičům, kteří nám předali víru, kteří nám předali obzor života. Oni jsou našimi kořeny. A na cestě domů se i nadále modlete za mír. Jste znamením míru pro svět, svědectvím toho, jak mohou různé národnosti, jazyky a dějiny sjednocovat, nikoli rozdělovat. Jste nadějí na jiný svět. Díky za to. Pokračujte (v cestě)!

A konečně přichází okamžik, na který jste všichni čekali: oznámení další etapy na pouti. Než vám sdělím místo konání jednačtyřicátého Světového setkání mládeže, chci vyslovit jiné pozvání. Těším se na setkání s mladými lidmi z celého světa v roce 2025 v Římě, abychom společně oslavili Jubileum mládeže! A příští Světové dny mládeže se uskuteční v Asii: bude to v Jižní Koreji, v Soulu! V roce 2027 se tedy přesuneme ze západní hranice Evropy na Dálný východ: to je krásné znamení univerzality církve a snu o jednotě, jehož jste svědky!

A nakonec poslední obrigado. Adresujeme ho dvěma zvláštním osobám, hlavním hrdinům tohoto setkání. Byli tu s námi a jsou stále s námi; nikdy neztrácejí ze zřetele naše životy, které milují tak, jak by nikdo jiný nedokázal. Obrigado, díky Tobě, Pane Ježíši. Obrigado Tobě, Maria, naše Matko. A nyní se společně pomodleme.


Se svolením převzato z České redakce Vatikánského rozhlasu - Vatican News

 

2023 Lisabon - promluvy papeže Františka

Na tomto místě naleznete kompletní texty promluv papeže Františka na Světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023.  Dále zde naleznete i komentáře jednotlivých dní, některá videa a reportáže.


Světové dny mládeže s papežem v 90 sekundách.

 

 

Středa 2. 8. 2023
Přílet papeže Františka do Portugalska;
setkání s veřejnými představiteli; 
setkání s kněžími a řeholníky.

 

 

Čtvrtek 3. 8. 2023
Uvítací ceremoniál Světových dní mládeže;
setkání se studenty Katolické univerzity;
návštěva vzdělávací nadace Scholas Occurrentes.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Pátek 4. 8. 2023
Setkání se zástupci charity;
křížová cesta s mládeží.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Sobota 5. 8. 2023
Návštěva Fatimy;
večerní vigilie s mládeží. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Neděle 6. 8. 2023
Závěrečná bohoslužba s účastníky WYD;
promluva před modlitbou Anděl Páně;
setkání s dobrovolníky;
odlet a tisková konference v letadle. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Ohlédnutí za cestou do Portugalska

foto: Vatican Media

 

 

Odkazy k tématu

 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/


 

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...