Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Navigace: Tematické texty S Světové setkání mládeže WYD SDMPromluvy papeže Františka na světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023 6.8. Sním o míru a mírové budoucnosti (Promluva Svatého otce před polední modlitbou Anděl Páně v závěru Světových dní mládeže) PLNÉ ZNĚNÍ ČESKY

6.8. Sním o míru a mírové budoucnosti (Promluva Svatého otce před polední modlitbou Anděl Páně v závěru Světových dní mládeže) PLNÉ ZNĚNÍ ČESKY

Drazí bratři a sestry,

V těchto dnech mnohokrát zazněl jeden výraz, a to: „Děkuji“, lépe řečeno „Obrigado“. Je krásné, co nám právě vysvětlil lisabonský patriarcha, že obrigado vyjadřuje nejen vděčnost za to, co bylo přijato, ale také touhu oplatit dobro. V této události milosti jsme obdrželi všichni, a nyní, když se připravujeme na návrat domů, nám Pán dává pocítit potřebu se o to podělit a také to předat a s radostí, nezištně svědčit o tom, co Bůh vložil do našich srdcí.

Než vás však vyšlu na cestu, chtěl bych i já poděkovat: Obrigado. Především kardinálu Clementemu a spolu s ním církvi a celému portugalskému lidu. Obrigado panu prezidentovi, který nás provázel událostmi těchto dnů; obrigado národním a místním institucím za podporu a pomoc, kterou nám poskytly; obrigado biskupům, kněžím, zasvěceným osobám i laikům; a obrigado tobě, Lisabone, který zůstaneš v paměti těchto mladých lidí jako „dům bratrství“ a „město snů“. Vyjadřuji také vděčnost kardinálu Farrellovi, který za těchto Dnů omládl, a těm, kdo tyto dny připravili, stejně jako všem, kdo je doprovázeli modlitbou, a dobrovolníkům, kterým patří náš srdečný potlesk za jejich skvělou službu! Zvláštní poděkování náleží těm, kteří v nebi bděli nad Světovými dny mládeže, jmenovitě svatým patronům této akce, a jednomu z nich zvláště: Janu Pavlu II., který uvedl Světové dny mládeže v život.

obrigado, poděkování, vám všem, drazí mladí lidé! Bůh vidí vše dobré, co jste, a jen on ví, co zasel do vašich srdcí. Pečlivě se o to starejte a dejte (této setbě) růst. Chtěl bych vám dát doporučení: uchovejte si ty nejkrásnější okamžiky ve své mysli a ve svém srdci, protože takto, až přijdou nevyhnutelné chvíle únavy a sklíčenosti a možná i pokušení přerušit cestu nebo se uzavřít do sebe, ve vzpomínce znovu oživíte zážitky a milost těchto dnů, protože – nikdy nezapomeňte – toto je skutečnost, toto jste vy: svatý Boží věřící lid, který kráčí v radosti z evangelia! Rád bych také pozdravil mladé lidi, kteří zde nemohli být přítomni, ale kteří se zúčastnili iniciativ organizovaných jejich zeměmi, biskupskými konferencemi a diecézemi; mám na mysli například subsaharské bratry a sestry, kteří se sešli v Tangeru. Všem díky, díky!

Zvláštním způsobem doprovázíme s láskou a modlitbou ty, kteří nemohli přijet kvůli konfliktům a válkám. Na světě je mnoho válek a konfliktů. Když myslím na tento kontinent, cítím velký smutek nad drahou Ukrajinou, která stále tolik trpí. Přátelé, dovolte mi, abych se jako starý muž s vámi, mladými lidmi, podělil o sen, který nosím ve svém srdci: sen o míru, sen mladých lidí, kteří se modlí za mír, žijí v míru a budují mírovou budoucnost. Prostřednictvím modlitby Anděl Páně vložme budoucnost lidstva do rukou Marie, Královny míru.

A ještě jedno poděkováí, obrigado, bych rád zdůraznil na závěr: obrigado našim kořenům, našim prarodičům, kteří nám předali víru, kteří nám předali obzor života. Oni jsou našimi kořeny. A na cestě domů se i nadále modlete za mír. Jste znamením míru pro svět, svědectvím toho, jak mohou různé národnosti, jazyky a dějiny sjednocovat, nikoli rozdělovat. Jste nadějí na jiný svět. Díky za to. Pokračujte (v cestě)!

A konečně přichází okamžik, na který jste všichni čekali: oznámení další etapy na pouti. Než vám sdělím místo konání jednačtyřicátého Světového setkání mládeže, chci vyslovit jiné pozvání. Těším se na setkání s mladými lidmi z celého světa v roce 2025 v Římě, abychom společně oslavili Jubileum mládeže! A příští Světové dny mládeže se uskuteční v Asii: bude to v Jižní Koreji, v Soulu! V roce 2027 se tedy přesuneme ze západní hranice Evropy na Dálný východ: to je krásné znamení univerzality církve a snu o jednotě, jehož jste svědky!

A nakonec poslední obrigado. Adresujeme ho dvěma zvláštním osobám, hlavním hrdinům tohoto setkání. Byli tu s námi a jsou stále s námi; nikdy neztrácejí ze zřetele naše životy, které milují tak, jak by nikdo jiný nedokázal. Obrigado, díky Tobě, Pane Ježíši. Obrigado Tobě, Maria, naše Matko. A nyní se společně pomodleme.


Se svolením převzato z České redakce Vatikánského rozhlasu - Vatican News

 

2023 Lisabon - promluvy papeže Františka

Na tomto místě naleznete kompletní texty promluv papeže Františka na Světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023.  Dále zde naleznete i komentáře jednotlivých dní, některá videa a reportáže.


Světové dny mládeže s papežem v 90 sekundách.

 

 

Středa 2. 8. 2023
Přílet papeže Františka do Portugalska;
setkání s veřejnými představiteli; 
setkání s kněžími a řeholníky.

 

 

Čtvrtek 3. 8. 2023
Uvítací ceremoniál Světových dní mládeže;
setkání se studenty Katolické univerzity;
návštěva vzdělávací nadace Scholas Occurrentes.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Pátek 4. 8. 2023
Setkání se zástupci charity;
křížová cesta s mládeží.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Sobota 5. 8. 2023
Návštěva Fatimy;
večerní vigilie s mládeží. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Neděle 6. 8. 2023
Závěrečná bohoslužba s účastníky WYD;
promluva před modlitbou Anděl Páně;
setkání s dobrovolníky;
odlet a tisková konference v letadle. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

Záznam celé mše:

 

 

Ohlédnutí za cestou do Portugalska

foto: Vatican Media

 

 

Odkazy k tématu

 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/


 

Čtení z dnešního dne: Středa 19. 6. 2024, Středa 11. týdne v mezidobí

2 Král 2,1.6-14;

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu je maximálně intimní a důvěrný. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví! Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2024) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2024) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Noc kostelů - datum

Noc kostelů - datum
(4. 6. 2024) Základní informace o Noci kostelů.