Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Navigace: Tematické texty S Světové setkání mládeže WYD SDM2023 Lisabon - promluvy papeže Františka 6.8. Sním o míru a mírové budoucnosti (Promluva Svatého otce před polední modlitbou Anděl Páně v závěru Světových dní mládeže) PLNÉ ZNĚNÍ SLOVENSKY

6.8. Sním o míru a mírové budoucnosti (Promluva Svatého otce před polední modlitbou Anděl Páně v závěru Světových dní mládeže) PLNÉ ZNĚNÍ SLOVENSKY

Najbližšie SDM budú v Južnej Kórei 

Drahí bratia a sestry,

v týchto dňoch mnohokrát zaznelo jedno slovo: „ďakujem“, alebo skôr „obrigado“, čo je portugalský výraz pre vďaku (pozn. prekl.). Bolo veľmi krásne, čo nám práve povedal lisabonský patriarcha, že obrigado nevyjadruje len vďačnosť za to, čo človek dostal, ale aj túžbu odplatiť dobro. Na tomto podujatí plnom milostí sme my všetci veľa dostali a teraz, keď sa vraciame domov, nám Pán dáva pocítiť potrebu podeliť sa s ostatnými o radosť z Božích darov, o to, čo Boh vložil do našich sŕdc.

Skôr než vás vyšlem na cestu, aj ja by som chcel povedať obrigado, teda vďaka. Predovšetkým kardinálovi Clementemu a spolu s ním portugalskej Cirkvi a celému portugalskému ľudu; Obrigado pánovi prezidentovi, ktorý nás sprevádzal počas týchto dní. Obrigado patrí aj národným a miestnym inštitúciám za ich podporu a za pomoc, biskupom, kňazom, zasväteným osobám a laikom. A obrigado tebe, Lisabon, ktorý zostane v pamäti týchto mladých ľudí ako „dom bratstva“ a „mesto snov“! Veľkú vďaku vyjadrujem kardinálovi Farrellovi, ktorý vďaka týmto dňom omladol, aj tým, ktorí tieto dni pripravili, ako aj tým, ktorí ich sprevádzali modlitbou. Obrigado dobrovoľníkom, ktorým patrí srdečný potlesk za ich veľkú službu! Osobitné poďakovanie patrí tým, ktorí nad Svetovými dňami mládeže bdejú z výšky, a to svätým patrónom podujatia: predovšetkým jednému z nich, svätému Jánovi Pavlovi II, ktorý založil Svetové dni mládeže.

A obrigado vám všetkým, drahí mladí ľudia! Boh vidí všetko dobro, čo vo vás je, On sám vie, čo zasial do vašich sŕdc. Odchádzate odtiaľto s tým, čo Boh zasial do vašich sŕdc: nech to rastie, a vy to starostlivo strážte. Chcel by som vám dať jedno odporúčanie: uchovajte si to všetko v pamäti, zafixujte si tie najkrajšie chvíle vo svojich mysliach a srdciach, pretože keď prídu chvíle únavy a skľúčenosti – čomu nedokážeme zabrániť - a možno príde aj pokušenie prestať kráčať alebo uzavrieť sa do seba, vtedy si spomienkou oživíte skúsenosti a milosť týchto dní.

Nikdy nezabúdajte, že toto je skutočnosť, toto ste vy: svätý verný Boží ľud kráčajúci v radosti evanjelia! Chcel by som tiež pozdraviť mladých ľudí, ktorí tu nemohli byť, ale zúčastnili sa na iniciatívach, ktoré organizovali ich krajiny, biskupské konferencie, diecézy; myslím napríklad na subsaharských bratov a sestry, ktorí sa zišli v Tangeri. Všetkým vám ďakujem!

S láskou a modlitbou sprevádzame najmä tých, ktorí sem nemohli prísť kvôli konfliktom a vojnám. Vo svete je veľa vojen, veľa konfliktov. Keď myslím na tento svetadiel, cítim veľký smútok kvôli drahej Ukrajine, ktorá naďalej tak veľmi trpí. Priatelia, dovoľte aj mne, už staršiemu, aby som sa s vami mladými podelil o sen, ktorý nosím v srdci: je to sen o mieri, sen o mladých ľuďoch, ktorí sa modlia za mier, žijú v mieri a budujú budúcnosť mieru. Prostredníctvom modlitby Anjel Pána zverujeme budúcnosť ľudstva do rúk Panny Márie, Kráľovnej pokoja.

A na záver by som chcel zdôrazniť ešte jedno obrigado: našim koreňom, našim starým rodičom, ktorí nám odovzdali vieru, ktorí nám odovzdali horizont života. Oni sú našimi koreňmi. Keď sa vrátime domov, pokračujte v modlitbe za pokoj. Ste znamením pokoja pre svet, svedectvom toho, ako môžu spájať a nie rozdeľovať rôzne národnosti, jazyky, príbehy. Ste nádejou iného sveta. Ďakujem vám za to. Napredujte!

Teraz na konci prichádza chvíľa, ktorú všetci očakávajú: je to oznámenie ďalšej etapy cesty. Skôr ako vám oznámim miesto konania štyridsiateho prvého Svetových dní mládeže, mám pre vás jedno pozvanie. Teším sa na stretnutie s mladými z celého sveta v roku 2025 v Ríme, aby sme spoločne oslávili Jubileum mladých! A ďalšie Svetové dni mládeže sa budú konať v Ázii: budú v Južnej Kórei, v Soule! V roku 2027 sa teda presunú zo západných hraníc Európy na Ďaleký východ: je to krásne znamenie univerzálnosti Cirkvi a sna o jednote, ktorého ste svedkami!

Na záver posledné obrigado, ktoré adresujeme dvom výnimočným osobám, hlavným protagonistom tohto stretnutia. Boli tu s nami, ale oni sú stále s nami, nestrácajú zo zreteľa náš život, milujú náš život tak ako nikto iný: obrigado tebe, Pane Ježišu; obrigado tebe, Panna Mária, naša Matka. A teraz sa spoločne pomodlime.

 

Po modlitbe Anjel Pána:

Chcel by som ubezpečiť o svojich modlitbách, a modlime sa aj spoločne, za obete tragického zosuvu pôdy, ku ktorému došlo pred dvoma dňami v gruzínskom regióne Racha. Sprevádzam príbuzných obetí svojou blízkosťou, nech ich Panna Mária poteší a požehná aj prácu záchranných tímov. V modlitbe sprevádzam a som nablízku svojmu bratovi, patriarchovi Eliášovi II.


Se svolením převzato ze Slovenské redakce Vatikánského rozhlasu - Vatican News

 

 

2023 Lisabon - promluvy papeže Františka

Na tomto místě naleznete kompletní texty promluv papeže Františka na Světovém setkání mládeže v Lisabonu 2023.  Dále zde naleznete i komentáře jednotlivých dní, některá videa a reportáže.


Světové dny mládeže s papežem v 90 sekundách.

 

 

Středa 2. 8. 2023
Přílet papeže Františka do Portugalska;
setkání s veřejnými představiteli; 
setkání s kněžími a řeholníky.

 

 

Čtvrtek 3. 8. 2023
Uvítací ceremoniál Světových dní mládeže;
setkání se studenty Katolické univerzity;
návštěva vzdělávací nadace Scholas Occurrentes.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Pátek 4. 8. 2023
Setkání se zástupci charity;
křížová cesta s mládeží.

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Sobota 5. 8. 2023
Návštěva Fatimy;
večerní vigilie s mládeží. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Neděle 6. 8. 2023
Závěrečná bohoslužba s účastníky WYD;
promluva před modlitbou Anděl Páně;
setkání s dobrovolníky;
odlet a tisková konference v letadle. 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/

 

 

Ohlédnutí za cestou do Portugalska

foto: Vatican Media

 

 

Odkazy k tématu

 

foto: instagram.com/lisboa2023_en/


 

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...