články

17. 6. 2021

spojené ruce / -ima-

Můžete mi pomoci zemřít?

Často zůstávám stát v úžasu nad upřímností pacientů, kteří se na mne takto přímo obrátí. 

14. 6. 2021, (Foto: MN)

věž, rozhledna, vysílač, příroda, obloha / foto Michal Němeček

Konkrétní tipy pro solidní spiritualitu

Rád bych vám svěřil něco, co bych nazval Rady na cestu. Mé zaměstnání je duchovní doprovázení, tedy být na cestě s těmi, kteří usilují o solidní spiritualitu, a na této cestě je doprovázet. Následující rady jsou tedy shrnutím doporučení, která dnes vidím jako nejefektivnější nástroje duchovního života.

12. 6. 2021

sv. Antonín, kostelní vitráž / foto-ima-

Antonín z Padovy - původně augustinián, pak františkán

"Láska činí sladkým i to, co je svou vlastní povahou nepříjemné a nesnesitelné" (Sv. Antonín).

9. 6. 2021

srdce na tričku, dítě / -ima-

Bůh dal člověku „srdce“

Nejvíce lásky zakoušíme, když skutečně milujeme...

4. 6. 2021, Aleš Opatrný

zpověď, kajícník / foto-ima-

Zpovídáte rád?

Zpovídám rád odedávna. Ne, že by hříchy byly nějak zábavné nebo zajímavé. Ale jsem rád, když mohu být druhému člověku nejen naslouchajícím uchem, ale hlavně poslem Božího milosrdenství. Pronést slova rozhřešení a vědět, že se v tu chvíli něco úžasného děje, to je radost a síla. Někdy až k slzám. 

28. 5. 2021, Matthew Kelly

mše, kostel, cedule, text: Každý katolík má býti v neděli a zasvěcený svátek přítomen celé mši svaté. / -ima-

Nudíte se při mši?

Nudili jste se někdy na mši? Jasně, všichni. Nelze nebrat v úvahu rostoucí počet těch, kteří jsou přesvědčeni, že eucharistie - ústřední moment katolicismu je nudný, a zároveň očekávat, že budoucnost bude lepší než minulost. Ale co byste řekli na to, kdybych vám nabídl něco, co zaručí, že se už nikdy nebudete na mši nudit, ledaže byste si to sami přáli?

21. 5. 2021, Alberto Reyes Pías (Foto: MN)

kkostel, ruiny / foto Michal Němeček

Bída církve

V církvi potkáš mnoho dobrého i špatného a budeš muset … bojovat.

17. 5. 2021, papež František, Aleš Opatrný

kroužek výuky náboženství v bytě, děti / -ima-

„Laický“ katecheta - katecheta druhé třídy?

Zamyšlení o (staro)nové službě v církvi - službě laického katechety, kterou ustanovil papež František.

14. 5. 2021, Řehoř Veliký (Foto: MN)

nohy muže s botami, podhled / foto Michal Němeček

Kdo vede druhé, ať se nad ně nevyvyšuje

Ten, kdo vede druhé, ať nepohrdá bližními, a když se k nim sklání, ať neopomíjí upínat svůj zrak k nebi.

7. 5. 2021, (Foto: MP)

Dvojice, stíny, dlažba /  foto Miloš Padevět

Snášet lidi kolem sebe - i to znamená dát za ně svůj život

„Dát svůj život“ znamená i snášet mlčení a grimasy lidí kolem mně a přijímat jejich charakterová omezení. 

30. 4. 2021

dílna / foto ima

Proč nevychovával Ježíše nějaký zbožný farizeus?

Z lidského pohledu by bylo daleko pochopitelnější, kdyby se Ježíšovým otcem stal někdo z duchovní elity izraelského národa, například farizeus či znalec zákona: snáze by mohl připravit svého syna na jeho misi a Ježíšovo působení by mohlo působit méně pochybně.

26. 4. 2021, Elias Vella (Foto: MN)

člověk, muž, kotoul, stojka, krajina, louka / foto Michal Němeček

Bůh tě může angažovat, ať už jsi kdokoli

Mnohdy máme strach, že nás druzí nepřijmou takové, jací jsme.

19. 4. 2021, papež František (Foto: MN)

Vrak auta / foto Michal Němeček

Reforma církve dle ďáblovy strategie

Když nepřítel – ďábel – útočí na církev, snaží se jí především zabránit v modlitbě.

13. 4. 2021, (Foto: MN)

mladá žena sedící v ruinách kostela a hledící do dáli / foto Michal Němeček

Radost je něco víc než jen pocit

Radost jsem necítila...

5. 4. 2021, papež František

tunel, světlo / foto -ima-

Pokračuj navzdory veškerému nezdaru

Takový je Pán: vyznačuje nové stezky na cestách našich porážek. Vždy je možné začít znovu.

1. 4. 2021

pohled na kříž / ima

Každou naši slzu, úzkost i temnotu vzal Ježíš na sebe…

I utrpení je možnost setkat se s Ježíšem - ukřižovaným.

24. 3. 2021, (Foto: MN)

KŘÍŽ, PŘÍRODA, SKUPINA, HOUPAČKA, LIDÉ, STROMY / foto Michal Němeček

Zavřené kostely, zrušené mše...

Zavřené kostely a zrušené mše nás nemohou oddělit od Boží lásky. Existuje ale jeden způsob, jak se to může podařit…

20. 3. 2021, papež František

covid pandemie desinfekce / -ima-

V pandemickém tunelu jsme skončili všichni

Avšak právě v rámci této kalamity je třeba zachytit ona znamení, která se mohou stát pilířem rekonstrukce.

18. 3. 2021

sekera, ruce, práce / -ima-

„Ježíši, proč se nechceš oženit?“

Josef vyčerpaně odložil sekeru a syn, který přitesával kmeny, svou práci také přerušil. Hřbetem ruky si setřel pot z obočí. „Ježíši, proč se nechceš oženit?“ unaveně se zeptal Josef. „Je ti dvacet. S tou rodinou se přátelíme už léta. A starý Eleazar za mnou zase včera byl...“

12. 3. 2021

Kdyby sv. Josef vyklouzl, nedalo by se mu nic vytknout

Kdyby sv. Josef vyklouzl, nedalo by se mu nic vytknout

Každý jsme povolán, abychom byli u toho, když Bůh přichází na naši zem. K tomuto velikému povolání ale nezbytně patří také strach, že to nezvládneme. Strach, který nás vede k tomu, abychom se drželi osvědčených cest a zbytečně neriskovali.

Sekce: články

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Úterý 22. 6.

Gn 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14

Komentář k Gn 13,2.5-18: Abram řeší konflikt velkoryse: nechává Lota, aby si sám vybral úrodnější krajinu. Kdykoli i já ustoupím, Bůh mi dá víc…

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…