články

22. 5. 2024

sluneční paprsky v lese / foto: pixabay.com

Není snadné vysvětlit tajemství Nejsvětější Trojice

Obraz Nejsvětější Trojice jako slunce.

17. 5. 2024

Veni sancte spiritus, Svatý Duchu sestup k nám / -ima-

Charismata, anebo láska?

Duchovní dary hrály v prvotní církvi zásadní roli.

15. 5. 2024, papež František

Jan Nepomucký, Karlův most, Hradčany, noční foto / -ima-

Jan Nepomucký - stavme mosty tam, kde jsou rozpory

Ježíš Kristus sám je most i stavitel mostů ("pontifex"). „On je naším pokojem, který strhává dělící přehradu nepřátelství“ (srov. Ef 2,14). A právě k Němu máme stále směrovat a přivádět jednotlivce, rodiny i společenství. 

9. 5. 2024, papež František

cesta, hory, chalupa, dům, horizont, most, příroda / foto -ima-

Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“

4. 5. 2024, Augustin z Hippo

foto: unsplash.com

Vydával jsi vůni, nadechl jsem se a vzdychám po tobě

Až k tobě přilnu celou svou bytostí, nikde pro mě nebude bolest a námaha a můj život bude živý, celý naplněný tebou.

29. 4. 2024, Jan Stříbrný a kol.

Bohuslav Burian, falešný občanský průkaz / zdroj: www.bohuslavburian.cz

Kněz dobrodruh: Bohuslav Burian

Několikrát unikl smrti, celý život vzdoroval nenávisti a ukazoval všem cestu ke svobodě i k Bohu. Prošel několika koncentračními tábory. Po nástupu komunistů v r. 1948 převáděl pronásledované přes hranice. Zemřel v komunistickém vězení ztýrán a následkem naprostého vyčerpání. Přesto zářil vtipem a věnoval se lidem na okraji.

26. 4. 2024

Vinná réva, vinný kmen, vinice, hrozno / Foto Joe - Pixabay.com

Pastorace pro Boha, ale BEZ BOHA

Čím více kroužíme jen okolo svých problémů, tím méně životodárné síly předáváme…

22. 4. 2024

Svatý Vojtěch, Libice / foto: -ima-

Svatý Vojtěch v zemi tvrdé a vzpurné

Svatý Vojtěch  jest slza Božího milosrdenství,  skanuvší na vyprahlou půdu  země tvrdé a vzpurné. 

16. 4. 2024, Aleš Opatrný

konflikt, pěsti / foto pixabay.com

Spory o dědictví

Jedním z problémů, se kterými se v pastorační službě druhým setkáváme, je spor o dědictví. Je mnohdy překvapivé, jaký nelad až odcizení či nevraživost může do rodiny spor dědictví přinést.

10. 4. 2024

ohňostroj, tma, lidé / -ima-

Pastorace jako Babylónská věž?

Pastorační iniciativy se mohou stát buď Babylónskou věží, nebo Letnicemi

4. 4. 2024, Aleš Opatrný

kostel, vitráž, Ježíš, srdce, kříž, svatostánek, mladá žena, vlasy / -ima-

Pastorace není agitace, ale "podíl na milosrdné lásce Ježíše Krista"

Zkušenost s Božím milosrdenstvím a Boží mocí v naší lidské slabosti.

31. 3. 2024, Jan Stříbrný a kol.

P. Jaroslav Zámečník kaplan od Srdce Páně v Praze na Vinohradech († 1942)

Co kázal o Velikonocích 1941 kaplan od Srdce Páně

P. Jaroslav Zámečník při velikonočním kázání 1941 m.j. pronesl: „Lidé dnes některým lidem slepě věří, skládají v ně víru jako v Boha. Ovšem každá přílišná víra v člověka přináší těžká zklamání.“ 

25. 3. 2024

pes / foto: pixabay.com

Ukřižovaný pes a moje křesťanská víra

Procházím se výstavou moderního umění. V jedné z místností poznávám z dálky něco jako oltářní obraz. Pomyslel si, že to je opět jedno z těch mnoha ztvárnění umučení Ježíše, která jsem už mnohokrát viděl. Ale nebylo to ono. To, co viselo na kříži, mě vyděsilo. Nebyl to Ježíš. Byl to pes.

18. 3. 2024, Radek Tichý

oheň, Velikonoce, liturgie, Dobříš / foto: archiv Michala Němečka

Oheň a světlo o Velikonocích

Křesťané v prvních staletích přejali od pohanů zvyk vítat večerní světlo zapalované lampy zvoláním: Buď pozdraveno, dobré světlo, buď pozdraveno milované světlo. Křesťané v záři lampy svítící do přicházející noci viděli světlo Krista, slunce, které nezapadá.

12. 3. 2024, Jan Stříbrný a kol.

P. Richard HENKES

Kvůli svému postnímu kázání byl zatčen gestapem

Německý kněz Richard HENKES působil v Sudetech a českém pohraničí. Vystupoval ostře kriticky vůči nacistické totalitě. Definitivní příčinou jeho zatčení se stalo postní kázání v Branicích 12. března 1943.

7. 3. 2024, papež František

Papež František / © Vatican Media

Ztráta dítěte a prázdnost náboženských či sentimentálních slov

Papež František v sobotu 2. března 2024 přijal skupinu italských rodičů, kteří prožili ztrátu dítěte.

3. 3. 2024, Aleš Opatrný

zpověď, kajícník / foto-ima-

Zpovídáte rád?

Zpovídám rád odedávna. Ne, že by hříchy byly nějak zábavné nebo zajímavé. Ale jsem rád, když mohu být druhému člověku nejen naslouchajícím uchem, ale hlavně poslem Božího milosrdenství. Pronést slova rozhřešení a vědět, že se v tu chvíli něco úžasného děje, to je radost a síla. Někdy až k slzám. 

28. 2. 2024, Michal Opatrný

otevřené ruce / foto pixabay.com

Souvislosti žehnání nestandartním párům

V prosinci 2023 vydalo Dikasterium pro nauku víry dokument Fiducia supplicans. Upřesňuje v něm praxi církevního žehnání s ohledem na nesezdané páry a jinak vztahově orientované lidi v páru.

24. 2. 2024, Anselm Grün

zrcadlo, člověk, obloha / foto: unsplash.com

Ježíšovo proměnění je pro nás nadějí

Událost Ježíšova proměnění na hoře je obrazem naděje, že i my budeme stále více proměňováni. Život s Bohem nás otevírá pro naši původní krásu.

20. 2. 2024

maska, úsměv, tma / foto: unsplash.com

Sekce: články

Čtení z dnešního dne: Sobota 25. 5.

1. čtení Jak 5,13-20; Evangelium Mk 10,13-16

Komentář k Jak 5,13-20 : Záchrana a uzdravení, při kterém hraje významnou roli společenství církve. Kéž víc ocením společenskou stránku uzdravování: slavení svátosti nemocných ve farnosti i kající bohoslužby…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…