Sekce: Knihovna

01. O víře (odst. 26 - 197)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Je víra v Boha samozřejmá? Co podle Vašich zkušeností dnes nejčastěji lidem brání ve víře v Boha?
2. Jak byste charakterizovali náboženskou víru co nejvšeobecněji?
3. Jak se liší křesťanská víra od této všeobecné náboženské víry?
3. U kterých náboženství nacházíme výslovně víru v Boha jako osobu a u kterých ne?
4. Co všechno bychom zařadili mezi "Boží oslovení člověka?"
5. Znáte nějaké literární dílo, ve kterém je pravdivě a poutavě ukázána křesťanská víra nebo cesta k uvěření?
6. Co vám říká výraz "dialogický charakter víry?"
7. Do jaké míry je víra subjektivním přesvědčením, do jaké míry je to cit či pocit, do jaké míry souvisí subjektivní víra s poznanou pravdou?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Víra v dějinách spásy: Žid 11,1 - 12,2
2. Víra Abrahamova: Gen 12,1 - 22,19
3. Víra v Ježíše: Lk 7,1-10
4. Najděte alespoň dvě místa či úseky v žalmech, které oslavují víru.Další texty:
1. Konstituce II. vatikánského koncilu: Dei verbum
2. Martin Buber: Já a TyKontrolní otázky a úkoly:
1. Jaké cesty vedou k poznání Boha?
2. Jak bychom o Bohu neměli mluvit před dětmi, dospělými, hledajícími?
3. Vysvětlete slovo "tajemství"!
4. Proč má Ježíš centrální místo v tématu "zjevení"?
5. Vysvětlete slovo "zjevení", jak ho užívá teologie!
6. Jak se postavíte k výrokům: "víra je dar, když ho Bůh nedá, nemá člověk šanci - tedy nikdo za to nemůže, není-li věřícím." A dále: "víra je záležitost osobního poznání - kdo chce poznávat, kdo se snaží, ten křesťansky věřit může - záleží jen na něm!"
7. Je víra cit, nebo formulace, kterou jsem přijal za svou, nebo úkon mé vůle - nebo co jiného?
8. Pokuste se napsat krátkou úvahu na téma "vztah víry a modlitby", totiž zda je k víře modlitba potřebná.
9. Udělej katechezi pro dospělé na téma "tajemství jako důležitý prvek křesťanské víry"!


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Víra

Čtení z dnešního dne: Pondělí 22. 4.

Sk 11,1-18; Evangelium Jan 10,1-10

Komentář k Sk 11,1-18: I dnes zve naše víra k překonávání hranic. S odvahou se máme otevírat, inspirováni snem, podobně jako první papež.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(22. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači…

Svatý Vojtěch (23. duben)

(22. 4. 2024) Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v…

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(21. 4. 2024) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)
(19. 4. 2024) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů
(15. 4. 2024) Kněz Giovanni Minzoni rozuměl toxickému náboji ideologií

Týden modliteb za duchovní povolání

(15. 4. 2024) Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2024) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster