Neobjevíme žádné nové kontinenty, nebudeme-li mít odvahu ztratit z očí staré břehy. - archív citátů

Sekce: Knihovna

01. O víře (odst. 26 - 197)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Je víra v Boha samozřejmá? Co podle Vašich zkušeností dnes nejčastěji lidem brání ve víře v Boha?
2. Jak byste charakterizovali náboženskou víru co nejvšeobecněji?
3. Jak se liší křesťanská víra od této všeobecné náboženské víry?
3. U kterých náboženství nacházíme výslovně víru v Boha jako osobu a u kterých ne?
4. Co všechno bychom zařadili mezi "Boží oslovení člověka?"
5. Znáte nějaké literární dílo, ve kterém je pravdivě a poutavě ukázána křesťanská víra nebo cesta k uvěření?
6. Co vám říká výraz "dialogický charakter víry?"
7. Do jaké míry je víra subjektivním přesvědčením, do jaké míry je to cit či pocit, do jaké míry souvisí subjektivní víra s poznanou pravdou?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Víra v dějinách spásy: Žid 11,1 - 12,2
2. Víra Abrahamova: Gen 12,1 - 22,19
3. Víra v Ježíše: Lk 7,1-10
4. Najděte alespoň dvě místa či úseky v žalmech, které oslavují víru.Další texty:
1. Konstituce II. vatikánského koncilu: Dei verbum
2. Martin Buber: Já a TyKontrolní otázky a úkoly:
1. Jaké cesty vedou k poznání Boha?
2. Jak bychom o Bohu neměli mluvit před dětmi, dospělými, hledajícími?
3. Vysvětlete slovo "tajemství"!
4. Proč má Ježíš centrální místo v tématu "zjevení"?
5. Vysvětlete slovo "zjevení", jak ho užívá teologie!
6. Jak se postavíte k výrokům: "víra je dar, když ho Bůh nedá, nemá člověk šanci - tedy nikdo za to nemůže, není-li věřícím." A dále: "víra je záležitost osobního poznání - kdo chce poznávat, kdo se snaží, ten křesťansky věřit může - záleží jen na něm!"
7. Je víra cit, nebo formulace, kterou jsem přijal za svou, nebo úkon mé vůle - nebo co jiného?
8. Pokuste se napsat krátkou úvahu na téma "vztah víry a modlitby", totiž zda je k víře modlitba potřebná.
9. Udělej katechezi pro dospělé na téma "tajemství jako důležitý prvek křesťanské víry"!


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Víra

Čtení z dnešního dne: Středa 8. 7.

Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7

Komentář k Oz 10,1-3.7-8.12: Za modloslužbu společnost pyká. Služba všem náhražkám a vymyšleným božstvům působí zlo. Ale časem vzbudí touhu hledat pravé hodnoty!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2020) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2020) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2020) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2020) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2020) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2020) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2020) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2020) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz