Sekce: Knihovna

01. O víře (odst. 26 - 197)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Je víra v Boha samozřejmá? Co podle Vašich zkušeností dnes nejčastěji lidem brání ve víře v Boha?
2. Jak byste charakterizovali náboženskou víru co nejvšeobecněji?
3. Jak se liší křesťanská víra od této všeobecné náboženské víry?
3. U kterých náboženství nacházíme výslovně víru v Boha jako osobu a u kterých ne?
4. Co všechno bychom zařadili mezi "Boží oslovení člověka?"
5. Znáte nějaké literární dílo, ve kterém je pravdivě a poutavě ukázána křesťanská víra nebo cesta k uvěření?
6. Co vám říká výraz "dialogický charakter víry?"
7. Do jaké míry je víra subjektivním přesvědčením, do jaké míry je to cit či pocit, do jaké míry souvisí subjektivní víra s poznanou pravdou?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Víra v dějinách spásy: Žid 11,1 - 12,2
2. Víra Abrahamova: Gen 12,1 - 22,19
3. Víra v Ježíše: Lk 7,1-10
4. Najděte alespoň dvě místa či úseky v žalmech, které oslavují víru.Další texty:
1. Konstituce II. vatikánského koncilu: Dei verbum
2. Martin Buber: Já a TyKontrolní otázky a úkoly:
1. Jaké cesty vedou k poznání Boha?
2. Jak bychom o Bohu neměli mluvit před dětmi, dospělými, hledajícími?
3. Vysvětlete slovo "tajemství"!
4. Proč má Ježíš centrální místo v tématu "zjevení"?
5. Vysvětlete slovo "zjevení", jak ho užívá teologie!
6. Jak se postavíte k výrokům: "víra je dar, když ho Bůh nedá, nemá člověk šanci - tedy nikdo za to nemůže, není-li věřícím." A dále: "víra je záležitost osobního poznání - kdo chce poznávat, kdo se snaží, ten křesťansky věřit může - záleží jen na něm!"
7. Je víra cit, nebo formulace, kterou jsem přijal za svou, nebo úkon mé vůle - nebo co jiného?
8. Pokuste se napsat krátkou úvahu na téma "vztah víry a modlitby", totiž zda je k víře modlitba potřebná.
9. Udělej katechezi pro dospělé na téma "tajemství jako důležitý prvek křesťanské víry"!


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Víra

Čtení z dnešního dne: Středa středa 6. 7.

1. čtení - Oz 10,1-3.7-8.12; Evangelium – Mt 10,1-7

Komentář k Oz 10,1-3.7-8.12: Společnost, která si buduje modly, nedopadne dobře. Mohu mít pocit uspokojení, že se Písmo nemýlí… Ale i pro mě platí: víc milosrdenství a víc hledání Hospodina!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2022) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2022) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…