Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Sekce: Knihovna

01. O víře (odst. 26 - 197)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Je víra v Boha samozřejmá? Co podle Vašich zkušeností dnes nejčastěji lidem brání ve víře v Boha?
2. Jak byste charakterizovali náboženskou víru co nejvšeobecněji?
3. Jak se liší křesťanská víra od této všeobecné náboženské víry?
3. U kterých náboženství nacházíme výslovně víru v Boha jako osobu a u kterých ne?
4. Co všechno bychom zařadili mezi "Boží oslovení člověka?"
5. Znáte nějaké literární dílo, ve kterém je pravdivě a poutavě ukázána křesťanská víra nebo cesta k uvěření?
6. Co vám říká výraz "dialogický charakter víry?"
7. Do jaké míry je víra subjektivním přesvědčením, do jaké míry je to cit či pocit, do jaké míry souvisí subjektivní víra s poznanou pravdou?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Víra v dějinách spásy: Žid 11,1 - 12,2
2. Víra Abrahamova: Gen 12,1 - 22,19
3. Víra v Ježíše: Lk 7,1-10
4. Najděte alespoň dvě místa či úseky v žalmech, které oslavují víru.Další texty:
1. Konstituce II. vatikánského koncilu: Dei verbum
2. Martin Buber: Já a TyKontrolní otázky a úkoly:
1. Jaké cesty vedou k poznání Boha?
2. Jak bychom o Bohu neměli mluvit před dětmi, dospělými, hledajícími?
3. Vysvětlete slovo "tajemství"!
4. Proč má Ježíš centrální místo v tématu "zjevení"?
5. Vysvětlete slovo "zjevení", jak ho užívá teologie!
6. Jak se postavíte k výrokům: "víra je dar, když ho Bůh nedá, nemá člověk šanci - tedy nikdo za to nemůže, není-li věřícím." A dále: "víra je záležitost osobního poznání - kdo chce poznávat, kdo se snaží, ten křesťansky věřit může - záleží jen na něm!"
7. Je víra cit, nebo formulace, kterou jsem přijal za svou, nebo úkon mé vůle - nebo co jiného?
8. Pokuste se napsat krátkou úvahu na téma "vztah víry a modlitby", totiž zda je k víře modlitba potřebná.
9. Udělej katechezi pro dospělé na téma "tajemství jako důležitý prvek křesťanské víry"!


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Víra

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 20.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro nás znakem její pravosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+

(2. 1. 2022) Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení…