Neobjevíme žádné nové kontinenty, nebudeme-li mít odvahu ztratit z očí staré břehy. - archív citátů

Sekce: Knihovna

02. Bůh, nebe, země, člověk, hřích (odst. 197-421)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Bůh je jméno obecné, které má u Židů a křesťanů povahu jména vlastního. Jak byste charakterizovali stručně toho Boha, kterého jako křesťané známe?
2. Vypište si stručně charakteristiky, kterými je Bůh v článcích 207 až 221 nazýván!
3. Zkuste říci přesně, co může vypovědět o počátcích světa přírodovědecké bádání a co nauka víry?
4. Jak srovnáte Boží prozřetelnost s neštěstími, která lidi postihují? Neprotiví s toto také Boží všemohoucnosti?
5. Jaký je základní úkol andělů vzhledem k lidem?
6. Jaký je smysl židovského šabatu (soboty), jaký je smysl křesťanské neděle?
7. V čem bylo zřejmě jádro prvního hříchu člověka, o kterém píše Bible?
8. Jak se předává (přenáší) prvotní hřích a jak je odpouštěn?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Jak Bůh jedná s člověkem: Gn 18, 1-15
2. Srovnejte oba texty o stvoření člověka: Gn 1, 26-31 a Gn 2,7-24. V čem a jak se doplňují?
3. Najděte žalmy, kde je opěvováno Boží stvoření!
4. Následky Adamova hříchu: Řím 5,6-21Další texty:
1. Podívejte se na některé články v časopise Universum, které mluví o počátku světa a křesťanské víře!
2. Můžete uvést z krásné literatury nějakou charakteristiku víry, která se vám zdá být obzvlášť přiléhavá?
3. K ilustraci hříchu - texty, mluvící o jakékoliv totalitě (Solženicyn, vzpomínky našich vězňů z padesátých let, např. opat Tyl, Dr. Krčméry apod.)Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co nás opravňuje jako křesťany k tomu, abychom mluvili o Bohu jako o někom známém? Odkud máme o něm informace a proč je považujeme za věrohodné?

2. Pokuste se shrnout, co všechno přírodní vědy jsou schopny odůvodněně tvrdit o původu světa a co považují za možnou, ale zatím nedokázanou teorii (otázka a úkol jen pro badatele v přírodovědeckých oborech, čtenáře Weinbergových Prvních tří minut nebo Hawkingovy Historie času apod.)

3. Pokuste se udělat stručnou katechezi o Trojjediném Bohu pro dospělé!

4. Najděte místa v evangeliích, kde je zaslibován Duch svatý a na jejich základě formulujte, koho měli učedníci očekávat, jakou mohli mít představu o Duchu svatém!

5. Napište krátkou úvahu o Boží všemohoucnosti, prozřetelnosti a problému zla ve světě!

6. Je člověk bytost tělesná nebo duchová (duchovní)? Nebo je otázka špatně položena? Pokud ano, tak proč?

7. Co byste odpověděli na otázku "kde byl ráj?" a co na otázku "co byl ráj?" a co na otázku "kde je ráj ?" (ve smyslu Ježíšovy odpovědi lotrovi: "Dnes budeš se mnou v ráji!") srov. Lk 23,43

8. Jak byste popsali podstatu, jádro prvotního hříchu - v čem spočíval?

9. V čem vidíte působení prvotního hříchu v člověku? Z vlastní zkušenosti? Ze zkušenosti s druhými?


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Víra

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 9. 7.

Oz 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15

Komentář k Oz 11,1-4.8c-9: Povolání Syna z Egypta najde naplnění v Ježíšově příběhu. Dojemně popsaný nejen přístup otcovský, ale zdůrazněna je zde mateřská tvář našeho Boha.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2020) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2020) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2020) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2020) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti

Nedělní videokázání (NEJEN) pro děti
(26. 6. 2020) Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2020) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2020) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2020) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2020) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz