Sekce: Knihovna

02. Bůh, nebe, země, člověk, hřích (odst. 197-421)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Bůh je jméno obecné, které má u Židů a křesťanů povahu jména vlastního. Jak byste charakterizovali stručně toho Boha, kterého jako křesťané známe?
2. Vypište si stručně charakteristiky, kterými je Bůh v článcích 207 až 221 nazýván!
3. Zkuste říci přesně, co může vypovědět o počátcích světa přírodovědecké bádání a co nauka víry?
4. Jak srovnáte Boží prozřetelnost s neštěstími, která lidi postihují? Neprotiví s toto také Boží všemohoucnosti?
5. Jaký je základní úkol andělů vzhledem k lidem?
6. Jaký je smysl židovského šabatu (soboty), jaký je smysl křesťanské neděle?
7. V čem bylo zřejmě jádro prvního hříchu člověka, o kterém píše Bible?
8. Jak se předává (přenáší) prvotní hřích a jak je odpouštěn?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Jak Bůh jedná s člověkem: Gn 18, 1-15
2. Srovnejte oba texty o stvoření člověka: Gn 1, 26-31 a Gn 2,7-24. V čem a jak se doplňují?
3. Najděte žalmy, kde je opěvováno Boží stvoření!
4. Následky Adamova hříchu: Řím 5,6-21Další texty:
1. Podívejte se na některé články v časopise Universum, které mluví o počátku světa a křesťanské víře!
2. Můžete uvést z krásné literatury nějakou charakteristiku víry, která se vám zdá být obzvlášť přiléhavá?
3. K ilustraci hříchu - texty, mluvící o jakékoliv totalitě (Solženicyn, vzpomínky našich vězňů z padesátých let, např. opat Tyl, Dr. Krčméry apod.)Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co nás opravňuje jako křesťany k tomu, abychom mluvili o Bohu jako o někom známém? Odkud máme o něm informace a proč je považujeme za věrohodné?

2. Pokuste se shrnout, co všechno přírodní vědy jsou schopny odůvodněně tvrdit o původu světa a co považují za možnou, ale zatím nedokázanou teorii (otázka a úkol jen pro badatele v přírodovědeckých oborech, čtenáře Weinbergových Prvních tří minut nebo Hawkingovy Historie času apod.)

3. Pokuste se udělat stručnou katechezi o Trojjediném Bohu pro dospělé!

4. Najděte místa v evangeliích, kde je zaslibován Duch svatý a na jejich základě formulujte, koho měli učedníci očekávat, jakou mohli mít představu o Duchu svatém!

5. Napište krátkou úvahu o Boží všemohoucnosti, prozřetelnosti a problému zla ve světě!

6. Je člověk bytost tělesná nebo duchová (duchovní)? Nebo je otázka špatně položena? Pokud ano, tak proč?

7. Co byste odpověděli na otázku "kde byl ráj?" a co na otázku "co byl ráj?" a co na otázku "kde je ráj ?" (ve smyslu Ježíšovy odpovědi lotrovi: "Dnes budeš se mnou v ráji!") srov. Lk 23,43

8. Jak byste popsali podstatu, jádro prvotního hříchu - v čem spočíval?

9. V čem vidíte působení prvotního hříchu v člověku? Z vlastní zkušenosti? Ze zkušenosti s druhými?


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Víra

Čtení z dnešního dne: Pondělí 22. 4.

Sk 11,1-18; Evangelium Jan 10,1-10

Komentář k Sk 11,1-18: I dnes zve naše víra k překonávání hranic. S odvahou se máme otevírat, inspirováni snem, podobně jako první papež.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(22. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači…

Svatý Vojtěch (23. duben)

(22. 4. 2024) Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v…

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(21. 4. 2024) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)
(19. 4. 2024) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů
(15. 4. 2024) Kněz Giovanni Minzoni rozuměl toxickému náboji ideologií

Týden modliteb za duchovní povolání

(15. 4. 2024) Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2024) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster