Někdy potřebujeme vstoupit do temnoty, abychom viděli naše jediné světlo, které nás vede - Krista. - archív citátů

Sekce: Knihovna

02. Bůh, nebe, země, člověk, hřích (odst. 197-421)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Bůh je jméno obecné, které má u Židů a křesťanů povahu jména vlastního. Jak byste charakterizovali stručně toho Boha, kterého jako křesťané známe?
2. Vypište si stručně charakteristiky, kterými je Bůh v článcích 207 až 221 nazýván!
3. Zkuste říci přesně, co může vypovědět o počátcích světa přírodovědecké bádání a co nauka víry?
4. Jak srovnáte Boží prozřetelnost s neštěstími, která lidi postihují? Neprotiví s toto také Boží všemohoucnosti?
5. Jaký je základní úkol andělů vzhledem k lidem?
6. Jaký je smysl židovského šabatu (soboty), jaký je smysl křesťanské neděle?
7. V čem bylo zřejmě jádro prvního hříchu člověka, o kterém píše Bible?
8. Jak se předává (přenáší) prvotní hřích a jak je odpouštěn?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Jak Bůh jedná s člověkem: Gn 18, 1-15
2. Srovnejte oba texty o stvoření člověka: Gn 1, 26-31 a Gn 2,7-24. V čem a jak se doplňují?
3. Najděte žalmy, kde je opěvováno Boží stvoření!
4. Následky Adamova hříchu: Řím 5,6-21Další texty:
1. Podívejte se na některé články v časopise Universum, které mluví o počátku světa a křesťanské víře!
2. Můžete uvést z krásné literatury nějakou charakteristiku víry, která se vám zdá být obzvlášť přiléhavá?
3. K ilustraci hříchu - texty, mluvící o jakékoliv totalitě (Solženicyn, vzpomínky našich vězňů z padesátých let, např. opat Tyl, Dr. Krčméry apod.)Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co nás opravňuje jako křesťany k tomu, abychom mluvili o Bohu jako o někom známém? Odkud máme o něm informace a proč je považujeme za věrohodné?

2. Pokuste se shrnout, co všechno přírodní vědy jsou schopny odůvodněně tvrdit o původu světa a co považují za možnou, ale zatím nedokázanou teorii (otázka a úkol jen pro badatele v přírodovědeckých oborech, čtenáře Weinbergových Prvních tří minut nebo Hawkingovy Historie času apod.)

3. Pokuste se udělat stručnou katechezi o Trojjediném Bohu pro dospělé!

4. Najděte místa v evangeliích, kde je zaslibován Duch svatý a na jejich základě formulujte, koho měli učedníci očekávat, jakou mohli mít představu o Duchu svatém!

5. Napište krátkou úvahu o Boží všemohoucnosti, prozřetelnosti a problému zla ve světě!

6. Je člověk bytost tělesná nebo duchová (duchovní)? Nebo je otázka špatně položena? Pokud ano, tak proč?

7. Co byste odpověděli na otázku "kde byl ráj?" a co na otázku "co byl ráj?" a co na otázku "kde je ráj ?" (ve smyslu Ježíšovy odpovědi lotrovi: "Dnes budeš se mnou v ráji!") srov. Lk 23,43

8. Jak byste popsali podstatu, jádro prvotního hříchu - v čem spočíval?

9. V čem vidíte působení prvotního hříchu v člověku? Z vlastní zkušenosti? Ze zkušenosti s druhými?


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Víra

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.11.

Dan 7,15-27; Dan 3; LK 21,34-36

Komentář k Lk 21,34-36: Na konci církevního roku vzbudím předsevzetí být věrný tomuto Kristovu vybídnutí. Každý další den mohu s jeho Matkou plnit svoje všední povinnosti a děkovat, že o Něm vím.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(15. 11. 2021) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2021) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…