Sekce: Knihovna

08. Iniciační svátosti II. (odst. 1322-1419)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Proč má eucharistie v katolické teologii tak význačné místo?
2. Proberte si jednotlivé názvy svátosti eucharistie, uvedené v KKC, které jsou pro vás osobně nejvýstižnější a proč?
3. Co se na slavení eucharistie v průběhu staletí neměnilo?
4. Jaký je vztah slyšeného Božího slova a přijímání těla Kristova?
5. Vidíte nějaký vztah mezi slavením eucharistie v přítomnosti a druhým příchodem Kristovým?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Čti 6. kap. Janova evangelia a 11. kapitolu 1Kor.
2. Přečti a porovnej zprávy o ustanovení eucharistie u synoptiků.
Další texty:
1. Ve Spisech apoštolských otců (vydal Kalich) si přečti celý text Justina mučedníka o slavení eucharistie.
2. Co uvádějí o eucharistii koncilové dokumenty?Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co je to viatikum?
2. Proč se měnila v průběhu staletí podoba mše sv.?
3. Jaký je smysl bohoslužby slova ve mši sv.?
4. Kdo proměňuje skutečně chléb a víno v Tělo a Krev?
5. Jaké významy má pro věřícího přijímání těla Kristova?


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Eucharistie | Víra

Čtení z dnešního dne: Středa středa 6. 7.

1. čtení - Oz 10,1-3.7-8.12; Evangelium – Mt 10,1-7

Komentář k Oz 10,1-3.7-8.12: Společnost, která si buduje modly, nedopadne dobře. Mohu mít pocit uspokojení, že se Písmo nemýlí… Ale i pro mě platí: víc milosrdenství a víc hledání Hospodina!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2022) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2022) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…