Někdy potřebujeme vstoupit do temnoty, abychom viděli naše jediné světlo, které nás vede - Krista. - archív citátů

Sekce: Knihovna

08. Iniciační svátosti II. (odst. 1322-1419)

z knihy Skupinová práce s Katechismem katolické církve , vydal(o): Pastorační středisko Praha

Náměty k zamyšlení a rozhovoru:
1. Proč má eucharistie v katolické teologii tak význačné místo?
2. Proberte si jednotlivé názvy svátosti eucharistie, uvedené v KKC, které jsou pro vás osobně nejvýstižnější a proč?
3. Co se na slavení eucharistie v průběhu staletí neměnilo?
4. Jaký je vztah slyšeného Božího slova a přijímání těla Kristova?
5. Vidíte nějaký vztah mezi slavením eucharistie v přítomnosti a druhým příchodem Kristovým?Texty z Písma k osobnímu čtení:
1. Čti 6. kap. Janova evangelia a 11. kapitolu 1Kor.
2. Přečti a porovnej zprávy o ustanovení eucharistie u synoptiků.
Další texty:
1. Ve Spisech apoštolských otců (vydal Kalich) si přečti celý text Justina mučedníka o slavení eucharistie.
2. Co uvádějí o eucharistii koncilové dokumenty?Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co je to viatikum?
2. Proč se měnila v průběhu staletí podoba mše sv.?
3. Jaký je smysl bohoslužby slova ve mši sv.?
4. Kdo proměňuje skutečně chléb a víno v Tělo a Krev?
5. Jaké významy má pro věřícího přijímání těla Kristova?


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Eucharistie | Víra

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.11.

Dan 7,15-27; Dan 3; LK 21,34-36

Komentář k Lk 21,34-36: Na konci církevního roku vzbudím předsevzetí být věrný tomuto Kristovu vybídnutí. Každý další den mohu s jeho Matkou plnit svoje všední povinnosti a děkovat, že o Něm vím.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(15. 11. 2021) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2021) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…